Gebed voor de vluchtelingen

Gebed voor de vluchtelingen
– Sylvia Bukowski

God,
wij kunnen het nauwelijks nog verdragen:
die beelden die de ellende van de vluchtelingen laten zien,
van vertwijfelde families
en huilende kinderen.
De vele berichten van de afzonderlijke tragedies
volgens ons – vaak zelfs tot in onze dromen.
Wij verlangen ernaar
dat deze verschrikkingen worden beëindigd
en dat wij zouden kunnen helpen.
Maar bij ons groeit ook de angst,
omdat ze met zoveel zijn
die bij ons een schuilplaats zoeken,
omdat er zoveel haat naar boven komt in onze samenleving
en zoveel gevoelloze weerstand
zelfs in onze eigen omgeving.
Voor U, God, kunnen wij niets verbergen.
Ook spelen onze eigen vooroordelen ons parten
en de angst voor onze eigen toekomst
als wij die met vreemden moeten delen.
Wij bidden U:
neem de vertwijfelden op,
houd vijandschap bij ons weg
en vul ons met de Geest van kracht, van liefde en bedachtzaamheid.

Gebed voor mijn dorp

Gebed voor mijn dorp

Heer, Schepper van hemel en aarde
U overziet het grote geheel
maar u ziet ook het kleine
en ieder mens afzonderlijk.

Ik bid u voor de plaats waar wij wonen
voor de mensen er wonen:
dat zij elke dag Uw trouwe zorg en Uw genade mogen ervaren,
Uw zegen over hun leven.
Voor degenen die eenzaam zijn bid ik,
maar ook voor degenen die een volop gemeenschap ervaren,
voor hen die het moeilijk hebben
en voor hen die het goed hebben.

Werk in mij
dat ik ook voor hen tot zegen mogen zijn.
Bewaar mij voor een te snel oordeel over anderen,
alsof ik wel weten wie zij zijn en hoe het met hen gaat.
Schenk mij wijsheid, mildheid en bedachtzaamheid
in het spreken met anderen, over anderen.
En open mijn hart voor wie zij werkelijk zijn.
Open mijn ogen voor wat U doet in hun leven
en leer mij te luisteren naar U en naar hen.

Om Christus’ wil.
Amen

Sylvia Bukowski – Gebed voor Egypte

Sylvia Bukowski – Gebed voor Egypte

Genadige God,
Hoeder van de volken,
Machteloos en vol woede zien wij elke dag
de beelden van geweld in Egypte.
Vol ontzetting horen wij de berichten
over vermoorde mensen
en verbrande kerken.
De lege woorden van de leiders
geven ons geen richting.

God,
wij brengen onze radeloosheid voor U.
Blus het vuur van de haat aan alle zijden.
Breng hen tot zwijgen
die oproepen tot nieuw geweld
en daarvoor een religieuze verklaring geven.
Sterk degenen die bezonnen zijn
en acht geven op de rechten van hun tegenstanders
en zich laten raken
door het leed van de slachtoffers.

Wij bidden U voor de koptische christenen:
bescherm hen tegen de moordlust van de opgehitste massa.
Bewaar hen ervoor
dat zij zich laten aansteken door haat en wraakzucht.
Troost hen in verdriet en angst
en maak hen sterk in het vertrouwen op U.

Wij bidden U voor allen
die een gestorven geliefde hebben te betreuren,
die hun inkomen verloren hebben
die niet meer weten
hoe zij hun kinderen kunnen beschermen.

God, geef de verantwoordelijken de wijsheid om te beslissingen te nemen,
waardoor het geweld wordt ingedamd
waardoor de bevolking wordt gediend
met recht en gerechtigheid.
Werk met uw macht
heilzaam in de chaos van de gebeurtenissen.

Wij bidden U om vrede voor Egypte
en voor alle volkeren op onze aarde.
Amen

Bron: http://praesesblog.ekir.de/2013/08/22/gebet-fur-aegypten/

Rudolf Bohren – Voorbeeld

Voorbeeld
N.a.v. 2 Tim. 1:1 Paulus, een apostel van Jezus Christus

           Gij
driemaal heilige God

           Hoe
zou ik over U kunnen spreken
           als
U net als de apostelen
ook niet mij verkozen had
tot apostolische dienst?

                In
een wereld waarin alleen nog maar
bidden helpt,
laat mij niet te gering denken
over deze laatste mogelijkheid

              Laat
mij navolger van de apostel worden
en de schoonheid van het bestaan ervaren

Voor uw dienaren bid ik:
laat hen niet zonder de ervaring van uw macht
zodat ze geen loze woorden creëren.

                               Rudolf Bohren

Calvijn aan Bullinger: De Schrift leert dat dienaren door het Woord de mensen tot wedergeboorte brengen, de harten tot God bekeren, de zonden vergeven. (…) Waarom wordt de kerk anders de moeder van alle gelovigen genoemd? Toch omdat God ons door het kerkelijke ambt opnieuw geboren doet worden?

Afkomstig uit: Rudolf Bohren, Bidden met Paulus en Calvijn. Bohren schreef dit boekje vlak voor zijn overlijden. Hij schreef deze gebeden om zijn eigen traagheid (één van de 7 hoofdzonden!) in het bidden tegen te gaan. Hij publiceerde deze gebeden om andere gelovigen te helpen hun traagheid in het bidden tegen te gaan.

Gebed n.a.v. Mk 9:19

Here,
Wij hebben zoveel van Uw heerlijkheid en kracht gezien
en kunnen die steeds opnieuw zien.
Toch overvalt ons vaak de moedeloosheid en het ongeloof.
Hoe kunt U ons nog in Uw nabijheid dulden?
Bevrijd ons van ongeloof en twijfel.
En laat Uw Geest ook in óns wonen,
zodat wij uit U leven.
Amen

Gebed bij Marcus 1:21-28

Here Jezus,

Hoe vaak vragen wij ons niet af,

wat wij met U aan moeten?

Hoe vaak zouden wij U niet uit de weg willen gaan?

Hoe vaak niet liever verkeren in aanvechting en twijfel

dan een rustig verkeren bij U?

U die gezag over ons leven hebt, U die onze Heer bent,

roep ons als de Goede Herder uit de doodse dalen.

Verban de onreine geest

en laat niet toe dat demonische machten en gedachten

ons leven overnemen.

Bevrijd ons van de boze en bewaar ons in Uw naam.

Amen.

Gebed n.a.v. Mt. 5:1-12

Here Jezus, Heiland en Leraar,

Onderwijs ook mijn hart, zodat ik Uw wijsheid leer.

Leer mij om U ook in mijn gedachten na te volgen, zodat ik mij niet verhef boven anderen.

Maak mij arm van geest. Niet om het koninkrijk te verdienen, maar om Uw wil te doen.

Laat mij trooster zijn van treurenden door te wijzen op Uw troost.

Laat mij zachtmoedig worden en oog krijgen voor degenen die U in alle eenvoud volgen en liefhebben.

Laat mij hongeren en dorsten naar Uw gerechtigheid.

Laat mij barmhartig zijn en zo iets van Uw barmhartigheid mogen laten zien.

Laat mij rein van hart worden. Zodat ik oog krijg voor Uw werk. Zodat ik mildheid krijg naar anderen toe. Laat mij zo vreedzaam zijn.

Leer mij dat alleen op de weg achter U het het geluk te vinden is.

Amen