Preek zondagmiddag 4 december 2016

Preek zondagmiddag 4 december 2016
Dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal
Schriftlezing: 1 Johannes 4:7-21
Tekst: hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons Zijn Geest gegeven heeft (vers 13)

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Het is voor heel veel gemeenteleden een hele stap om naar het avondmaal te gaan.
Ook voor u, of voor jou kan er heel wat aan vooraf gegaan zijn
voordat je naar de tafel liep en op een stoel ging zitten
en meedeed met de andere gemeenteleden die ook aan de tafel zaten.
Het kan best zijn dat u, jij er in de afgelopen week heel erg mee bezig geweest bent:
Wat moet ik doen?
Moet ik naar voren lopen om mee te doen?
Of moet ik blijven zitten
en is er voor mij geen plek aan deze tafel
– of nu op dit moment nog geen plek, later misschien wel, maar wanneer, dat weet ik niet.
Er kan heel wat tijd uitgaan naar de voorbereiding.
Zo’n week van voorbereiding kan daarmee best een intensieve week worden,
waarbij je heel wat nadenkt over jezelf, over je eigen geloof, over de band met de Heere.

Soms denk ik wel eens
dat die week van voorbereiding zo intensief is
dat alle aandacht gaat naar de voorbereiding
en dat na de avondmaalszondag de belevenis ook weer snel weg kan zijn.
Wanneer u er veel aan gehad hebt,
kun je er in de komende weken nog wel eens aan terug denken.
Maar die belevenis kan ook weer naar de achtergrond verdwijnen
bij alles wat er weer op ons afkomt:
morgen Sinterklaas, daarna de drukte van Kerst die op ons afkomt en het nieuwe jaar.
Dit is een tijd waarin heel wat aan indrukken op ons afkomt,
dat de indruk, de beleving van deze dag ook weer helemaal naar de achtergrond kan gaan.
Als het volgende week weer zondag is
en je zit in de kerk kun je het weer helemaal kwijt zijn
dat het vandaag een dienst van avondmaal kan zijn.
Nu gaat het mij niet om het vasthouden van een belevenis,
het koesteren van wat je vandaag ervaren hebt.
Ik hoop alleen wel dat u vasthoudt
dat het in het avondmaal erom gaat dat uw geloof wordt gevoed
en dat de band met de Heere Jezus wordt versterkt
en dat u die band ook steeds opnieuw weer beleeft.
De Heere Jezus heeft het avondmaal ingesteld om deze band te versterken.
Dat je weer weet dat de Heere Jezus voor jou op aarde gekomen is.
Dat weet je wellicht wel,
maar dat je het ook van binnen weet, dat je het weer ervaart,
dat je er weer bewust van bent
en dat je door aan het avondmaal deel te nemen
dat voor jezelf weer helder hebt
en dat je dat ook weer meeneemt
uit de kerk naar huis en dat je dat ook weer in het gewone leven beleeft.
Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons.
Het avondmaal wil dat versterken,
dat wij in Hem blijven
en dat de Heere Jezus in ons blijft.
Want dat is geloof: dat in Hem bent en dat Hij in jou is.
Dat je vol van Hem bent,
dat je bij Hem bent (voorzover dat hier op aarde kan).
In het avondmaal gaat het daarom om een band, een relatie, samenzijn.
Dat samenzijn, die band wordt versterkt.
Door naar de tafel toe te gaan,
word je er weer van bewust dat je elke dag naar de Heere Jezus toe moet gaan
om van Hem je kracht te ontvangen voor elke dag
om elke dag weer vergeving te krijgen voor wat verkeerd is gegaan
om je leven weer aan Hem te geven.

Dan mag de belevenis van het avondmaal verdwenen zijn,
dat het beleven van de band met Christus verdwijnt, is geen goed teken.
Vandaag sluiten we wellicht de viering van het avondmaal af,
maar we beëindigen niet onze band met Christus.
Morgen en overmorgen willen we nog meer groeien in die band.
Willen we nog meer van Hem vervuld zijn,
nog dichter bij Hem leven, nog meer Hem betrekken in ons leven bij alles wat we doen.
We weten dat dit niet altijd gaat lukken,
maar dat we gaan niet bij de pakken neer zitten.
We hebben geen avondmaal gevierd om de moed maar op te geven
en het erbij te laten hangen.
Ook het voornemen om het nog meer te proberen met Hem is gesterkt.
We mogen er vanuit gaan, dat het avondmaal niet alleen maar iets voor vandaag is,
maar ook voor morgen en voor de komende tijd.
Dat is wel de belofte die de Heere geeft:
het eten van het brood en het drinken van de wijn
en het daarbij denken aan het sterven van de Heere Jezus voor ons
dat is niet alleen maar iets voor deze zondag waarop het avondmaal is,
maar dat gaat ook met ons mee in de komende tijd in ons hart.

