Olie is de vloek voor de islam

Olie is de vloek voor de islam
De islam bevindt zich in een crisis door te veel geld en te weinig onderwijs

De Duitse godsdienstwetenschapper Michael Blume maakt zich grote zorgen om de islam. Volgens hem bevindt deze wereldgodsdienst zich in een grote crisis.  Zijn zorgen beschrijft hij in zijn boek “Islam in der Krise”.

Blume is getrouwd met een moslima van Duits-Turkse afkomst en werkt voor het staatsministerie van Baden-Württemberg als beleidsambtenaar voor interreligieuze zaken en is actief betrokken bij de dialoog tussen christenen en moslims. Vanaf 2014 was hij uitgezonden naar Irak om de Yezidi’s te ondersteunen. Onlangs is hij door dit staatsministerie benoemt om het antisemitisme in Baden-Württemberg te bestrijden.

Crisis
In zijn contacten ontdekte hij dat de islam zich in een diepe crisis bevindt. Deze crisis is er niet alleen in Europa. Blume kwam deze crisis ook tegen in het Midden-Oosten, zoals in de Koerdische gebieden in Irak, Syrië en Turkije en in de Palestijnse gebieden.

Naar beneden bijgesteld
Deze crisis blijft onopgemerkt, omdat het aantal moslims vaak veel te hoog wordt ingeschat. In 2016 schatte een Duits onderzoeksinstituut het islamitische aandeel van de Duitse bevolking op 2,6%. Na de instroom van de vluchtelingen werd dat naar boven gecorrigeerd naar 5,7%. Later werd het aandeel weer naar beneden bijgesteld: 4,4%.

Ex-moslims
Het probleem is namelijk dat iemand geen afscheid kan nemen van de islam. Wie als moslim geboren wordt, blijft dat de rest van zijn leven. Daardoor worden ex-moslims, atheïsten en zelfs bevolkingsgroepen die nooit tot de islam hebben behoord voor moslims aangezien. Dit tot frustratie van vluchtelingen, die aangaven: ‘Wij zijn voor de islam gevlucht en worden in Europa weer tot de moslims gerekend.’

Stille uittocht
Omdat het niet mogelijk is om uit de islam te treden, is er sprake van een stille uittocht: velen staan nog geregistreerd als moslim, maar beschouwen zich niet meer als moslim en houden zich ook niet meer aan de islamitische geloofspraktijken.
In 2009 gaf bij een onderzoek aan dat slechts 33,9% van degenen die voor moslim doorgingen dat zij elke dag een gebed uitspraken. 15,3% gaf aan dat zij enkele keren per jaar baden. 20% gaf aan dat zij nooit meer baden.
Van de Duitsers met een Turkse afkomst gaf 81,4% aan dat zij zich als moslim beschouwen. Van de Duitsers met een Iraanse achtergrond gaf 38% aan dat zij geen godsdienst hadden en 10% beschouwde zich als christen.
Het deel van de moslims dat zich verenigt in een organisatie is erg klein. Die organisaties zijn niet representatief, maar worden wel door de overheid en de media geraadpleegd.

Verbod op boekdrukkunst
De oorzaak van de crisis ligt volgens Blume in het verleden: in 1485 verbood sultan Bayasid II (1447-1512) de boekdrukkunst. Vanaf dat moment verstarde de islam en begon het verval. Het opleidingsniveau daalde, zodat rond 1800 slechts 2-3% in staat was om te lezen.

Onderontwikkeling
De onderontwikkeling is sindsdien gebleven. Doordat er nauwelijks boeken werden gedrukt en gelezen, was er in de islam geen ontwikkeling en wist de islam zich niet van binnenuit te moderniseren en te reformeren.

Staatsislam
Overheden in gebieden met een islamitisch meerderheid begonnen invloed uit te oefenen op de islam, waardoor er een staatsislam ontstond. Dissidente stromingen, vaak juist die stromingen die potentie hadden om de islam te reformeren en te moderniseren, werden door deze overheden verboden. De stromingen die weerstand kunnen bieden zijn vaak radicaliseringen, die gebruik maken van geweld. Het zijn deze gewelddadigheden en de invloed van de overheid op de islam die zorgen voor een (stil) afscheid van de islam.

Samenzweringstheorieën
Wanneer moslims geconfronteerd worden met de extremistische kant van de islam of met de neergang van de islam hebben ze vaak de neiging om de schuld bij anderen te leggen: het is de schuld van het Westen of van de Joden. De aanslagplegers zijn geen echte moslims. De berichten over aanslagen zijn verzonnen door westerse landen om de islam in diskrediet te brengen. Het geloof in samenzweringstheorieën is breed onder moslims verspreid.

Vloek van de olie
Een extra complicerende factor is ‘de vloek van de olie’: de welvaart die de olie opbrengt de prikkel tot democratische vernieuwing achterwege blijft. Doordat de westerse landen deze olie nodig hebben worden ze ook door deze landen niet aangesproken op de schending van de mensenrechten.

Dubbele moraal van westerse landen
Blume sprak veel moslims die vinden dat de westerse landen een dubbele moraal hanteren: de Islamitische Staat wordt door een coalitie bestreden, terwijl met een net zo fundamentalisch regime in Saudi-Arabië vriendschappelijk banden bestaan.

Neergang
Ondanks de vele signalen die wijzen op de neergang van de islam is er in de westerse wereld een angst voor islamisering. Door het grote aantal kinderen dat ze zouden krijgen zouden ze op termijn de meerderheid in het westen krijgen. De islam bevindt zich ook in demografisch opzicht in een neergang.

Daling geboortecijfer
Een van de oorzaken voor de daling van het geboortecijfer is het gebrek aan vrijheid voor organisaties die niet vanuit de overheid zijn opgericht. Daardoor kunnen eigen organisaties die gericht zijn op gezinnen niet tot bloei komen. Ook de emancipatie van vrouwen en de stijging van het opleidingsniveau is een oorzaak. Door emancipatie en de stijging van het opleidingsniveau daalt het geboortecijfer en stijgt de uittocht.

Modernisering
Wat kan er gedaan worden om deze crisis tot stilstand te brengen? Allereerst onze afhankelijkheid van olie afbouwen. Daarnaast het stimuleren van opleiding en leesonderwijs. Een reformatie en modernisering van de islam van overheidswege is geen optie, omdat dan de scheiding van moskee en staat wordt geschonden. Beter is het om moslims in staat te stellen en uit te dagen om van binnenuit de islam te hervormen en te moderniseren.

N.a.v. Michale Blume, Islam in der Krise. Eine Weltreligion zwischen Radikalisierung und stillem Rückzug (Ostfildern: Patmos Verlag, 2017).

Advertenties

Preek biddag 2018

Preek biddag 2018
Schriftlezing: Mattheüs 6:5-18
Tekst: Geef ons heden ons dagelijks brood (Mattheüs 6:11)

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Hebt u er wel eens gemerkt hoe vreemd het is om in deze tijd te bidden:
Geef ons heden ons dagelijks brood.
Als we brood nodig hebben, gaan we naar de bakker of de supermarkt.
Wanneer daar het brood op is, kunnen we naar Elburg of Wezep
om daar naar een bakker of een supermarkt te gaan om brood te kopen.
Door de vriezer kunnen we ook nog eens brood in het voren kopen.
’s Morgens haal je het brood eruit en na een kwartiertje is het ontdooid
en als dat te lang duurt, ontdooi je het brood in de magnetron.
Dan bid je voordat je gaat eten: Geef ons heden ons dagelijks brood.
Wat is er nog aan geven door God bij als we leven in een tijd
waarin we volop brood kunnen krijgen
en waarin het brood dat niet verkocht is dezelfde avond nog wordt afgevoerd
naar bijvoorbeeld een hobbyboer, omdat het niet meer verkocht mag worden?
Hebben de broodfabrieken, de bakkers, de supermarkten en onze vriezers
dit gebed niet overbodig gemaakt?
Hebben we God eigenlijk nog wel nodig in een tijd van zoveel overvloed?
Als we dan toch deze regel bidden,
is het dan niet meer een soort gewoonte, dat we deze regel bidden,
omdat we nu eenmaal het Onze Vader hebben geleerd
en we daarom deze regel niet kunnen overslaan?
Zijn we er als mensen tegenwoordig niet heel goed in geslaagd
om God overbodig te maken op tal van terreinen
en geldt dat ook niet als het er om gaat om elke dag weer brood te kunnen eten?
Het moet wel heel raar lopen als er aan het einde van het groeiseizoen
het graan niet binnengehaald kan worden, de aardappels gerooid, de groenten geoogst.
De koeien kunnen gemolken worden, de melk verwerkt.

