Preek zondag 3 juli 2016
Psalm 119: 37: Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is.
Maak mij levend door Uw woord.

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Enige tijd geleden hoorde ik Robert Maaskant, een voetbaltrainer, vertellen
dat een van de taken van een trainer is: het in concentratie brengen van een speler.
Die taak is voor elke wedstrijd van belang,
maar helemaal in een wedstrijd waar er wat op het spel staat:
als een elftal kampioen kan worden.
Hij vertelde dat hij dan lette op de kleine details: of iemand zijn sokken anders doet,
naar de kapper is geweest voor een bijzonder kapsel om op te vallen
en dan iemand aansprak: Hou je kop erbij, want je bent al met iets anders bezig:
met de roem en de glorie van de overwinning,
terwijl de wedstrijd nog gespeeld moet worden.
Concentratie is het belangrijkste in sport – stelde hij.
Hoe waar die woorden waren, bleek die middag toen het Ajax niet lukte
om van De Graafschap te winnen en de concurrent PSV – onverwacht – toch kampioen werd.

Ik vind zulke gesprekken van groot belang, omdat ik daar veel van kan leren over geloof.
Het in concentratie brengen is een belangrijke taak voor de zondagse eredienst,
van de preek, van het huisbezoek.
Concentratie: je kop erbij houden.
We zouden ook kunnen zeggen: innerlijke discipline, je gedachten in de hand hebben,
leven in het nu – en niet alvast vooruit.
Dus nu bezig met het luisteren naar de preek, bezig met Gods woord
En als u alvast vooruit denkt naar de komende week,
bezig zijn met wat u nu hoort, kunt meenemen naar de volgende week.
Het valt me op in de kerk dat we vaak bezig zijn met de toekomst,
met wat nog moet komen, in plaats van wat er nu van ons gevraagd wordt.
We denken na over kerk2025 – en dat is heel belangrijk,
maar niet om kerk2016 te ontlopen.
We kunnen ook nadenken over een toekomst, waarvan we weten
dat het niet reëel is om dat te verwachten, maar we hopen er wel op:
Als het koor van de Dorpskerk maar weer eens vol zit.
Als degenen die zich hebben laten overschrijven naar andere kerken eens terugkomen.
Die verwachting kan opspelen als een predikant in een gemeente beroepen wordt:
Deze predikant zal ervoor zorgen dat de kerk weer vol is met jeugd, met jonge gezinnen.
Het zijn begrijpelijke verlangens,
maar ze kunnen het zicht benemen op wat er nu van ons gevraagd wordt:
We kunnen onze taak verwaarlozen, omdat we niet bezig zijn
met wat nu in deze tijd, vandaag, morgen, van ons gevraagd wordt, als kerk, als gelovige.
Wanneer we bezig zijn met de toekomst, zonder bezig te zijn met nu
zijn we kwetsbaar in ons geloof en kunnen we afgeleid worden,
zoals Engeland niet gefocust was op de wedstrijd tegen IJsland
en België dacht Wales wel even opzij te zetten na de vorige makkelijke overwinning.
Ook in het leven met Christus zijn we dan kwetsbaar
en kunnen we verrast te worden door Gods tegenstander
omdat we de concentratie niet hebben, onze kop er niet bij, geen innerlijke discipline,
maar alvast vooruit bezig zijn.
We zijn bezig met een toekomst, die we nog niet hebben
en die we daardoor – door dat gebrek aan concentratie – kunnen mislopen
en afgeleid worden van de weg, die Christus ons wijst
en die wij in gehoorzaamheid dienen te gaan.

Dat is verleiding.
Dat woord – verleiding – betekent: je wordt van de juiste weg af gebracht,
door een advies dat iemand geeft op het verkeerde been gezet: af-geleid van de weg.
Verleiding heeft ook iets: het wordt je mooier voorgespiegeld dan het is.
In het boek Spreuken kan dat een vrouw zijn:
Je ziet een vrouw, die er knap uitziet en je gaat als man op haar avances in,
omdat ze de suggestie wekt dat er iets spannends kan ontstaan tussen jullie.
Je bent al bezig met die fantastische toekomst met jullie samen.
Zonder dat je haar echt kent, ga je op haar avances in en ga je mee
en word je van de weg afgeleid.
Tijdens de woestijnreis is dat een beeld van God.
Als we een beeld maken van God, dan weten we zeker dat Hij in ons midden is.
Dan hebben we iets te zien,
dan is Hij concreet, zichtbaar en tastbaar in ons midden
en kan de glans van dat beeld over ons heen vallen.
Alle juwelen die het volk heeft worden afgestaan om dit beeld te maken.
Het volk dacht God nu eindelijk in het midden te hebben.
Niet meer daar hoog op de berg, onbereikbaar voor het volk, alleen via Mozes contact.
Het wist zeker: als dit beeld meegaat, dan weten we dat de HEERE meegaat.
Een optische illusie: je denkt iets te zien, maar je houdt je voor de gek.
Een lege huls: je hebt de buitenkant – een gouden beeld, maar er zit geen god in,
zelfs geen leven.
Je wordt ver-leid: je hebt het idee, dat je God bij je hebt, maar je bent Hem kwijt.
Je hebt alleen een prachtig beeld, zonder inhoud, leeg, doods.
IJdel – heet dat in de oude Statenvertaling.
Dat komt van idel (vruchteloos, zonder effect, het lijkt wat maar je hebt er niets aan).
We kennen dat nog als we het nu over ijdel hebben: iemand die voordoet alsof hij heel wat is, maar ondertussen zichzelf belangrijker maakt dan hij is.

En toch kunnen we er intrappen: dat we niet doorhebben dat het ijdel, leeg is,
dat je er in meegaat en dat je het niet doorhebt
dat je op die manier van de weg wordt af-geleid, dat je wordt ver-leid.
De afgoden, in het Hebreeuws het woord ‘ijdel’, ‘leegte’
– ze werden elke keer weer van stal gehaald, omdat ze de illusie gaven
van God binnen handbereik, een aanraakbare God – niet ver weg of hoogverheven.
En daarmee is een gelukkig leven, is zegen binnen handbereik.
Als het niet voor een tijd zou werken, zou het geen verleiding zijn.
De duivel maakt gebruik van leegte die heel wat lijkt
om ons van de weg af te leiden
en is er heel goed in om ons voor te spiegelen dat het heel wat is.
Hij is er goed in om de leegheid, de doodsheid te camoufleren, te verbergen
door het heel wat te laten lijken, maar het is nutteloos, leeg, ijdel.

Wees daarom kritisch op wat uw ogen zien, zodat u niet in de optische illusies trapt.
En leer uw kinderen kritisch te kijken naar wat ze zien
op tv, op internet, op reclameborden langs de weg, wat vrienden of klasgenoten laten zien.
Leer hen de discipline die nodig is voor een discipel van Christus:
de discipline om niet te ver vooruit te kijken, niet weg te dromen,
niet alleen met een verre toekomst bezig te zijn,
maar met de weg die God je wijst.

Daarom wordt gebeden om bescherming voor onze ogen,
zodat onze ogen niet de optische illusie opvangen,
een concentratie op de weg is, zodat we er geen oog voor hebben
voor wat ons van de weg van Christus kan afhouden.
Houd mijn ogen af van wat leeg is (NBV) – Wend mijn ogen af van wat nutteloos is.
Laat mijn ogen dat beeld niet opvangen, want anders loop ik het risico
dat ik er toch iets in ga zien en dat ik er in meega en zo afdwaal van de weg.
Verleiding heeft te maken met betovering: het fascineert.
Je ogen vangen het op en je gaat er over fantaseren: als ik het heb, als ik meedoe.
Of je vormt in jezelf er een innerlijk beeld van: als ik heb heb, als ik er aan meedoe,
dan heb ik het pas goed, dan leef ik echt, dan voel ik dat ik leef.
Reclame – zeker op tv – maakt daar volop gebruik van
door een ideale wereld voor te stellen: een harmonieus gezin, een prettige stemming,
pijn, zorgen, ingewikkelde keuzes – ze zijn niet nodig; je kunt voelen dat je leeft
en het is binnen handbereik. Zo te verkrijgen.
Er wordt een appèl gedaan op verlangen.
Het verlangen is terecht, maar niet zo makkelijk te vervullen als voorgesteld
en daarom een leegte, ijdel.
Als je er teveel oog voor hebt, kan het schadelijk voor je zijn.
Als je alleen maar beelden van een gelukkige familie ziet
– een vader, moeder en natuurlijk een zoon en een dochter –
kun je twijfelen of je het zelf in je eigen gezin wel goed doet, met die spanningen
je verlangt naar een harmonie, zoals die alleen bij geslaagde reclames bestaat,
waardoor je vergeet je af te vragen of God er een bedoeling mee heeft
met jouw geworstel met het bestaan dat verre van perfect is,
Waar je het zelf moeilijk mee hebt, omdat je niet weet hoe je het goed doen.
Terwijl dat juist een reden kan zijn, waarom de Heere u deze taak geeft.

Een afgod en ook de verleiding die de duivel gebruikt is vaak het voorspiegelen
van een perfect leven, een leven waarin je geslaagd bent,
waar je niet tegen je tekorten oploopt,
geen last hebt van je ongeloof of onvermogen om God met ijver te dienen.
De suggestie wordt gewekt dat het je goed afgaat.
Een leegte, omdat het hier niet bereikt wordt.
Nutteloos, omdat je iets najaagt, wat je hier niet kunt bereiken, omdat het pas in de hemel is.
Houd mijn ogen af van wat leeg is – dat is ook een gebed
om te mogen zien wat mijn taak is in het hier en nu,
in dat leven dat verre van perfect is, maar wel een leven waarin de Heere mij leidt
en mij vraagt in dit spoor te gaan, dat Hij mij wijst
en niet een weg die kiezen, dat iets mooiers belooft, maar wel een weg bij God vandaan.

Verleiding heeft te maken met betovering: het fascineert.
Je ogen vangen het op en je gaat er over fantaseren: als ik het heb, als ik meedoe.
Of je vormt in jezelf er een innerlijk beeld van: als ik heb heb, als ik er aan meedoe,
dan heb ik het pas goed, dan leef ik echt, dan voel ik dat ik leef.
Je kunt er kwetsbaar voor zijn, machteloos voor de beïnvloeding.
We zijn niet altijd zo sterk.
Het vraagt om een strijd tegen deze wereld, die vaak zoveel belooft,
maar als het er op aankomt, die belofte niet waarmaakt.
Het is de strijd tegen de duivel, die van die listen gebruik maakt,
omdat hij onze zwakheden kent en het ons niet gunt
dat we een gelukkig leven het Christus hebben, die onze ogen opent voor die illusies.
We vechten tegen onszelf, die vaak er toch intrappen.
Het willen geloven dat die illusie waar is, ook al weten we dat het niet kan.
Alleen redden we het niet.
Daarom is het een gebed, een vraag aan God die sterker is dan de verleiding,
die de listen van deze wereld doorziet.
Een vraag aan God dat Hij ons leven zo bestuurt,
Dat we niet in verleiding komen
Onze Heere heeft ons leren bidden: – leid ons niet in verzoeking
Wij kunnen dat niet aan.
Wij doorzien niet.
En dat kan ook zo van onszelf tegenvallen.
Overkomt het me weer, trap ik er weer in
en ik probeer nog zo mijn best te doen, scherp te zijn.
Ik scoor het eerste doelpunt en gelijk denk ik wel dat ik het weer kan
en dan, terwijl ik denk dat ik het aankan, kantelt de wedstrijd
en ben ik niet meer scherp en verlies ik in korte tijd mijn concentratie,
mijn gerichtheid op Christus.

We hebben een macht in ons nodig, die ons helpt,
die voor ons de illusies ontmaskert, de schone schijn doorprikt.
Die laat zien wat echt leven is
en dat dat echte leven alleen bij God te vinden is.
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn.
Een gebed om God, dat Hij de teugels in handen neemt, ook van onze zintuigen.
Stuur onze ogen een andere kant op.
Laat onze ogen niet alle prikkels opvangen die er zijn in deze wereld.
Maar geef ons een concentratie, een innerlijke concentratie op het leven met u.
En als we met onze hoofd ergens anders zijn,
verkeerd kijken, te ver vooruit, zorg er dan voor dat we onze kop erbij houden.

Het is tegelijkertijd een gebed om inzicht – om openbaring, d.w.z. bekendmaking
van de weg: laat mij zien wat mijn weg is – uw weg die u mij wijst.
Laat die weg mij voor mij aanlokkelijk zijn, zodat het leven met U
hier op deze aarde al zo goed is, dat ik die weg wil gaan,
met heel mijn hart, met al mijn kracht, met alles wat ik heb.
Dat de Geest ons laat zien dat het leven met Christus fascineert, betovert.
Dat het voor ons als gelovige net zo is als bij Mabinty Bangura.
Zij woonde in een weeshuis
Toen zij 4 jaar oud was, zag zij een foto die haar leven veranderde.
Het was een westers magazine, met een foto van een ballerina.
‘Zo wil ik worden!’ dacht ze.
Ze scheurde de foto uit en stopte die in haar onderbroek,
zodat ze die foto altijd bij haar had en nooit zou kwijtraken.
Deze foto verbeeldde voor haar de hoop op een ander leven, op vrijheid,
op een langer leven dan in een Sierra Leoons kindertehuis gebruikelijk was.
Er kwam een Joods echtpaar uit de VS
dat haar meenam en haar een nieuwe naam gaf: Michaela DePrince.
Zo kwam Mabinty in New Jersey te wonen.
Daar bleek ze niet alleen liefde voor ballet te hebben, maar ook talent.
16 jaar nadat ze de foto zag, tekende ze een contract bij het Dance Theatre of Harlem
en was ze professioneel ballerina.

Een foto fascineert, aantrekkingskracht heeft,
een richting aangeeft en ook hoop op een ander leven biedt.
Laat mij uw wegen gaan en leven.
Voor christen is dat Christus – ik richt mij op Hem.
Laat mij op Hem geconcentreerd zijn.
Jezus die zelf ook verzocht werd door de duivel in de woestijn,
voor hij begon aan zijn rondwandeling.
Om van stenen brood te maken,
om van de tempel te springen,
om voor de duivel te knielen en zo alle koninkrijken op aarde te verkrijgen.
Laat mij elke dag het voorbeeld van Christus
en de strijd van onze Heer mij tot voorbeeld zijn.
Maar Hij is meer dan een voorbeeld alleen.
Hij kwam ook om ons te redden van een leeg leven, van een nutteloos leven,
een leven dat doods was, verloren.
Mijn Jezus, mijn redder.
Ik ben vrijgekocht en de prijs was hoog: Hij moest dat met Zijn leven betalen.
Het heeft Hem veel gekost, om ons vrij te kopen en te redden.
Laat mij het pad van uw geboden gaan.
Laat mij de strijd aangaan
en als ik dan toch weer in zonde val, toch kijk
en toch weer geloof in die illusie en van de weg naar het leven afwijk,
omdat ik gekozen heb voor een heilloze weg
open dan mijn ogen, roep mij terug, zet mij met mijn beide voeten op de grond.
Neem de illusie van mij af, ook al zal dat op dat moment een groot verlies zijn.
Laat mij niet aan de genade twijfelen en in de zonde blijven,
maar geef mij dan weer Uw Geest, zodat ik Uw weg ga, de weg naar het leven.
Maak mij levend door Uw Woord.
Het is een gebed – om uit de dood op te staan, uit het zinloze leven
en het echte leven, met God, in Christus weer te mogen hebben.
Geef mij de discipline, de concentratie op Christus.
Spreek mij aan, roep mij terug op uw weg, noem mij bij mijn naam.

En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt uit alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.
Amen
Advertenties

Enkele gedachten bij Exodus 3

Enkele meditatieve gedachten bij Exodus 3

Een lange tijd, zo heeft het geduurd. Een tijd van zuchten en schreeuwen tot God. Zuchten en schreeuwen tot de Here, omdat het volk slaaf gemaakt is, hard moet werken. En als de farao overlijdt, die hen tot slaaf gemaakt had, wordt het alleen maar erger.
Mozes heeft er in zijn eigen omgeving iets tegen proberen te doen. Hij kwam op voor een Hebreeuwse slaaf. Hij slaat een Egyptenaar dood. Dat nieuws verspreidt zich snel onder de Hebreeuwse slaven en als Mozes hoort dat de tamtam zich heeft verspreid, trekt hij zijn conclusie. Hij pakt zijn biezen. Weg van dit land. Van een veilig leven, een prinsheerlijk leven wordt hij vluchteling. Een weg die de Here gebruikt om hem te trainen als leider van Zijn volk. Zo gaat de Here dus om met mensen – een weg waarin Hij hen leert, waarin Hij hen ook geschik maakt voor Zijn dienst. Tenminste in Mozes’ geval.
Ondertussen blijft het een lange tijd. Een lange tijd waarin God afwezig lijkt, waarin Hij niets anders lijkt te doen dan het inzamelen van de klachten van de Hebreeën.
En Mozes, hij is al weer gewend geraakt aan zijn leventje als herder. Mozes nu was gewoon de schapen van zijn schoonvader, de priester van Jethro, te hoeden. Alle banden met het verleden heeft hij doorgesneden. Een nieuwe start gemaakt. Van een prinsheerlijk leventje naar een leven van zorgen. Maar wel een in de veiligheid, in de schaduw.
En dan, plotseling, terwijl deze dag lijkt te worden als een van de andere dagen, komt Mozes in aanraking met de Here. Zijn leven komt in een ander licht te staan. Onder hoogspanning. Hij kan niet meer onder God uit.
Gewillig gaat het niet. Vrees en beven. Aarzelingen. De God van uw vaderen. Mozes thuisgeraakt bij de priester Jethro, opgevoed in een Egyptisch hof: wie zijn zijn voorvaderen, wie is die God van zijn voorvaderen. De God die zo lang zweeg, naar wie geroepen werd? Is het zijn eigen vraag en projecteert hij zijn verlegenheid op zijn volk? Ik ben die Ik ben – heeft je gezonden.
En als God komt, kan dat op een ontzagwekkende manier gebeuren! ‘Vanwege Mozes kom ik in de kerk. Ik kom niet in de kerk om mijzelf te ontmoeten.’ (Martin Nicol / Alexander Deeg, Im Wechselschritt zum Kanzel. Praxisbuch Dramaturgische Homiletik, p. 113 – in een paragraaf over “gevaarlijke nabijheid”) Bedoeld wordt: om te zien hoe God in levens van mensen komt.
Dat niet wij naar God gaan zoeken op het moment dat we een uurtje over hebben. Of als we zien zijn. Of als we tegen vragen aanlopen, waar we niet uitkomen. Dat is de god als gaatjesopvuller. De zelfgemaakte god als kit om de kieren van het leven dicht te maken, zodat je behaaglijk met je leven verder kunt. Nee, onze God is geen gaatjesopvuller. Hij kan komen als we niet naar Hem op zoek zijn. En het kan ook voor ons gevoel lang duren voor Hij komt.
En toch, Hij komt. De Heilige God, die het behaaglijke leven van Mozes overhoop gooit.
Mozes is er nog niet. Hij moet nog veel leren. Hij weet nog niet wat een heilige plaats is. Hij weet amper wat Israël is. En toch, geroepen.

Ds. M.J. Schuurman

(Op basis van 2 artikelen van ds. W. Dekker in de Waarheidsvriend: “De kerk op een laag pitje” en “Kerk moet terug naar de kern”.)