Kinderen en psalmen (3): de praktijk

Enige tijd geleden heb ik een pleidooi gevoerd om niet alleen bijbelverhalen te gebruiken tijdens de kindernevendienst, maar ook andere bijbelgedeelten zoals de Psalmen. Zo’n oproep kan natuurlijk niet zonder praktische aanwijzingen. Ik geef hieronder enkele suggesties. Ik hoop, dat deze suggesties bruikbaar zijn. Ik hoop dat deze suggesties en werkvormen ook bruikbaar zijn voor […]

Psalmen en kinderen (2)

Kinderen en psalmen (2) In materiaal voor kindernevendienst en in kinderbijbels komen vaak alleen bijbelverhalen aan bod. Andere soorten bijbelgedeelten komen nauwelijks aan bod. Ik denk hierbij aan de brieven uit het Nieuwe Testament, de psalmen, spreuken. In deze bijdrage wil ik nadenken op welke manier kinderen in contact gebracht kunnen worden met de psalmen. […]

Ingo Baldermann, Kinderen & psalmen (hoofdstuk 1)

Ingo Baldermann,  Wie hoort mijn roepen? Kinderen ontdekken zichzelf in de Psalmen  De Duitse uitgave verscheen in 1986 bij Neukirchener Verlag onder de titel: Wer hört mein Weinen? Kinder entdecken sich selbst in den Psalmen, als deel 4 van de serie Wege des Lernens. (zeer voorlopige) vertaling: Matthijs Schuurman Voorwoord Een vriend schreef mij eens […]

Suggestie voor een studiedag Preken voor kinderen

Suggestie voor een studiedag “Preken voor kinderen” Opening Overdenking, die kinderen én ouderen iets te zeggen heeft. Lezing 1 – Het geloof van een kind – Waarom Jezus het geloof van een kind als voorbeeld gebruikt – Op welke manier geloven kinderen? Wat betekent groeien in geloof voor kinderen? – Introductie in ‘Kindertheologie’ – Op […]

Hoe kinderen de betekenis van het koninkrijk van God kunnen ontdekken

Hoe kinderen de betekenis van het koninkrijk van God kunnen ontdekken Hoe kunnen kinderen ontdekken wat het koninkrijk van God betekent? Deze vraag heeft te maken met het rooster van ‘Vertel het maar’. Deze methode voor kindernevendienst en zondagsschool laat de komende weken verhalen uit het evangelie van Lucas aan de orde komen. Deze verhalen hebben allemaal te […]

Preek zondag 13 maart 2022

Preek zondag 13 maart 2022Schriftlezing: Mattheüs 26:17-35 Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Een van de bijzondere dingen van de verhalen over Jezusvind ik steeds weer de vriendschap met Zijn leerlingen.Jezus is niet alleen hun Meester en zij de volgelingen,maar je merkt dat Zijn leerlingen Jezus ook echt aan het hart gaan.Het zijn voor Hem […]

Aanwijzingen bij – Christelijke Dogmatiek – Hoofdstuk 4

Aanwijzingen bij – Christelijke Dogmatiek – Hoofdstuk 4 Leeswerk Uit de Bijbel: Psalm 145 Uit de geloofsbelijdenissen: Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 1: Dat er een enig God is Uit de Christelijke Dogmatiek: Hoofdstuk 4 (p. 114-151): De eeuwig rijke God Aanwijzingen Titel van het hoofdstuk: De eeuwig rijke GodDe titel is – met een kleine wijziging […]