En toch, vandaag is het biddag voor gewas en arbeid.
U bent nu vanavond naar de kerk gekomen om te bidden voor het nieuwe groeiseizoen,
om te bidden voor de oogst, voor alles wat groeit en bloeit, voor de planten en de bomen,
voor het graan, voor het fruit en de groente.
En jij bent misschien wel heel speciaal vanavond naar de kerk gekomen,
omdat je weet, gelooft dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat er eten is,
al lijkt het wel zo,
maar dat er een God in de hemel is, die er voor zorgt
dat het brood dat je morgen bij het ontbijt kunt eten
en in je broodtrommel kunt stoppen om dat mee te nemen naar je school of je werk
door God gegeven wordt.

Alleen, je kunt het zo snel weer gewoon vinden, vanzelfsprekend vinden
dat er brood in huis is en in de winkel, dat je brood op voorraad kunt hebben
dat je over enkele dagen gewoon vinden dat er elke dag weer brood is.
Ja, je weet het wel en je bidt ook wel Geef ons heden ons dagelijks brood
maar het kan zo gedachteloos gebeuren,  maar je staat er niet echt meer bij stil.
Biddag voor gewas en arbeid houden betekent
dat je er weer bij stil staat, hoe bijzonder het is, dat de Heere eten geeft en werk
en dat het voor ons nodig is om daar elke keer weer om te bidden,
dat het steeds noodzakelijk is om elke dag weer opnieuw bij de Heere aan te kloppen
of hij ons eten en drinken wil geven, genoeg om van te leven.

Het is nodig om in een tijd waarin we zoveel hebben,
waarin je kunt kiezen uit allerlei soorten brood
en een ruime keuze hebt wat je op brood doet: vleeswaren, kaas, zoet
dat er een God is die je dit geeft
en daarmee wil laten merken dat Hij elke dag voor jou zorgt,
dat het goede gaven uit Zijn hand zijn.
opdat wij daardoor erkennen, dat Gij de enige bron van alle goeds zijt (Heidelberger Catechismus, antwoord 125; Zondag 50).
God is de enige die ons al dit goede geeft.
We hebben dat niet te danken aan het goede inkoopbeleid van de supermarkt,
niet te danken aan het salaris dat wij verdienen,
we hebben dat niet te danken aan onze bakkunsten
of aan zicht en grip op ons uitgavenpatroon,
waardoor we ons dit alles kunnen veroorloven.
Nee, God alleen is de enige bron van al dit goede.

Maar dat is wel iets dat we steeds ons moeten blijven bedenken,
dat is een geloof dat we steeds moeten onderhouden, levend moeten houden,
want het is een grote verleiding, steeds weer opnieuw,
dat je Gods zorg gewoon gaat vinden, dat je er niet van opkijkt, er niet dankbaar voor bent.
Want daarmee raak je God zelf kwijt.
Het luistert heel nauw wat dat betreft.
Want wat gebeurt er, als je niet meer bedenkt dat de Heere de enige bron is,
als je denkt dat je het zelf toch maar weer handig voor elkaar gekregen hebt,
dat het aan je mooie salaris te danken is, dat er eten is,
aan je eigen handigheid
of dat je gedachteloos brood koopt of brood uit de vriezer haalt en ontdooit.
Je raakt God kwijt.
We hebben dat niet gelezen, maar in het gedeelte hierna zegt de HEERE Jezus:
Je kunt niet én God dienen én de mammon.
Weten waar je brood vandaan komt is een kwestie van geloof of ongeloof,
van trouw aan de Heere zijn of afgodendienst.
Door te bidden of God ons elke dag opnieuw brood wil geven trainen wij onszelf
in het geloof dat God onze schepper is, dat Hij het is die voor ons zorgt,
Dat Hij het is, die dit ons allemaal geeft.

Door elke dag te bidden dat God ons brood wil geven,
gaan wij tegelijkertijd in onszelf de strijd aan met de neiging
om steeds weer God te vergeten en Hem in te ruilen voor iets anders,
Dat er iets anders is waar we op vertrouwen,
iets anders waarvan we denken dat dat ons gelukkig maakt.

Daarom is dit gebed elke dag nodig.
Het is ook een gebed voor elke dag.
In de versie van Mattheüs is dit gebed om dagelijks brood
een gebed voor het begin van de dag:
Heere, ik ga nu aan de dag beginnen, ik doe dat niet zonder U.
Vandaag heb ik eten nodig, ik kan niet zonder voedsel.
Wilt U ervoor zorgen dat ik voor vandaag genoeg heb?
Het is niet een gebed voor morgen, of voor het weekend, of voor volgend jaar,
maar voor nu, voor vandaag.
Het gaat erom, dat we in het nu leven
en dat het nu, het heden als tijd waarin God voor ons zorgt
en dat we ook zien, hoe God ons van eten en drinken voorziet.
Een van onze kinderen heeft wel eens bij Intravert (sociaalvaardigheidstraining op school)
moeten leren stil te staan bij wat ze eet.
Ze is zo vol met allerlei gedachten, die ratelen door haar hoofd,
maar daardoor vergeet ze wel eens dat er voor haar een bord staat, met eten erop
en kan ze met heel veel dingen druk zijn, waardoor ze niet aan eten denkt.
Het koelt af en het kan bij wijze van spreken nog een kwartier onaangeroerd zijn.
Zo kunnen we als mensen met allerlei dingen bezig zijn,
kunnen onze gedachten vooruit gaan,
naar het einde van de maand: is er dan nog wel genoeg geld op de rekening voor het eten?
naar over een half jaar: Wat als mijn éénjarig contract afloopt en er niet verlengd wordt?
Gedachten kunnen uitgaan naar de problemen in deze wereld,
terug naar de lastige tijd van de crisis, vooruit naar de tijd dat je kinderen opgroeien
en er een studie voor hen betaald moet worden.
Allerlei zorgen, die je in beslag kunnen nemen.
Begrijpelijke zorgen.
Het is ook geen verbod op zulke gedachten.
Maar de opdracht van de Heere Jezus om aan het begin van elke dag te bidden
of onze Vader in de hemel er voor wil zorgen dat er ook vandaag weer eten is,
is ook voor onszelf een les, een oefening om te zien dat God ervoor zorgt
om te geloven dat de Heere God dat morgen ook zal doen en overmorgen.
Aan het begin van de dag, als wij aan het begin staan, een planning hebben gemaakt
allerlei taken nog hebben te doen:
Hemelse Vader, er is er Eén die voor mij zorgt en dat bent U.
Wilt U dat ook vandaag doen?
Als je de Vader vraagt om een brood
Geeft Hij je zeker nooit een steen
Al je gebeden klein of groot heus
Hij vergeet er niet één
Als je dat vergeet, dat de hemelse Vader voor je zorgt,
Als je vergeet om bij Hem aan te kloppen,
als je de dag begint zonder je leven die dag in Gods handen te leggen
en ook je levensonderhoud van Hem te verwachten,
Hoe kun je dan christen zijn?
Hoe kan dan Gods naam worden geheiligd,
als Zijn kinderen het niet nodig vinden om bij Hem aan te kloppen
omdat ze denken dat er toch wel genoeg is en dat ze het zelf wel redden?
Hoe kan Zijn naam dan worden geheiligd, als we Hem niet meer zien
als de bron van al het goede, als Degene die ons dat alles geeft?
Hoe kan dan Gods koninkrijk komen, als degenen die Hem zouden moeten dienen
een leven kunnen leiden, waarin God niet echt een rol heeft,
een leven waarin Hij er niet echt is, zonder dat we Hem missen.
Hoe kan Zijn wil worden gedaan,
als we ons niet houden aan het gebed dat Hij ons leerde.
De bede Geef ons heden ons dagelijks brood is niet voor niets
een onderdeel van het Onze Vader, van het gebed dat de Heere Jezus ons leerde bidden.
Het zet ons apart van de wereld, die God niet nodig heeft,
die zichzelf wel redt, die alleen de weelde en de welvaart ziet,
zonder de Gever te zien, zonder Degene die het geeft te danken.

