De 4 pagina’s van de preek

De 4 pagina’s van de preek – introductie

393878076_6257d0c303

Het maken van een preek is een creatief proces dat vergelijkbaar is met het maken van een film. Een film vertelt een verhaal door het te verbeelden. Een film kent een bepaalde opbouw waarover is nagedacht en dat is uitgewerkt in een script.

Zo wil de preek ook een verhaal vertellen door gebruik te maken van verbeelding. En kent de preek een bepaalde opbouw waarover is nagedacht. De voorbereiding van een preek is vergelijkbaar met het schrijven van een script.

5789filming

Dit script van de preek bestaat volgens de Canadese hoogleraar Paul Scott Wilson uit 4 pagina’s:

1) Zonde en gebrokenheid in de wereld van de Bijbel
2) Zonde en gebrokenheid in onze eigen leefwereld
3) Genadig handelen van God in of achter de Bijbeltekst
4) Gods genadig handelen in onze eigen leefwereld

sermon-preparation

Creativiteit
Scott Wilson hoopt door deze vergelijking met het maken van een film, dat voorgangers er (weer) plezier in hebben om een preek te maken. Door te werken aan een script is verbeelding nodig. Daardoor wordt er een beroep gedaan op de verbeeldingskracht en het creatieve vermogen van de predikant.

Spreiding
Met zijn script dat uit 4 pagina’s bestaat wil Scott Wilson ook een model geven dat helpt om de voorbereiding van de preek in te plannen in de werkweek. Want de predikant kan de voorbereiding over de week uitsmeren: elke dag 1 pagina van het script.

screenplay

Handelen van God
De voornaamste reden waarom Scott Wilson met deze 4 pagina’s kwam, is de constatering dat in veel preken God en het handelen van God niet aan de orde komt.
Daardoor wordt de last van het geloof afgewenteld op de gemeente: aan het ene kant van het spectrum is het dan een oproep tot rechtvaardig handelen; aan de andere kant van het spectrum een noodzaak om te werken aan de relatie met Christus.
Door de preekvoorbereiding in deze 4 pagina’s onder te verdelen wil Scott Wilson predikanten helpen om het handelen van God in de preek te betrekken.

photo-4

Nadelen
Scott Wilson ziet de nadelen van het achterwege blijven van Gods handelen:
– De Schrift komt tekort
– Het evangelie wordt niet gepresenteerd als goed nieuws
– De preek helpt de gemeenteleden niet om tekenen van Gods handelen in onze eigen tijd te zien. Waar zien gemeenteleden Gods handelen, dat verschil in onze leefwereld maakt?
(Deze 4 pagina’s zijn ook behulpzaam om preken uit het verleden te analyseren.)

Droom
De droom en hoop van Scott Wilson met dit model is:
– dat predikanten hun preek baseren op de tekst van de Bijbel
– meer aandacht besteden aan en open staan voor het handelen van God
– Het stimuleren van de vreugde bij het voorbereiden van preken
– Om diegenen die een preek maken uit te dagen om na te denken over de nut en de noodzaak van de opbouw en compositie van de preek.
(Waarbij de preek niet slaafs de 4 pagina’s hoeven te volgen.)

De vergelijking met het film maken en het schrijven van het script geven aan waar het Scott Wilson om te doen is: om in deze tijd gebruik te maken van de creativiteit van de predikant én om de theologie in de preekvoorbereiding te integreren. De vergelijking met het film maken daagt de creatieve kant en de verbeelding uit. Het script laat zien op welke manier theologie en het handelen van God in de preek ingebracht kan worden.

N.a.v. Paul Scott Wilson, The Four Pages of the Sermon. A Guide to Biblical Preaching (Nashville: Abingdon Press, 1999) 9-29.