Uit het hoofd preken?

Uit het hoofd preken?

De laatste tijd komen er steeds meer pleidooien om uit het hoofd te preken. We kunne hierbij denken aan het boekje, dat ds. Ron van der Spoel enkele jaren geleden publiceerde: Passie voor preken.
Ook in Duitsland klinkt dat pleidooi steeds vaker. Volkert A. Lehnert publiceerde een pleidooi onder de titel: Geen blad voor de mond. Zonder manuscript leren preken in 7 stappen (een kleine praktische homiletiek).

Arndt E. Schnepper schreef een boek met de titel Uit het hoofd preken. Zonder manuscript op de kansel. Gezien de snelle herdrukken lijken deze boeken in een behoefte te voorzien. Schnepper is van mening dat iemand, die uit het hoofd preekt, meer open staat voor het werk van de Heilige Geest. Preken uit het hoofd doet meer recht aan het evangelie, vindt hij. Ook in de Bijbel gebeurt de verkondiging zonder een manuscript, geeft Schnepper aan.

Inmiddels is er een tegenbeweging ontstaan. Michael Meyer-Blanck, Alexander Deeg en Christian Stäblin vrezen dat het preken uit het hoofd ontaardt in een soort smalltalk met de gemeente; een preek die inhoudelijk onder de  maat is Zij bepleiten een zorgvuldige voorbereiding van een preek.

Zij geven de discussie ook een bepaalde draai: hoe kan de prediker zijn preek zou brengen, dat er wat gebeurt?

ds. M.J. Schuurman