We bidden om brood.
Je zou net zo goed om beschuit of crackers kunnen bidden, om havermout of Brinta,
of bidden dat er vandaag groente op je bord ligt of er fruit is om te eten.
alleen je moet wel bedenken
Dat brood een herinnering is aan de weg die Israël ging door de woestijn.
Elke morgen lag er manna op de grond, een soort brooddeeg,
waarmee de Heere God liet zien dat Hij Zijn volk door de woestijn geleidde
tot het in het Beloofde Land was aangekomen en daar akkers zou hebben en weilanden,
waardoor ze zichzelf weer konden onderhouden.
Manna – God zorgt: brood uit de hemel.
Maar elke keer was er dat verlangen naar ander eten:
de vleespotten van Egypte.
Ze hadden niet genoeg aan wat God gaf, ze wilden meer, gevarieerder, rijker.
En alle ellende uit Egypte werd uit de herinnering weggeduwd
en alleen de herinnering aan het luxueuze van Egypte bleef in hun gedachten.
Dat was nog eens een leven, daar in Egypte.
We bidden om brood voor elke dag.
Niet om een driegangendiner, niet om een feestmaal elke dag.
Want dan zouden we ons alleen maar aan deze aarde hechten
en het leven hier op aarde voor ons een paradijs zijn
en dan zouden we vergeten dat we op weg zijn naar een ander thuis,
een Huis in de hemel, het Vaderhuis met de vele woningen.
Daar zal het altijd feest zijn, een feestmaaltijd, ter ere van Hem
die kwam en stierf en Zijn leven gaf voor ons om ons daar een plaats te bieden.
Brood voor elke dag, genoeg om van te leven. Meer hebben wij niet nodig.
Meer leidt alleen maar af.
Meer is een verleiding om hier te wortelen, om de hemel uit het zicht te verliezen,
daar waar onze Vader is, die over alles regeert.
Leven bij de dag en niet verder kijken, is een leven in afhankelijkheid van God,
in het besef dat God ons eens kan roepen tot hoger heerlijkheid,
Dat we mogen zijn daar in de hemel, waar onze Vader is,
die we steeds bidden om dat brood voor elke dag.
Dat is genoeg, want U geeft het en wat hebben we nog meer nodig dan U.
Niet voor niets spreekt de Heere Jezus ook over vasten:
Er zijn momenten waarop we niet eten, om juist te beseffen dat God dit geeft.

Nog één ding: We bidden niet alleen voor onszelf.
We bidden niet: Geef mij het brood dat ik nodig heb.
Nee, Geef ons heden ons dagelijks brood.
Ons – ik ben niet alleen.
Ik ga deze weg door het leven niet alleen.
Ik heb mensen om mij heen.
Medechristenen die ook die weg gaan.
En ik bid dat ook zij brood mogen krijgen, dat zij genoeg hebben om van te leven.
Of ze nu hier dichtbij wonen of ver weg in Afrika of Syrië.
Dan is het een gebed dat de Heere eten wil geven waar tekort is.
Het is een gebed voor de christenen die het goed hebben en welvarend zijn.
Dan is het een gebed om bewaring van hun geloof,
zodat ze niet in de verleiding komen God uit het oog te verliezen
en dat de welvaart en de goede omstandigheden hen niet laks maken in het geloof.
Ons brood – mijn gebed, ons gebed is ook voor de mensen die God niet kennen
of God niet willen kennen of belijden.
En daarmee voegen we ons in ons gebed in de lijn van de hemelse Vader,
die het laat regenen over mensen die eerlijk leven en de mensen die slecht leven,
die de zon laat schijnen over mensen die trouw zijn aan Hem
én over de mensen die kwaad in de zin hebben.
God sluit in Zijn zorg niemand uit, al sluit iemand anders zijn hart wel af voor God.
en daarom mogen wij in ons gebed ook niemand uitsluiten
en daarmee is het ook een gebed om bekering,
om de ogen te openen, om te zien dat er een God is die voor dit alles zorgt.
En wanneer die bekering achterwege blijft, blijven we bidden,
omdat God geduldig is én omdat we weten dat wij ook niet altijd zien
dat God voor ons zorgt, dat Hij het is die ons dit brood geeft,
en dat ook geeft als wij vergeten daar om te bidden en daar voor te danken.

Geef ons heden ons dagelijks brood:

Ons oog is op uw Zoon, die ons tot uwe troon
als Middelaar wil leiden. Al wat ons hart begeert,
gelijk zijn voorschrift leert, dat mag ’t geloof verbeiden. (Gezang 198:3 NH BUndel 1938)
Amen

De weduwe en het kruikje olie (2 Koningen 4:1-7)

De weduwe en het kruikje olie (2 Koningen 4:1-7)

Morgen is het biddag. Als gemeente gebruiken voor de morgendienst het thema dat de HGJB heeft voorbereid voor biddag. Voor biddag 2018 heeft de HGJB het verhaal uitgekozen van de weduwe met het kruikje olie (2 Koningen 4:1-7).

Er is een vrouw die behoort tot de vrouwen die getrouwd zijn met profeten of leerling-profeten. Deze profeten zijn trouw aan de HEERE in een tijd dat de officiële godsdienstige lijn de cultus van Baäl is. De Baälgodsdienst is staatsgodsdienst. Degenen die trouw aan de HEERE waren werden tegengewerkt. Profeten moesten zelfs onderduiken. Moesten de profeten voor hun loyaliteit aan de HEERE een financieel offer betalen?

Deze vrouw is weduwe. Haar man is gestorven en zij is achtergebleven met twee zonen. Tegelijkertijd is er een schuld. Is die schuld veroorzaakt door haar man? Is die schuld veroorzaakt door het financiële offer dat deze man bracht, toen hij profeet werd. Of een financieel offer dat hij bracht omdat hij zich afzijdig hield van de cultus van Baäl? Is de schuld gekomen nadat haar man was overleden?

Deze schuld brengt haar veel zorgen, omdat er een schuldeiser gekomen is. Zij kan deze schuldeiser niet betalen. Het enige dat ze nog heeft, zijn haar twee zonen (en zo later blijkt: ook een kruikje olie). Die twee zonen wil de schuldeiser meenemen om als slaaf voor zichzelf te gebruiken of hen als slaaf te verkopen. Volgens de uitleg in NIDOTTE duikt een schuldeiser vaak op bij weduwen, die machteloos en kwetsbaar zijn, zoals een buizerd cirkelt boven zijn prooi.

