Evangelisatie onder moslims

Evangelisatie onder moslimsGemakkelijk is het werk niet. In veel Arabische landen is het niet toegestaan om openlijk als kerk bij elkaar te komen. Op bekering staat vaak een grote straf.

De Arabische Wereldzending wordt door onze gemeenten gesteund. Deze organisatie doet mooi en belangrijk werk onder de Arabieren. Zij brengen hen in contact met het evangelie van Jezus Christus.

Tentenmaker
Om toch het evangelie te kunnen uitdragen in deze gebieden, wordt vaak gekozen voor het principe van de tentenmaker. Degene die naar zo’n gebied gaat is geen zendeling, maar oefent een ‘gewoon’ beroep uit: arts, schilder, bedrijfskundige, landbouwkundige. In hun vrije tijd dragen deze mensen bij aan de opbouw van een gemeente. Door de collegiale contacten kunnen deze uitgezonden medewerkers gemakkelijk spreken over het geloof.

Huis Hagar
Ook doet de organisatie veel aan medische zending. Dat betekent dat de organisatie veel doet aan medisch werk en de contacten die daaruit ontstaan, gebruikt om te vertellen over het geloof. Zo is in de Palestijnse stad Nabloes (het Bijbelse Sichem) een thuiszorgwinkel. Deze thuiszorgwinkel heet Hagar.
De mensen die deze thuiszorgwinkel bezoeken, kunnen in aanraking komen met het christelijk geloof. De naam alleen al kan leiden tot hele gesprekken over het geloof. De medewerkers krijgen de mogelijkheid het bijbelse verhaal over Hagar te vertellen. In dat verhaal is er ook een zegen voor Ismaël, de zoon die door Abraham weggestuurd werd. Ismaël wordt door de Arabieren als hun stamvader gezien. De God van Abraham, Izaäk en Jacob had ook een zegen voor Ismaël.

Op zoek naar het christelijk geloof
Er kunnen vele redenen zijn om op zoek te gaan naar het christelijk geloof. Soms gebeurt dat door visioenen. Zonder dat moslims ook maar iets hebben gehoord over Christus, verschijnt Hij aan hen in een visioen. Dat visioen is dan een reden om op zoek te gaan naar Christus.
Daarnaast zijn ook de aanslagen van 11 september 2001 een reden om op zoek te gaan naar het christelijk geloof. Veel moslims verafschuwen wat er toen is gebeurd. Hun ogen zijn opengegaan: de islam is helemaal geen vreedzame godsdienst. Teleurgesteld in de islam gaan zij op zoek naar een geloof dat wel echt vreedzaam is. Na deze aanslagen is de kerk in veel landen verdubbeld.
In veel landen waar de islam in de meerderheid is, is onderdrukking en een dictatuur. Door die onderdrukking raken veel moslims teleurgesteld in het geloof. Veel moslims in het Westen staan daarom open voor het christelijk geloof.

Multimedia
Hoe ga je dan op zoek naar dat christelijk geloof? Hoe kom je als Arabier in aanraking met Christus? De Arabische Wereldzending stuurt niet alleen mensen naar de Arabische landen toe. De stichting maakt ook gebruik van internet en satelliet-tv.
Op de website www.maarifa.org is veel informatie te vinden voor Arabieren die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof. Ook het Arabische Nieuwe Testament kan hier van internet afgehaald worden.
Daarnaast maakt de organisatie veel materiaal voor televisie: programma’s voor (christelijke) opvoeding, soapseries in Arabische stijl waarin christelijke waarden en normen doorklinken. Onlangs is er een speelfilm gemaakt over Saulus op weg naar Damaskus. Veel Arabieren die christen zijn geworden, hebben op dezelfde manier als Saulus de Here Jezus leren kennen.

Wij & moslims
Dit klinkt allemaal ver weg. Wij wonen niet in een Arabisch land. Wat kunnen wij doen om moslims in contact te brengen met het evangelie?
Ook in Nederland wonen er veel moslims. De eerste reactie is misschien angst: is die moslim geen radicale moslim? Willen de moslims stiekem niet de macht in Nederland overnemen?
Angst is echter geen goede basis om moslims over de Here Jezus te vertellen. Wie overtuigd is van de waarheid in Christus hoeft niet bang te zijn voor moslims. Moslims zijn religieuze mensen en praten graag over het geloof. Ze zijn vaak ook erg benieuwd naar het christelijk geloof. Maar dan moeten wij wel weten wat wij geloven en het gesprek over Christus aandurven.

Tips
Moslims die tot geloof gekomen zijn in de Here Jezus hadden meestal christelijke vrienden. Een goed contact is van belang.

  • Stap eens naar een Marokkaanse collega toe als het ramadan is en vraag naar zijn beleving. Vertel dan wat je zelf doet voor de Here.
  • Ga naar een Turkse of een Marokkaanse winkelier toe. Koop niet alleen spullen bij hem, maar begin ook een praatje. Vraag hoe het met de familie gaat. Wees nieuwsgierig naar zijn cultuur.
  • Nodig Afghaanse buren of collega’s eens uit om te eten. Schroom dan niet om te bidden en bijbel te lezen. (Bedenk wel: de bijbel is een heilig boek. Die mag niet vies worden.)

En dan tot slot de vraag, die op de gemeenteavond af en toe langskwam: Wat doen wij als plaatselijke gemeenten om moslims in aanraking te brengen met Christus?Ds. M.J. Schuurman

Geschreven voor De Kerk thuis. (verslag van de gemeenteavond van 24 maart 2010)

Voor meer tips: