Programma orgelconcert Ouddorp 2017

Programma orgelconcert Ouddorp 2017
500 jaar Reformatie

Op 12 augustus mag ik weer meewerken aan een wandelconcert in de Dorpskerk te Ouddorp. Van 11.00-12.00 speel ik het volgende programma op het Van Vulpen-orgel

Heinrich Wettstein (1868-1934)
– Phantasie über den Choral “Ein fester Burg ist unser Gott” (mit Motiven aus dem großen Halleluja von Händel); Opus 9

Jan J. van den Berg (*1929)
– Variaties over ‘Ik wil mij gaan vertroosten’ (Opus 207)
I. Koraal (Tranquillo)
II. Variatie met melodie in tenor (adagio non troppo)
III. Tempo menuetto (Andante)
IV. (Andante)
V. Canon (Tranquillo)
VI. Trio (Tranquillo)
VII. Trio (Tranquillo)
VIII. Toccatine (Allegretto)
IX. Adagio (Adagio)
X. Pastorale (Tranquillo)
XI. Finale (Andante)
XII. Slotkoraal (Maestoso allargando)

Johann Gottfried Walther (1648-1748)
– Schmücke dich, o liebe Seele (LV 52)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Uit de Schübler-Chorale:
– Wer nur den lieben Gott läßt walten (BWV 647)
– Choralbearbeitung ‘Ach, bleib bei uns, Herr Jesu Christ’ (BWV 649)

Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
– Fantasia sopra ‘Freu dich sehr, o meine Seele

Wilhelm Rudnick (1850-1927)
– Schmücke dich, o liebe Seele
(Uit: Abendmahls-Präludien Opus 40)

Max Reger (1873-1916)
– Dankpsalm (Opus 145)

 

 

 

 

 

 

 

Camillo Schumann (1872-1946)
– Nun ruhen alle Wälder
– “Schmücke dich, o liebe Seele

Margreeth Chr. de Jong (*1961)
– Partita “Gebed des Heeren”

 

 

Advertenties

Programma orgelconcert 13 augustus 2016

Programma orgelconcert 13 augustus 2016

Op 13 augustus mag ik een orgelconcert verzorgen op het Van Vulpen orgel  van de Dorpskerk te Ouddorp.

Jan Bonefaas – Fantasie: “Ik wil U minnen, mijne sterkte”

Margreeth C. de Jong – Partita over het Gebed des Heeren
(alternatief: Joh. Seb. Bach – Fantasie en fuga c-moll, BWV 537)

Willem van Twillert – Partita over Psalm 134

Joseph Rheinberger – Charakterstücke Opus 156
– Pastorale
– Abendfreude

Max Reger – Opus 59
– Benedictus
– Te Deum

Jan J. van den Berg – Fantasie over Psalm 42

Programma braderieconcert 3 juli 2013

Programma braderieconcert 3 juli 2013 (onder voorbehoud)
Flentrop-orgel Dorpskerk Oldebroek 16.00 uur
Koraalbewerkingen van Gradus Wendt (en Jan Zwart)

orgel oldebroek

1.) Fantasie Eroico “Rijst op, rijst op voor Jezus” Gradus Wendt

Rijst op, rijst op voor Jezus, gij helden van het kruis!
Verhoogt Zijn krijgsbanieren te midden van ’t gedruis.
Door strijd tot d’ overwinning leidt Jezus keer op keer,
tot ied’re vijand valle voor Zijne voeten neer.

2.) Uit: “Vier geestelijke liederen” Gradus Wendt
– “De Heer die in de Hemel woont”
– Parafrase en variaties “Er ruist langs de wolken”
– “Hem in ’t harte dragen”

3.) Fantasie Psalm 72:10 Gradus Wendt

Gradus_Wendt
Gradus Wendt

4.) Meditatie Gezang 179:1 “Rust mijn ziel, uw God is Koning”
a) Gradus Wendt b) Jan Zwart

Jan Zwart
Jan Zwart

Rust mijn ziel, uw God is Koning,
heel de wereld zijn gebied.
Alles wisselt op zijn wenken,
maar Hij zelf verandert niet.

Rust mijn ziel, uw God is Koning!
Wees tevreden met uw lot!
Zie, hoe alles hier verandert,
en verlang alleen naar God!

5.) Koraalbewerking Psalm 66:1 Gradus Wendt

6.) “Een trouwe Vriend woont in de Hemel” Gradus Wendt

7.) Uitgebreid feestvoorspel Gezang 136 “Lof zij de Heer” Gradus Wendt

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere!
Dat aard’ en hemel de lof zijner glorie vermere!
Meng in ’t geklank,
ziel, uw aanbiddende dank:
zing’ al wat ademt de Here!

8.) Voorspel en koraal Gezang 280:5 “Ik weet aan wien ik mij vertrouwe” Gradus Wendt

Ik weet, aan wien ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots waarop ik bouwe;
hij faalt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.

Oldebroek