Als de schuldeiser dat aangekondigd heeft, dat hij de twee jongens als slaaf wil meenemen, klampt de vrouw de profeet Elisa aan voor hulp. Ze schreeuwt het uit. Het is een roep om hulp, een roep om gehoord te worden, een hulpgeroep dat klinkt in een situatie van lijden en onrecht. Sommige exegeten vinden dat deze vrouw geen direct beroep op Elisa doet en hem niets vraagt. Dan vergeten ze dat er er ook klaagpsalmen zijn waarin de nood naar God toe wordt uitgeroepen. In de hoop dat door de schildering van de nood zo’n appèl op de HEERE gedaan wordt dat Hij wel moet ingrijpen. Zo doet deze weduwe een appèl op de knecht van de HEERE, de man Gods.

Er is niemand die naar haar omziet (vgl. Ezechiël 34:6). Is het verhaal ook niet een impliciet verwijt naar de mensen om haar heen? Het is een vrouw uit de vrouwen van de profeten. Waar is de onderlinge loyaliteit? Waar is de zorg van de gemeenschap voor haar en haar zonen, nu haar man er niet meer is om haar te beschermen en voor haar op te komen? Armoede is nooit iets individueels en bestrijding van armoede altijd de zaak van een gemeenschap. Zeker in Israël, het volk van God, apart gezet om te laten zien wie de HEERE is.

Moeten we er veel achter zoeken dat zij zich tot Elisa wendt in plaats van rechtstreeks tot de HEERE? Of ziet ze Elisa als degene die bemiddelt, als degene door wie ze met de HEERE in contact kan komen? Haar man is loyaal geweest aan de HEERE, als een trouwe dienaar, een trouwe knecht. Nu dreigen haar twee zonen slaaf, tot knecht gemaakt te worden van haar schuldeiser. Er kan – net zoals in de klaagpsalmen – ook iets van een verwijt zitten, een worsteling met de HEERE: degenen die zonder God leven hebben een mooi leven en degenen die loyaal zijn aan de HEERE lijken in de steek gelaten te worden. De man was iemand die de HEERE vreesde, een uitdrukking die ook voor Obadja gebruikt wordt om aan te geven dat hij niet meeging in de Baälgodsdienst, maar trouw bleef aan de wetten en de richtlijnen van de HEERE.

Elisa is in staat om haar te helpen. De oudtestamenticus Walter Brueggemann zet in zijn commentaar boven de uitleg van 2 Koningen 4: Elisa als de transformerende kracht. Elisa die Gods kracht bezit om te veranderen wat nodig is. ‘Elisa doet het ware werk van God, de Koning van Israël. Het was de plicht van de koning van Israël om het recht te handhaven om het volk bescherming te bieden en het welzijn van het volk te bewaken. Het is een prominent thema in de politieke legendes over Elisa, dat Elisa de mogelijkheid heeft om het volk te redden waar de koning faalt,’ schrijft Marsha White in de Eerdmans Dictionary of the Bible (p. 399). Dat geldt hier ook voor de gemeenschap, die het laat afweten. Elisa laat zien dat de HEERE een God is die voor het recht van de weduwen en de wezen opkomt.

Elisa vraagt wat deze vrouw in huis heeft. ‘Uw dienares’, antwoordt de vrouw. Het is een synoniem voor ebed, het woord dat ze gebruikte voor haar man (die God en Elisa diende) en voor haar twee zonen (die de man zullen moeten gaan dienen). De vrouw heeft alleen een kruikje olie. Is dat kruikje olie een kostbaar bezit dat ze nog van haar man gekregen heeft en uiteindelijk in het allerlaatste geval zal wegdoen? Heeft ze dat nodig voor haar levensonderhoud? Is het voor de schuldeiser de moeite niet waard om mee te nemen? Wat het ook is: dit kleine beetje olie zal de bron zijn waarmee de schuld kan worden afbetaald en de armoede haar niet langer meer bedreigt.

Ze moet van Elisa kruiken en potten gaan vragen. Niet alleen bij de directe buren, maar in haar hele wijde omgeving. Wil Elisa daarmee de gemeenschap een spiegel voorhouden, dat zij hadden moeten bijspringen? Wil Elisa de hele gemeenschap er bewust van maken dat de nood van deze vrouw de nood van ieder ander had moeten zijn? Het vraagt ook wat van de gemeenschap: ze moeten de kruiken en de pannen afstaan: de eenvoudige pannen, maar ook de luxe kruiken, van goud en zilver. Belangrijke erfstukken misschien. Hoe zouden de omstanders hebben gereageerd? Hebben ze die kruiken meegegeven, terwijl ze wisten van die schuldeiser die bij haar op de stoep heeft gestaan? Zoveel mogelijk kannen en kruiken: het hele dorp moet eraan geloven.

In opdracht van Elisa sluit ze de deur achter zich dicht. Dan blijkt dat kruikje olie de bron van overvloed te zijn. Zolang er een leeg vat is, blijft het kruikje olie schenken. Zoals bij de bruiloft te Kana of bij de vermenigvuldiging van het brood: waar tekort is, maakt de HEERE van het kleine beetje dat er is een overweldigende hoeveelheid. God schenkt royaal. Als de vrouw terug komt bij Elisa, krijgt ze de opdracht mee om die olie te verkopen. De eigenaars van de kruiken betalen voor de olie die God geeft. De vrouw heeft meer dan genoeg. Genoeg om de schuld van te betalen. Genoeg om niet meer bedreigd te worden door de armoede.

Het verhaal laat zien dat in armoede en nood een appèl op de HEERE gedaan kan worden. Hier door middel van de man Gods. Tegelijkertijd wordt ook zichtbaar dat in de Schrift de nood van de ander een appèl op heel de gemeenschap is. Het is een spiegel voor leiders en voor omstanders.

Vragen bij 1 Petrus 4:12-5:4

Vragen bij 1 Petrus 4:12-5:4

1) Lijden is een test voor je geloof (vers 12). Op welke manier kan het lijden een test voor je geloof zijn?
2) Je bent een gelukkig mens als je beledigd wordt voor je geloof (vers 14). Maak je zulke beledigingen wel eens mee? Maakt je dat dan ook gelukkig?
3) De tijd dat God gaat rechtspreken komt dicht bij. Voor gelovigen is die tijd reeds begonnen. Is dat goed nieuws of niet?
4) Leiders in de kerk hebben een bijzondere verantwoordelijkheid: ze moeten als herder op de schapen passen. En moeten het goede voorbeeld geven. Wat houdt dat concreet in?

Wat de kerk aan en van ouderen kan leren

Wat de kerk aan en van ouderen kan leren

In onze maatschappij neemt het aandeel van de ouderen toe. Oorzaken: Nederlanders worden gemiddeld genomen ouder en het aantal geboorten is kleiner dan het aantal overlijdens. De meeste kerken hebben ook te maken met deze trend dat het aandeel van de ouderen toeneemt. Wat betekent dat voor de kerk als geheel en voor de lokale kerkelijke gemeenschap?

Dat zijn vragen die Peter Bromkamp bezighouden. Bromkamp studeerde onder andere godsdienstpedagogiek en sociale gerontologie en werkt in de ouderenzorg. Met zijn studie Als praktische theologie het ouder-worden leert promoveerde hij op de combinatie van leren en ouder-worden.

Leren
Leren in de levensfase van het ouder-worden bevat volgens Bromkamp 3 aspecten: (1) leren tijdens het ouder-worden, (2) leren dat helpend is om het ouder-worden te verwerken, (3) leren voor al degenen vrijwillig of professioneel betrokken zijn van anderen die ouder-worden. Van belang is dat in het leren de ouderen als autonome personen serieus genomen worden en dat er ruimte is om hun wensen in te brengen.

s-l225

Vitaler
Vergeleken met vroeger zijn ouderen gemiddeld genomen steeds vitaler. De indeling in levensfasen van kindertijd en jeugd als eerste fase, van het werkzame leven als volwassene als tweede fase en de ouderdom als derde fase van het leven voldoet daarom niet meer. De fase na het werkzame leven wordt daarom tegenwoordig verdeeld in twee fasen: de derde fase van 65+ en de vierde fase van 80+.

