Gerd Theissen – Bijbeldidactiek (hoofdstuk 3 – voorlopige vertaling)

Hoofdstuk 3: De Bijbel in het godsdienstonderwijs: Waarom moet de Bijbel gelezen worden in het godsdienstonderwijs? Vier visies en vier antwoorden Lang geleden was het godsdienstonderwijs identiek met het onderwijs in de Bijbel. Vandaag de dag het bijbelonderwijs een van de vele doelen van het godsdienstonderwijs. In dit hoofdstuk behandelen wij de verschillende visies op […]

Gerd Theissen – Bijbeldidactiek (hoofdstuk 2 – voorlopige vertaling)

Deel 1 Doelen van het bestuderen van de Bijbel: Waarom zou men de Bijbel bestuderen? Waarom zou men de Bijbel bestuderen? Deze vraag wordt natuurlijk niet alleen gesteld in verband met de school en het onderwijs. Onze hele cultuur moet daarover duidelijkheid verschaffen. In het eerste hoofdstuk behandelen wij de vraag: in welke mate behoort […]

Gerd Theissen, Bijbeldidactiek (hoofdstuk 1 – voorlopige vertaling)

Gerd Theißen Vertaling: Matthijs Schuurman Vertaling van Zur Bibel motivieren. Aufgaben, Inhalte und Methoden einer offenen Bibeldidaktik. © Chr. Kaiser / Güterloher Verlaghaus GmbH, Gütersloh 2003. Opgedragen aan Hartwig Thyen vanwege zijn 75e verjaardag Voorwoord Het is niet nodig om een reden te geven, waarom een exegeet een didactiek van de Bijbel schrijft. Hij doceert […]

Een pleidooi om de Bijbel te lezen en te bestuderen in een (post)seculiere samenleving .

Een pleidooi om de Bijbel te lezen en te bestuderen in een (post)seculiere samenleving . In 2003 werd in Duitsland het Jaar van de Bijbel gehouden. Ter gelegenheid daarvan schreef de nieuwtestamenticus Gerd Theißen een bijbeldidactiek. Ik herlees dit boek, omdat ik begonnen ben aan een project met alternatieve invalshoeken voor het proces van het […]

Literatuurlijst Bijbeldidactiek

Literatuurlijst Bijbeldidaktiek Enige tijd geleden heb ik enkele artikelen gewijd aan bijbeldidaktiek: hoe kunnen kinderen en jongeren gestimuleerd worden om de Bijbel te lezen en te gebruiken. Daarbij had ik aangegeven dat ik zou afsluiten met een literatuurlijst. Hierbij alsnog de literatuurlijst.      * Ingo Baldermann – Einführung in die Bibel (Göttingen: Vandenhoeck & […]

Het koninkrijk van God bestaat niet alleen uit woorden

Het koninkrijk van God bestaat niet alleen uit woorden Over de hedendaagse moeite om over genezingswonderen te preken Het Oude en Nieuwe Testament staan vol genezingswonderen. Maar juist deze verhalen roepen veel vragen op. In de preek kan men niet, zoals op zondagschool, volstaan met het navertellen van het verhaal. Hoe kan men vandaag de […]