Sylvia Bukowski – Gebed voor Egypte

Sylvia Bukowski – Gebed voor Egypte

Genadige God,
Hoeder van de volken,
Machteloos en vol woede zien wij elke dag
de beelden van geweld in Egypte.
Vol ontzetting horen wij de berichten
over vermoorde mensen
en verbrande kerken.
De lege woorden van de leiders
geven ons geen richting.

God,
wij brengen onze radeloosheid voor U.
Blus het vuur van de haat aan alle zijden.
Breng hen tot zwijgen
die oproepen tot nieuw geweld
en daarvoor een religieuze verklaring geven.
Sterk degenen die bezonnen zijn
en acht geven op de rechten van hun tegenstanders
en zich laten raken
door het leed van de slachtoffers.

Wij bidden U voor de koptische christenen:
bescherm hen tegen de moordlust van de opgehitste massa.
Bewaar hen ervoor
dat zij zich laten aansteken door haat en wraakzucht.
Troost hen in verdriet en angst
en maak hen sterk in het vertrouwen op U.

Wij bidden U voor allen
die een gestorven geliefde hebben te betreuren,
die hun inkomen verloren hebben
die niet meer weten
hoe zij hun kinderen kunnen beschermen.

God, geef de verantwoordelijken de wijsheid om te beslissingen te nemen,
waardoor het geweld wordt ingedamd
waardoor de bevolking wordt gediend
met recht en gerechtigheid.
Werk met uw macht
heilzaam in de chaos van de gebeurtenissen.

Wij bidden U om vrede voor Egypte
en voor alle volkeren op onze aarde.
Amen

Bron: http://praesesblog.ekir.de/2013/08/22/gebet-fur-aegypten/

Meditatie Jesaja 19:20

… tot getuigenis voor de Here  der heerscharen in het land Egypte            (Jesaja 19:20)

Egypte was voor het toenmalige Israël een schrikbeeld. Had het volk niet eeuwen geleden als slaven gediend in Egypte? Egypte, ook wel Rahab genoemd, was een machtig buurland van Israël en Juda. Een belangrijke bondgenoot of een gevreesde tegenstander, een gewelddadige onderdrukker. De wijsheid van Egypte wordt als dwaasheid aangeduid.
Egypte wordt verder ontluisterd. Midden in het land Egypte komt er een altaar te staan om God te dienen. In het hol van de leeuw als het ware. Zelfs het machtige Egypte zal samen met Assyrië de God van Israël dienen. Egypte zal de Here leren kennen als de enige ware God. En God is niet te goed om Zich ook bekend te maken aan de Egyptenaars.
In de Vroege Kerk was er een grote christelijke gemeente in Egypte. Ook vandaag de dag is er een aanzienlijke minderheid van Kopten, die trouw is aan het getuigenis van Jezus Christus, de opgestane Heer. Het bestaan van deze kerk is ook een getuigenis voor ons!

Schriftlezing: Jesaja 19:16-25
Zingen: Psalm 87 (zowel Oude als Nieuwe Berijming is mogelijk)

ds. M.J. Schuurman

Immanuël-kalender 29 april 2009