Verkeerd beeld
Bromkamp is blij met de positieve waardering van deze derde levensfase. Het nadeel van deze indeling vindt hij dat nu de vierde levensfase vooral negatief getypeerd wordt vanuit de lichamelijke, geestelijke en sociale beperkingen die deze fase met zich meebrengt. Dat laat een verkeerd beeld van menszijn zien.
Met de negatieve typering van de vierde levensfase wordt de suggestie gewekt dat menszijn vooral inhoudt dat je actief bent en een bijdrage kunt leveren aan de maatschappij door werk of vrijwilligerswerk, dat je in staat bent om zelfstandig beslissingen te nemen en dat je niet zo afhankelijk van anderen bent.

91d803fcca
Peter Bromkamp

Nieuwe waardering
Alles achter wat de vierde fase kenmerkt, geldt ook voor andere levensfasen: ook als kind en jongere of als volwassene met een betaalde baan ben je afhankelijk van de hulp en zorg van anderen, heb je anderen die mee bepalen wat er in je leven gebeurt. Er is geen enkele reden om de levensfase, waarin mensen ouder worden, meer beperkingen krijgen en meer gezondheidsproblemen krijgen uitsluitend negatief te typeren. Er is binnen de kerk en in de maatschappij een nieuwe waardering nodig voor de fase van het ouder-worden.

Wat de kerk kan leren
De titel van Bromkamps proefschrift is daarom ook tweeledig: niet alleen de ouderen kunnen en willen nog volop leren, maar ook de praktische theologie (en daarmee de kerk) kan leren van het ouder-worden van deze gemeenteleden.

Pastoraalagogiek
In zijn proefschrift combineert Bromkamp twee wetenschappelijke disciplines: de pastoraaltheologie (de Rooms-Katholieke benaming voor praktische theologie) en de geragogiek. Geragogiek is zelf ook weer een combinatie van twee disciplines: gerontologie als de wetenschap van het ouder-worden en de agogiek als wetenschap die leerprocessen bestudeert en helpt ontwikkelen. Geragogiek heeft aandacht voor leerprocessen in de fase van het ouder-worden.

Perspectiefwisseling
Binnen de kerken hebben de leerprocessen van ouderen nauwelijks aandacht. Tegenwoordig gaat alle aandacht uit naar kinderen, jongeren en gezinnen. Ook in het wetenschappelijk onderzoek is er geen oog voor de ouderen. Daarom is er volgens Bromkamp een perspectiefwisseling nodig om meer oog te krijgen voor de gemeenteleden in de vierde levensfase en hun wens om te blijven leren en oog te hebben voor de grote individuele verschillen die er tussen ouderen kunnen zijn: de ene oudere is vermogend, de ander kwetsbaar voor ouderdomsarmoede. De een is vitaal, de ander sterk afhankelijk van hulp van anderen. De een is kerkelijk betrokken, de ander heeft geen binding meer.

Presentie
Als we tegenwoordig spreken van levenslang leren, moeten we dat ook echt als levenslang zien. Bij het ouder-worden neemt de wens om te leren niet af. Het is niet eenvoudig om deze leerprocessen ruimte te bieden, omdat mensen van 80 jaar en ouder niet altijd meer mobiel zijn. Als de praktische theologie en de kerk de roeping heeft om te zijn waar de mensen zijn, zoals de theorie van de presentie dat stelt, dienen de ouderen opgezocht te worden waar ze zijn.

Niet uitgeleerd
Ouderen zijn niet uitgeleerd. Zij hebben competenties nodig: om wat zich in hun leven aandient te verwerken, maar ook om hun interesses te kunnen uitbouwen. Doordat de huidige ouderen vaak weinig onderwijs hebben gehad, hebben ze een andere manier van leren nodig die aansluit bij hun levenservaring. Aandacht voor hun biografie en voor wat zij in hun leven hebben meegemaakt is een zinvolle manier voor hen om te leren. Deze levenservaring kunnen ze ook weer delen.

Doorgeven
De aandacht die er in de ‘gewone’ godsdienstpedagogiek is voor het leren tussen de generaties is ook in de ‘pastoraalagogiek’ waardevol: ouderen kunnen hun levenservaringen en hun levenswijsheid doorgeven aan andere generaties. Met het intergenerationeel leren wordt ook in praktijk gebracht dat het ouder-worden niet alleen een verantwoordelijkheid is voor degenen die zich in de vierde levensfase bevinden, maar een verantwoordelijkheid is voor de gehele kerkelijke gemeenschap.
De ontwikkeling van het eigen geloof is ook een levenslang leerproces. In de fase van het ouder-worden kan er een nieuwe zoektocht zijn naar zingeving en de waarde van het geloof. Ook al zijn er naar verhouding veel ouderen in de hedendaagse kerkelijke gemeenten, het wil niet zeggen dat elke oudere vanzelfsprekend aangesloten is bij een geloofsgemeenschap. Ook in deze levensfase is er sprake van individualisering en pluralisering: een klein deel van de ouderen is slechts aangesloten bij een geloofsgemeenschap en deelt de opvattingen binnen deze gemeenschap. Het is de uitdaging voor een kerkelijke gemeenschap deze ouderen een plek te geven die bij hen past. Het is daarnaast ook een uitdaging om degenen die geen verbinding hebben met de kerk in het oog te krijgen en van hen te horen wat de kerkelijke gemeenschap hen zou kunnen bieden.

N.a.v. Peter Bromkamp, “Wenn Pastoral Alter lernt”. Pastoralgeragische
Überlegungen zum Vierten Alter
. (Würzburg: Echter Verlag, 2015).

Geschreven voor het Friesch Dagblad, gepubliceerd op 6 maart 2018

Crisis der Middenorthodoxie en prediking binnen de Gereformeerde Bond

Crisis der Middenorthodoxie en prediking binnen de Gereformeerde Bond

‘Onlangs las ik weer in een bekend geworden boekje van prof. dr. H. Berkhof,
Crisis der Middenorthodoxie (Nijkerk 1952)’, schrijft een collega in de Waarheidsvriend. Weer dat boekje van Berkhof! In kringen van de Gereformeerde Bond wordt dit boekje tegenwoordig haast als een belijdenisgeschrift gezien. Of minstens als een profetisch vergezicht: ‘Wat hij hierin schrijft over de gevaren die de midden-orthodoxie bedreigen, zien we vandaag terug in gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond.’
PTRanELmfoKPrK6FqYEIEr zijn twee redenen waarom Crisis der Middenorthoxie geciteerd wordt: Het is de enige  polemiek, waarin iemand uit de kring van de Gereformeerde Bond op niveau discussieerde met iemand van buiten de Gereformeerde Bond. Het is dus de enige polemiek waarin duidelijk wordt wat de Gereformeerde Bond heeft in te brengen in het bredere geheel van de kerk. Het citeren van dit geschriftje gebeurt dan ook niet zonder de nodige nostalgie.
Hendrikus_Berkhof


De andere reden is dat het boekje wordt gebruikt om de prediking van collega’s binnen andere gemeenten die zich tot de Gereformeerde Bond rekenen de maat te nemen. De prediking binnen de kring van de Gereformeerde Bond vervlakt. En Berkhof had nota bene daar al meer dan 65 jaar geleden voor gewaarschuwd! In het artikel wordt Berkhof geciteerd: ‘De midden-orthodoxe prediking verkondigt genade zonder gericht, verlossing zonder dankbaarheid, vreugde zonder vrees, voorzienigheid zonder gebod.’ Het voordeel van een citaat is dat dit niet bewezen hoeft te worden, maar als een profetische waarschuwing uit het verleden, die inmiddels in eigen kring bewaarheid zou zijn, naar voren gebracht kan worden.

