Preek Eerste Kerstdag 2016

Preek Eerste Kerstdag  2016 (Kerstnachtdienst Westerkerk Kampen)
Lukas 2:6-20
Tekst: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal  (Lukas 2:10)

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Zomaar, opeens is daar de engel die de herders opschrikt met zijn verschijning.
Zomaar, opeens is hij daar – met goed nieuws.

Als je in je dagelijkse bezigheden wordt opgeschrikt,
is dat juist meestal geen goed nieuws.
Dan is het vaak een bericht dat je leven  op de kop zet:
bericht van een ontslag, boodschap dat je ziek bent of iemand onverwacht overleden.

Het bericht waarmee de engel zo onverwachts komt is goed nieuws.
Goed nieuws zonder dat ze er op bedacht waren of rekening mee hielden.
En dat goede nieuws zal niet alleen hen blij maken,
maar de boodschap is voor iedereen een grote vreugde.
Niemand zal er bij deze vreugde buiten staan.
Niemand zal zich een buitenstaander voelen
omdat hij of zij door een heel andere stemming beheerst wordt,
zoals verbittering, jaloezie of verslagenheid.

Als ik nadenk over goed nieuws en hoe ik zelf zou reageren
merk ik dat ik vooral sceptisch reageer:
Eerst zien dan geloven.
Het moet eerst maar eens zover zijn.
De engel die het goede nieuws komt vertellen is een boodschapper van God.
God kondigt het goede nieuws aan.
God wil dat die blijdschap iedereen bereikt
en zal er ook voor zorgen dat iedereen door deze blijdschap bereikt wordt
en vol van deze blijdschap wordt.
Dat ook ikzelf vol van die blijdschap word – en u en jij.
Want wat de engel vertelt is een persoonlijke boodschap
die God voor de herders heeft
en niet alleen voor de herders, maar voor alle mensen.
Ook voor u, nu u hier in de kerk zit en voor jou.
En misschien bent u of ben jij er daarom wel in de kerk
om iets van de blijdschap te krijgen, omdat je die nu niet hebt.

In de afgelopen weken heb ik dat aan enkele mensen gevraagd.
of ze uit keken naar het kerstfeest of dat ze er juist tegenop zagen.
In mijn werk spreek ik veel mensen, die nogal wat tegenslag krijgen,
juist van die berichten die je leven op z’n kop zetten en waar je niet blij van wordt.
‘Ik ben blij als het januari is en de feesten achter de rug zijn,’ zei er een,
‘Juist met kerst is het gemis zo sterk. De glans is er toch wel van af.’
Kan de engel dan nog wel zeggen dat de vreugde er voor iedereen zal zijn?
En dan nog wel een grote vreugde?
Of is die vreugde er alleen voor de mensen die zonder zorgen zijn,
die zich in de afgelopen dagen hebben voorbereid met de kerstinkopen,
de afspraken op welke dagen ze waar zijn en met wie het gevierd worden.

De engel zegt niet dat er in iedereen de vreugde, de blijdschap komt boven borrelen
als een gevoel dat je helemaal in beslag neemt
en alle andere zorgen overstemt.
Dan kan overigens wel, dat je even opgetild wordt boven alles uit.
Maar als de stemming weg is, of misschien als u al weer thuis komt,
dan kan het stil zijn, leeg, de stemming weg.

De blijdschap wordt verkondigd.
Dat wil zeggen: die blijdschap zit niet in onszelf, niet een gevoel van binnen,
maar de vreugde komt bij God vandaan.
Het is een vreugde die iedereen bereikt,
omdat het iets van God laat merken die iedereen bereikt.
Het is de blijdschap die er is,
omdat God zelf naar de aarde gekomen is,
de blijdschap die te maken heeft met dat kind, in doeken gewikkeld, liggend in de kribbe.
Omdat dit kind geboren is, is er voor iedereen vreugde, heel persoonlijk.
Voor de één is de vreugde veel makkelijker te aanvaarden dan voor de ander.
Het kan best zijn dat u of jij jezelf in die herders herkent,
die als ze de boodschap van de engel gehoord hebben, gelijk ook die blijdschap ervaren en nieuwsgierig worden naar het kind,
dat van Godswege uit de hemel komt
en dat u daarom in de afgelopen dagen zo druk was met de voorbereidingen
omdat het Kerstfeest voor u niet alleen een feest van gezelligheid is
van met elkaar als familie – dat ook,
maar vooral het feest is van de komst van Christus op aarde, de Zoon van God.

