Gespreksvragen bij Psalm 33

Gespreksvragen bij Psalm 33

Psalm 33 gaat over de schepping. Er wordt op twee manieren over de schepping gesproken:
a) God spreekt – en het is er.
b) De strijd tegen de machten die op aarde chaos veroorzaken en het goede leven kapot maken.

Die machten die chaos veroorzaken kunnen steeds weer opduiken. Bijvoorbeeld in tijden van oorlog, als er vijandelijke legers binnenkomen en veel kapot maken. Dat kan in het klein ook conflicten tussen mensen zijn. Of ontslag, ziekte, enz.
Het christelijk geloof gaat er vanuit, dat God de wereld geschapen heeft, maar nog steeds (na de zondeval) de schepping bewaart en strijdt tegen het kwade. Dat geeft hoop en vertrouwen dat God steeds uitkomst biedt. God leidt en bestuurt de wereld. Daarom worden we opgeroepen Gods lof uit te roepen en te bezingen.

Vragen
1) Ziet u ook dat God deze wereld leidt en bestuurt? Kunt u voorbeelden geven?
2) Wat doet u als u dat vertrouwen dat God deze wereld leidt en bestuurt kwijt bent? Raakt u dan de moed kwijt? Hoe komt het dat we dat vertrouwen kwijt kunnen raken?
3) Hoe krijgt u dat vertrouwen weer terug?
4) Omdat God de wereld regeert, kunnen we ook in moeilijke omstandigheden zingen. Welke liederen zingt u, als u het moeilijk hebt?
5) We worden opgeroepen om een nieuw lied voor God te zingen. Dat nieuwe lied heeft te maken dat God Zijn verbond vernieuwd heeft én dat God steeds opnieuw weer ingrijpt. Welk nieuw lied zou u voor God bedenken en zingen?
6) God ziet u vanuit de hemel. Welke troost geeft dat?
7) Spreken over God leidt tot spreken met God. Herkent u dat? Spreekt u ook wel eens uw vertrouwen uit in God?