Eerlijk gezegd vind ik deze manier van elkaar de maat nemen erg kwalijk. Ik ben zelf niet iemand die de prediking van collega’s bewust volgt. De preken die ik hoor zijn vaak van gastpredikanten. Een enkele keer beluister ik preken van een collega, van wie ik vind dat hij een bijzondere manier van preken heeft waar ik van kan leren. De eerste vraag die bij mij boven komt, is: Hoe weet men binnen de Gereformeerde Bond dat de prediking in eigen kring vervlakt? Beluistert men veel preken van predikanten? Gaat men af op signalen van gemeenteleden, die melden dat ze de prediking vinden vervlakken? Wat zijn de criteria voor vervlakking? Als ik de kenmerken van Berkhof aanhoudt, dan heb ik nog nooit een midden-orthodoxe preek gehoord binnen de Gereformeerde Bond.
91650abe72b74891ce17dffa3726f716_XL


De tweede vraag die bij mij opkomt, is of de analyse wel klopt. Is er niet iets anders aan de hand? Mijn indruk is dat er wel verschuiving in de prediking kan zijn: de verschuiving van een Kohlbrüggiaanse prediking of een meer Lutherse prediking van wet en evangelie naar een meer gereformeerde prediking, die het geheel van de Bijbel wil laten spreken in plaats van de persen door de mal van de verzoening (door voldoening). Als ik het artikel van deze collega lees, heeft het evangelie één kern: de hoogspanning van de verzoening. 2 Korinthe 5:12-21 wordt de norm voor elke preek.
Tijdens mijn studie was het niet meer vanzelfsprekend dat studenten uit de Gereformeerde Bond kozen voor kerkgeschiedenis en dogmatiek. Het merendeel koos juist voor de Bijbelse vakken: exegese van het Oude of van het Nieuwe Testament, Bijbelse theologie. Er was een enthousiasme voor de Bijbel en voor de grote mate van variatie in de Bijbel. Aandacht voor het Oude Testament, zonder dat dit deel van de Bijbel direct in een christologische exegese werd geduwd. Aandacht voor de wijsheid van het Oude Testament, de verhalen, de profeten, voor de godsdienstgeschiedenis in het Oude Israël. In het Nieuwe Testament aandacht voor de gelijkenissen, de paranese, de apocalyptische teksten, de zoektocht naar de historische Jezus. Zou deze aandacht voor de exegese en de Bijbelse theologie niet in de prediking doorwerken? Naar mijn idee maken we meer de omslag mee van een eenzijdige prediking, waarin het Paulinische evangelie norm en kern van de Bijbel is naar het oog voor de eigenheid en de variëteit van de Schrift.

Een derde vraag die bij me opkomt is: hoe doe je dat dan? Dan zijn we op het terrein van de materiële homiletiek: de inhoud van de verkondiging. Want je kunt stellen dat er gepreekt moet worden vanuit de gedachte van ‘tweeërlei kinderen van het verbond’, ‘twee wegen en drie stukken’, maar hoe doe je dat in de concrete praktijk? Daar worstel ik bijna bij elke preek mee. Vooral ook omdat er nauwelijks materiaal is dat mij daarbij helpt. Zonde en het laatste oordeel zijn thema’s die mij theologisch bezighouden en boeien en waarin ik mij geregeld verdiep, maar er het materiaal dat mij helpt om erover te preken is erg schaars. Als ik zou willen uitzoeken hoe ik in deze tijd ‘onderscheidend’ zou willen preken (d.w.z. in de preek er niet vanuit gaan dat elke aanwezige kerkganger een ware gelovige is), hoe doe ik dat dan? Een van de weinigen die dat uitgewerkt heeft is ds. A. Moerkerken, maar dat stamt uit een heel andere theologische traditie, waardoor het niet eenvoudig wordt om er iets uit mee te nemen. Als je wilt dat de prediking onder de ‘hoogspanning van de verzoening’ staat, volstaat het niet om te zeggen waar het aan schort of wat de norm is, maar ook hoe dat praktisch uitgewerkt kan worden: welke stijl, welke inhoud, welke aanspraak hoort erbij? En wat houdt dit in voor de predikant als eerste hoorder? Zonder die uitwerking blijft zo’n oproep alleen maar in de lucht hangen.

download (2)

Een complicerende factor is dat de kennis van de eigen traditie, ook binnen de Gereformeerde Bond, aan het wegebben is. Dat gebeurt onder kerkgangers, zodat er vanuit de prediking niet zomaar aansluiting is, maar van onderop opgebouwd moet worden. Het volstaat niet om leuzen in de prediking rond te strooien, maar zo’n leus dient uitgelegd en praktisch toegepast te worden, wil de traditie levend gehouden worden. De eigen traditie van de Gereformeerde Bond verdwijnt volgens mij ook onder predikanten. Want wie van de predikanten leest nog ds. I. Kievit, ds. G. Boer, ds. J.G. Woelderink of ds C. van der Wal? Zelf heb ik alleen enkele boeken van ds. Woelderink – ongelezen – in de kast staan. Als de eigen traditie hooggehouden moet worden in het geheel van de kerk, vraagt dat ook om een levend houden van de eigen traditie en een doorwerking naar onze huidige tijd.

Is dat nodig dat de oudere generatie predikanten uit de Gereformeerde Bond nog gelezen worden? Ik weet het niet. Ik red me redelijk met theologen en homileten uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of Canada. (Nee, geen N.T. Wright!) Alleen is er misschien niet steeds een aansluiting op de specifieke spiritualiteit binnen de Gereformeerde Bond.

Naschrift
De reactie kan zijn: er wordt toch minder over of vanuit de rechtvaardiging van de goddeloze gepreekt? Deze constatering heeft een aantal complexe elementen in zich:

(1) is die rechtvaardiging de kern van de Schrift? Volgens prof. dr. W. van ’t Spijker is volgens de gereformeerde traditie niet de rechtvaardiging van de goddeloze de kern van het christelijk geloof, maar de gemeenschap met Christus. Een andere manier om de kern van het christelijk geloof aan te geven is: hoe God aan Zijn eer komt. Daarbij is de rechtvaardiging van de goddeloze weliswaar onmisbaar, maar niet dé kern.

(2) Is de rechtvaardiging van de goddeloze de enige manier om over het heilswerk van Christus te spreken? Volgens Fleming Rutledge zijn er twee hoofdbetekenissen van het kruis op Golgotha (met allerlei nuanceringen): verzoening door God van de zondige mens (waarvan de rechtvaardiging een onderdeel is) en de overwinning van God op de zonde, het kwade en de duivel.

(3) als je vanuit de rechtvaardiging wil preken: wat vraagt dat van Schrift, gemeente en predikant? Aan welke voorwaarden moet de verkondiging voldoen wil de boodschap gehoord en geloofd worden? Daarbij is het niet alleen nodig om te kijken naar de predikant, maar ook naar de gemeente en naar de Schrift. In welke gedeelten komt de rechtvaardiging aan de orde en welke niet? Welke plaats krijgen de brieven van Paulus in de verkondiging? Welk effect heeft de verschuiving van de Lijdenstijd naar de Veertigdagentijd voor de inhoud van de verkondiging?

(4) is het ook mogelijk dat de zaak in hedendaagse woorden en begrippen waardoor de sfeer anders is maar de inhoud niet? M.a.w. Is het slechts schijn dat de verkondiging oppervlakkiger wordt? Is er sprake van verandering van preekvorm of voordracht, waardoor het lijkt dat de inhoud oppervlakkiger wordt? Of het die veranderde vorm of performance effect op de inhoud?

(5) In hoeverre is de rechtvaardiging nog een levende geloofsbeleving of wordt het bewust of onbewust in de prediking gemeden omdat het slechts een systeem geworden is waarbij de levende geloofswerkelijkheid is verdwenen?