Toen ik het in de afgelopen weken vroeg, zei er iemand:
‘Ik kijk er ook weer naar uit, juist vanwege de betekenis.’
Want Kerst betekent wel wat, namelijk dat God afdaalt in ons gewone bestaan.
De engel spreekt daarover, als de reden van de vreugde:
dat kind dat in doeken gewikkeld is en in een voerbak ligt.
In doeken gewikkeld, dat is niet bijzonder, dat gebeurde met elk kind dat geboren werd.
Jezus, de Zoon van God, wordt op dezelfde manier als wij geboren
Met Hem wordt op dezelfde manier omgegaan als met ons na onze geboorte.
Het zijn vaak de gewone dingen die iets bijzonders laat zien.
De zon die elke morgen opkomt, zo heel gewoon, is een teken van Gods trouw
dat Hij weer een nieuwe dag geeft,
Een teken dat Hij onze wereld niet vergeten is, en dat Hij ons nooit loslaat
maar altijd voor ons zorgt.
Het brood en de wijn bij het avondmaal, geen bijzonder brood en ook geen bijzondere wijn en toch wijzen ze op iets bijzonders, namelijk de liefde die Christus in zich droeg
toen Hij naar de aarde kwam en toen Zijn leven eindigde aan het kruis.
Zo ook in de kribbe: een kind in een gewone nacht,
gewoon en toch zo heel bijzonder: Christus de Heer, de messias, de Heer.
Zo komt God in deze wereld: in het gewone, Hij wordt zoals wij.
En daarom die vreugde, omdat Christus op aarde geboren wordt.
Ga maar kijken, zegt de engel. Zie, ik verkondig u grote blijdschap.’
Die blijdschap is te zien, in de kribbe, waar dat kind in doeken gewikkeld ligt,
dat gewone kind, baby Jezus en toch zo bijzonder: Christus de Heer.
De vreugde, de blijdschap die de engel aankondigt, verkondigt
heeft met dit kind te maken dat geboren is
en een bijzondere afkomst heeft, uit de hemel
en een bijzondere weg zal kennen: naar het kruis van Golgotha.

Jezus, die de de Redder zal zijn, de zaligmaker, die mensen weer terugbrengt bij God,
kiest ervoor om dezelfde weg te gaan als ieder ander mens.
9 maanden van zwangerschap, een tijd van hoop én spanning,
van uitzien en toch ook vrees hebben of het allemaal goed zal gaan,
zoals bij elke zwangerschap en geboorte.
Hoe zal dit Kind zijn als het geboren is
en in wat voor een tijd zal dit Kind opgroeien?
Zal het een veilige jeugd hebben.
Christus deelde niet alleen in de mooie momenten van het menselijk bestaan,
maar ook in de spanning, de zorg.
Hij daalde van de hemel af om diep af te dalen,
zelfs in het rijk van de dood, in de hel daalde Hij af.
Als je niet blij kunt zijn, omdat je iemand die veel voor je betekent mist,
of omdat je eigen leven zo’n chaos is,
dan heb je in dit Kind iemand gekregen die in je bestaan deelt
en niet zomaar iemand maar Gods eigen Zoon,
die niet alleen je bestaan deelt en met je meeleeft,
maar je Zijn hand op je legt, die je optilt en meeneemt naar God toe.
Zelfs als je niet zoveel met God hebt
en zelfs als je God kwijt bent geraakt, dan ben je niet onbereikbaar voor dit Kind
en komt Hij naar je toe
en zegt tegen je: in de kribbe begon Mijn weg om jou weer bij God te brengen.
Ik liet de hemel achter, om speciaal voor jou
en voor alle andere mensen naar de aarde te komen, om mens te worden.
Om ook jou te laten delen in die vreugde,
die bij God vandaan komt, omdat God zelf de vreugde is en Zich aan jou bekend maakt.
Dit Kind laat Gods zorg voor jou, voor u zien.
Het is heel persoonlijk deze geboorte, zoals de engel dat zegt:
Hij is voor jou, voor u geboren.
Ik had dit voor jou over, zegt Jezus
om ervoor te zorgen dat jij, dat u weer terug kan komen bij God.
Daarom vreugde: omdat de redder geboren is, die je weer terugbrengt bij God.
Je hoeft niet bang te zijn, dat wat Jezus geeft niet voor jou is
Of dat je er buiten staat, omdat je vanuit niet gelovig bent opgevoed.
Of dat je er buiten komt te staan, omdat je de laatste tijd zo weinig met Hem gedaan hebt.
God komt nu naar je toe, vandaag.
Hij is heden geboren, zegt de engel. Vandaag in de stad van David.
Dat was eeuwen geleden, heel lang terug.
Toen konden de herders naar de stal gaan, om dit Kind te zien.
Nu is dit Kind niet meer op aarde, maar in de hemel.
En toch kunnen wij Hem ontmoeten,
als we over Hem nadenken, als we tot Hem bidden, over Hem zingen
als we met anderen over Hem spreken.
Als je dat kan beamen, als je dat gelooft,
dan valt datzelfde licht over jouw, over uw leven, dat de engel bracht:
de glans, de heerlijkheid van God uit de hemel
waarmee de Heere zegt: Ik kom naar je toe,
om jou, om u bij Mij te brengen.
Ook nu nog kun je Mij vinden. Amen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s