(6) De prediking over de rechtvaardiging van de goddeloze is extra complex geworden door het Nieuwe Perspectief op Paulus, waarin de Paulus-exegese van Luther, die ten grondslag ligt aan de gedachte van de rechtvaardiging van de goddeloze, ernstig wordt bekritiseerd. Inmiddels zijn daarop weer nuanceringen gekomen en wordt dit nieuwe perspectief ter discussie gesteld. Dat maakt het er allemaal niet eenvoudiger op.

Naschrift – 2
1) In de inleiding haal ik het boek Crisis der Middenorthodoxie (1952) van dr. H. Berkhof en de briefwisseling tussen dr. H. Berkhof en ds. G. Boer uit 1956 door elkaar.

2) In 2016 kwam het verzameld werk van ds. G. Boer uit: Tijdbetrokken vreemdelingschap.
Tweedehands zullen de boeken van ds. I. Kievit, ds. L. Kievit, ds. J.G. Woeldering, ds C. van der Wal verkrijgbaar zijn.
Meer recentere publicaties m.b.t. hervormd-gereformeerde prediking zijn de boeken van C. Graafland, W. Balke, W. Verboom en J. Hoek. Of de serie postilles: Woord der prediking.

Mijn punt was niet zozeer dat geschriften niet verkrijgbaar zijn, maar dat ik merk dat er eerder naar theologen van buiten de GB gegrepen wordt: Koopmans, Miskotte, Noordmans, Van Ruler. Of Engelstalig: Tom Wright, Tim Keller, Eugene H. Peterson.

Preek zondag 4 maart 2018

Preek zondag 4 maart 2018
Evangelisatiezondag – Gemeentetoerusting. Thema: Winnen door te verliezen

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Winnen door te verliezen – dat kan niet.
Winnen doe je door als eerste de finish over te gaan,
niet door te verliezen.

Om te winnen is er heel wat geoorloofd.
Tijdens een autorit hoorde ik een sportforum over de Olympische Winterspelen.
In de discussie kwam een voorval ter sprake:
Irene Schouten was tijdens de training aangesproken
door een Nederlandse coach van de Japanners.
Deze Nederlandse coach had tegen haar gezegd dat zij helemaal niet zo goed was.
Een van de deelnemers aan het sportforum vond dat belachelijk,
maar alle anderen zeiden: Dat hoort erbij, daar moet je tegen kunnen.
Om te winnen ga je heel ver, zelfs zo ver dat je je concurrenten uit hun doen haalt.
Soms kun je alleen maar winnen als je helemaal niet bezig bent
met wat er om je heen gebeurt, als je alleen maar focust op je wedstrijden.
Er zijn heel wat sporters die nauwelijks tijd hebben voor familie of vrienden.
De sport neemt alles in beslag:
Winnen door te winnen – en de verliezen tellen niet als je goud haalt.
Dat telt pas als je het net niet haalt, als je geen prijs binnen sleept.
Als je verliest, dan ziet alles er heel anders uit.
Hoe kun je nu winnen door te verliezen?
Jezus draait het om: Je kunt alleen maar winnen als je verliest
en als je alleen maar wint heb je verloren.

In mijn vorige gemeente was er een ouderling die over zijn dochter kon vertellen
dat zij het begrepen had.
Zijn dochter was Nederlands Kampioen geworden met schaatsenrijden.
Toen zij thuis kwam, waren er journalisten en cameraploegen aanwezig
maar zij ging eerst naar boven naar haar kamer.
Daar deed ze de deur dicht en ging eerst God danken voor de overwinning.
Nadat ze dat gedaan had, kwam ze naar beneden en stond de journalisten te woord.
Omdat ze kampioen geworden was, kreeg ze aanbiedingen om met topploegen mee te doen
maar ze sloeg al die aanbiedingen af.
Voor een wedstrijd was ze altijd ziek van de spanning
en moest door die spanning vaak van tevoren overgeven.
Ze trouwde, kreeg kinderen, steunde haar man die een eigen zaak had
En later kreeg ze de taak in het jongerenpastoraat.
Je zou kunnen zeggen dat ze verloor,
want als ik zie tussen welke namen ze stond,
dan zijn die anderen allemaal op de Olympische Spelen geweest
en hebben daar medailles gewonnen en naamsbekendheid gekregen.
Maar als ik haar vader hoor vertellen, dan heb krijg ik niet het idee dat ze veel verloren heeft,
maar juist veel gewonnen.
Ook al lijkt ze veel verloren te hebben:
Slechts een enkele overwinning, geen deelname aan een Olympisch toernooi
of zelfs maar een Olympische medaille.
Maar toch meedoen in de wereld van grotere prestaties behalen, medailles winnen
ging ten koste van haar gezondheid.
Wanneer ze in die wereld van grote schaatswedstrijden verder zou gaan,
de wereld van kwalificatiewedstrijden, allroundtournooien, Olympische Spelen
het voor haar geloof niet zo eenvoudig zou zijn.
Niet dat ze zich schaamde voor haar geloof;
ze sprak er met de andere schaatsters en schaatsers open over.
Maar de trainingen, de spanning voor de wedstrijden, de wil om te winnen
zouden haar zo beheersen en gaan concurreren met de aandacht voor God.

Of het een makkelijke beslissing geweest is, weet ik niet,
maar als ik de verhalen van haar vader zo hoorde,
denk ik dat het een beslissing geweest is, waarin ze haar God betrok.
Ik heb haar vader nooit gehoord dat ze spijt heeft gehad van haar beslissing.
Vol dankbaarheid vertelde hij hoe ze in haar kerk een taak had gekregen
en dan vooral jongeren op zocht.
Hij zou trots geweest zijn op zijn dochter als ze verder gegaan was in de sport,
deze vader kennende zou hij bij elke wedstrijd op de tribune gezeten hebben
en toch: het deed hem meer dat zijn dochter een kleine bijdrage mocht leveren
in Gods koninkrijk en zo Christus mocht dienen op een bescheiden manier.
Winnen door te verliezen.
Is het verliezen?
In de ogen van veel mensen wel.
Hoe kun je nu de weg naar bekendheid, naar roem, naar grote sportprestaties niet inslaan?
Hoe kun je een veelbelovende carrière in de sport opgeven?

Verliezen in de ogen van de mensen om je heen, van de wereld van de sport en de media,
maar niet verliezen in de ogen van Christus, niet verliezen in de ogen van God.
Je lijkt te verliezen, maar je wint zoveel terug.
Je lijkt zoveel te verliezen, want je moet jezelf verloochenen,
je lijkt zoveel te verliezen, want je hebt een kruis te dragen, net zoals Christus dat deed
en toch – je wint zoveel, want je gaat achter Christus aan.
Al is dat voor heel veel mensen in deze wereld, die niets van geloof begrijpen,
ook een keuze waarbij je alleen maar kunt verliezen.
Achter Christus aan, wat levert je dat nou op?
Je behoudt je leven, als je dat alles opgeeft voor Christus,
dan zul je Christus vinden.

Dan moeten we er over eens zijn, dat Christus vinden het mooiste is
dat je kan overkomen. Niets is mooier dan dat.
Al het andere dat je in je bezit zou kunnen krijgen,
al win je de hele wereld,
al win je de mooiste Olympische medaille
en word je in het Holland Heineken Huis gehuldigd
En krijg je hier in Nederland er nog eens een huldiging bij,
Als je schade lijdt aan je ziel – wat heb je daar dan aan?
Als je geen rust van binnen kent, als je Christus niet kent.
Dan mag het nog zo mooi zijn als je uitgenodigd wordt in tv-programma’s,
geïnterviewd wordt door kranten en in allerlei magazines komt te staan.
Ik denk dat iedereen daar wel eens van droomt.
Wat schiet je daar mee op, als iedereen je kent en iedereen vol bewondering is
als je vergeet dat er een God is, die je schepper is en die je leven vraagt?
Als je vergeet dat om te kunnen leven er voor je betaald is.
Nee, niet door een rijke sponsor die je in staat stelt om je te focussen
op die ultieme sportprestatie, geen bedrijf dat met jouw succes bekend wil worden,
maar Christus, die Zijn eigen leven gaf.
Als je dat vergeet, dan heeft dat een enorme negatieve betekenis,
nog ingrijpender dan je niet kwalificeren voor een bepaald toernooi
nog ingrijpender dan gebrek aan sponsorgeld, waardoor je je carrière moet beëindigen.
Christus noemt dat: schade lijden aan je ziel.
Je kunt blijkbaar iets winnen, waarbij je schade oploopt, waarbij je uiteindelijk verliest.
Hier verwijst de Heere Jezus naar een eerdere ervaring,
Toen Hij zelf het aanbod kreeg om de hele wereld te winnen.
Hij hoefde alleen maar voor de satan te knielen
En Hij zou de hele wereld krijgen – zonder er verder veel moeite voor hoeven te doen.
Je wint dan, voor even: even de eer en de roem, even het plezier van de huldiging,
maar je betaalt een grote prijs, schade aan je ziel.
dat is een forse uitspraak.
Je krijgt iets, je wint iets dat je op korte termijn iets brengt,
maar op langere termijn beschadigt het je.
Het is net als hetzelfde als wat jonge meisjes doen in conflictgebieden
die om aan eten te kopen hun lichaam aanbieden.
Je wint even wat, maar de schade is groot.
Schade aan de ziel, omdat je het leven niet vindt, omdat je Christus niet vindt.

De enige manier is om achter Christus aan te gaan.
Om als sporter een prestatie te behalen moet je trainen, elke dag opnieuw
en zet je alles aan de kant.
Sporten is een levensstijl: je eten is er op afgestemd, de plaats waar je bent ook,
en vaak weinig gelegenheid om echt contact te hebben met familie of vrienden.
Achter Christus aangaan is ook een manier van leven, een levensstijl.
Je gaat achter Christus aan.
Dan zet je niet jezelf voorop, niet jezelf op de eerste plaats.
Het gaat niet om wat ik wil, niet om welke prestatie ik ga behalen,
Ik bepaal niet de koers van mijn leven.
Sterker nog, het is een heel gevecht, want ik zou wel wat willen bepalen.
Ik zou wel graag in mijn eigen leven de baas willen zijn, achter het stuur willen zitten.
Als je achter Jezus aan wilt gaan, dan moet je jezelf verloochenen.
Dat betekent niet, dat je geen mening meer hebt, of dat je een niemand wordt,
maar dat je weet te buigen voor Jezus
en dat je zegt: Ik merk aan alles in mij, dat ik zelf een andere weg zou gaan.
Ik hoor een stem die zegt tegen mij: niet dat smalle pad, niet die kant.
Ik voel in mij een neiging die mij de andere kant op wil laten gaan,
Een andere weg dan Jezus, maar ik luister daar niet naar.
Ik ga de weg van Jezus. Ik ga achter Hem aan en Hij bepaalt waar ik naar toe ga.
Hij bepaalt wat ik met mijn leven doe.
En of ik nu door veel mensen gezien wordt of door weinig mensen,
of mijn keuze nu begrepen wordt of niet,
of ik uitgelachen wordt en er buiten lig – ik ga door, achter Jezus aan.
Al zegt alles in mij: dat moet je niet doen, je hebt veel meer in je.
Er ligt een glansrijke carrière, de hele wereld ligt bijna aan je voeten, nog even doorgaan!
Je kunt invloed hebben, je kunt een stempel zetten.
Nee, zegt Jezus, achter mij aan: dat is een andere weg, niet jouw weg,
maar ook nog eens een weg waarop je een kruis draagt.

Het dragen van een kruis betekende in die tijd dat je er niet meer bij hoorde.
Je was veroordeeld, een crimineel, geen plek meer voor jou in deze samenleving.
En als mensen je zien, draaien ze hun hoofd om:
Ze willen niet meer bij je horen. Jij bent niet meer hun vriend, jij bent geen familielid meer.
Ze schamen zich voor je.
Dat is de weg achter Jezus aan. Vaak het tegenovergestelde van succes.
Vaak geen makkelijke weg en je denkt: waarom toch.
Waarom ziet niemand dat ik geloof in God?
Waarom ziet niemand aan mij dat ik achter Jezus aanga?
Je doet het ook niet voor anderen, maar allereerst voor Christus.

En als je het voor anderen doet, dan doe je dat om hen te wijzen op deze weg,
te wijzen op Christus, door hen voor te houden, dat dit de enige weg is die je moet gaan
om echt leven te vinden, om je ziel te bewaren voor beschadigingen,
om te voorkomen dat je uiteindelijk verliest, al lijk je alles gewonnen te hebben.
Om voor te houden dat je alleen kunt winnen als je verliest.
Dan moet je zelf ook eerst verliezen: Heer, hier is mijn leven voor u.
Ik zou mijn leven willen bepalen, maar u moet dat doen.
Ik zou respect en aandacht van anderen willen,
ik zou overladen willen worden met eer, met bewondering.
Maar ik weet dat U mij een kruis laat dragen
en wat U doet is goed, als het Uw weg is dan ga ik die.
Al zie ik daar weinig van en heeft het voor mijn gevoel weinig effect.
Anderen kun je alleen maar winnen door te verliezen.
Door niet te zeggen: Ik moet ze redden, want alleen het kruis van Christus redt.
Wij kunnen het geloof niet aan een ander geven.
Alleen erover vertellen, alleen het voorleven – dat spreekt vaak nog meer dan woorden.
Door achter Jezus aan te gaan, door onszelf te verloochenen, door ons kruis te dragen
En wat dat oplevert – we weten het niet. Of we veel vrucht dragen, dat is niet aan ons.
Onze focus is Christus. Zijn weg.
Of we tot zegen voor anderen zijn, daar gaan we niet over.
Daar mag je wel om bidden. Laat mij een instrument zijn in Uw hand.
Dat mag ook een extra aansporing zijn om jezelf te verliezen
om de weg te gaan van Christus achter Hem aan, om anderen te winnen.
Je lijkt te verliezen: je carrière waarmee je indruk kunt afdwingen, je eigen keuze,
maar je wint er veel voor terug, meer dan de wereld: Christus!
Als Christus terugkomt, dan is alle verlies niet voor niets geweest.
Want als je Christus gevonden hebt, hier in dit leven,
dan krijg je een beloning die meer is dan een Olympische medaille,
die meer is dan de jackpot bij de postcodeloterij.

Toen ik nazocht welk bedrag er gewonnen kan worden,
kwam ik een bericht tegen van iemand die in 2016 misgreep.
Hij dacht een lot te hebben, maar omdat er te weinig geld op zijn rekening stond,
Was het bedrag niet afgeschreven en liep hij ongeveer 2 miljoen mis.
Het ging hem helemaal beheersen, zozeer dat hij niet meer in deze straat kon wonen.
De buren vonden hem een slechte verliezer.
Als je wilt winnen,. zorg dan dat je rekening betaald is – door Christus,
dat je Hem gevonden hebt en dat je het anderen uitlegt hoe groot die waarde is.
Dan heb je meer dan een lot, want dan is het maar afwachten of je wint,
maar met Christus win je altijd.
Daar gun je anderen ook. Het is een weg die je niet alleen wil gaan.
Daarmee eindigt het evangelie van Mattheüs ook,
met de opdracht om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen op deze weg.
Nee, dat kunnen wij niet.
Maar wel door erover te vertellen, door het voor te leven, de weg achter Jezus aan.

 

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt

U die via duizend wegen ons hier samen bracht
en op duizend wegen zendt U ons weer uit
om het zaad te zijn van Gods rijk.
Amen