We blijven in Hem – dat wil zeggen: we zijn niet zo gemakkelijk bij Hem weg te krijgen.
Ook al worden we aangevallen door de duivel,
Ook al kan onze aandacht afgeleid worden,
Ook al zijn er dingen in ons leven die we niet begrijpen,
wij blijven in Hem – dat is de belofte die de Heere geeft.
Blijven – dat wil zeggen, dat je niet zomaar bij de Heere vandaan gehaald kunt worden.
Dat kan alleen als de Heere dat toestaat
of als wij er gemakzuchtig in worden.
Maar zo gemakkelijk zal de Heere dat niet toelaten.
Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven.
We weten het.
En dat is niet alleen maar theoretische kennis, kennis met ons hoofd.
Kennen heeft in de Bijbel altijd met je hart te maken,
Zoals liefde kennis heeft.
Als je van iemand houdt, weet je vaak wat je vaak aan de ander hebt.
En als je weet wat je aan de ander hebt, verdiept die liefde zich.
Omdat je weet wat je aan de ander hebt, omdat je de ander kent.
Je kunt dat misschien niet uitleggen,
maar dat is kennis die heel diep gaat, die heel diep beleefd wordt
en ook weer bevestigd wordt: het is waar dat ik mijn man, mijn vrouw echt ken.
Dat wordt steeds weer bevestigd door wat we samen hebben,
wat we samen beleven, door de tijd die we samen doorbrengen.
Die kennis over elkaar die je in een huwelijk kunt beleven,
of in een relatie van vriendschap, als kind met je ouders als de band heel goed is,
die kennis bedoelt Johannes in zijn brief:
Je weet wat je aan God hebt en je weet wat je relatie samen is:
heel dicht bij elkaar en vol van elkaar.
Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven.
Je weet dat. Diep van binnen.
En als je dat niet beleeft, dan wordt het voorgehouden.
De liefde van God die zichtbaar wordt, die geopenbaard wordt
in de komst van de Heere Jezus,
die zichtbaar wordt in het brood en de wijn
die naar de Heere Jezus en Zijn sterven voor ons wijzen
en naar ons deel in dat lijden en sterven, namelijk dat Christus voor ons sterft, ons meenam.
Als je het niet weet, niet beleeft,
Dan word je er weer aan herinnerd door het avondmaal
en dan zeg ik het als dienaar van Gods woord tegen u:
U blijft in Hem.

Dat is heel wat en dat kunnen we ook niet uit onszelf. Toch?
Dat is een hele uitspraak: we blijven in Hem en we weten dat.
Dat heeft met het vervolg te maken:
Omdat Hij in ons blijft.
Avondmaal heeft niet voor niets iets met eten en drinken te maken.
Het brood en de wijn neem je tot je.
Je krijgt dat binnen en dat wordt opgenomen en gaat door je hele lichaam heen.
Het verlaat ook je lichaam weer – dat weer wel.
Zoals het brood en de wijn in je komen en door je heen gaan,
zo wil de Heere Jezus ook helemaal door je heen gaan,
in je komen en door je opgenomen worden.
Alleen je niet meer verlaten. Hij wil blijven.
Wij weten dat Hij in ons blijft.
Hij blijft in ons, ook als we weer van de tafel naar onze plaats gaan
en als we uit de kerk thuis komen, is het nog steeds zo
dat Hij in ons blijft
en ook als we onze dagelijkse bezigheden oppakken,
als we bezig zijn in huis en met het werk dat gedaan moet worden,
als we in gesprek zijn met anderen, als we televisie kijken
of wat je ook maar doet:
Hij blijft in ons – en dat weten we.
Daarover hoeven we niet in onzekerheid te verkeren.
We weten dat.

Hoe weten we dat zo stellig?
Omdat je dat merkt?
Hopelijk ook,
Maar vaak is de Heilige Geest een stille kracht.
De Geest is – zogezegd – een stille.
Je merkt daar weinig van.
Het valt je niet altijd op.
Je merkt iets van de Geest als je weet dat Christus in je blijft,
als je dat merkt,
als je merkt dat jijzelf in Christus blijft.
Zelfs al heb je niet het idee dat je in Christus blijft,
maar dat je Hem steeds kwijt bent, maar je hebt wel het verlangen, de wens, de intentie,
dan is dat ook al de Geest.
De Geest die in ons werkt.

Wij worden ook gedoopt in de naam van de Heilige Geest.
Dat houdt in: de Heilige Geest, de Geest van God,
schenkt ons wat Christus voor ons volbracht heeft aan het kruis.
Hij belooft ons dat Hij in ons hart komt wonen,
zodat wij de Heere Jezus gaan liefhebben en ons leven elke dag vernieuwd wordt.
Dat doet de Heilige Geest tot op de dag,
waarop de Heere Jezus weer terugkomt en wij met allen,
die bij de Heere Jezus behoren, voor altijd bij Hem zullen zijn in Zijn koninkrijk.

Wij weten het door de Heilige Geest, die gegeven is.
De Geest brengt ons bij de Heere Jezus.
Als u, als jij er vanmorgen was aan de tafel en je zat daar
en je at het brood en dronk de wijn, dan was het de Geest die je daar bracht.
Als je er in de afgelopen week eruit kwam
en je wist: ik moet naar het avondmaal gaan,
Ik moet de Heere Jezus belijden als mijn Heere en Heiland.
Ook als u er over nadacht, maar nog niet de stap kon maken,
was dat de Geest die u bij de Heere Jezus wil brengen
en bij Hem wil houden.
Het mooie van de Geest is dat Hij in ons werkt én dat Hij ons aan het werk zet.
Hij brengt u zover dat u de Heere Jezus gaat belijden.
Hij zorgt ervoor dat je erover gaat nadenken, dat je gaat geloven,
dat de Heere Jezus een plek in je leven krijgt.
Dat hebben we aan Hem te danken.
De Geest: dat is God in ons aan het werk.

Maar de Geest zet ook weer ons aan het werk.
Vanmorgen in de kerk door ons naar voren te laten gaan, te sturen.
U moest zelf gaan, zelf de actie ondernemen
en tegelijkertijd was het de Geest die u stuurde.
Zo zet de Geest ons aan het werk.

Door de hechte band die God ons schenkt,
vraagt de Heere tegelijkertijd van ons,

dat wij Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart en met al onze kracht.
Hij verlangt van ons, dat wij de zonde uit de weg gaan,
tegen de zonde strijden en dat wij leven zoals Hij dat van ons vraagt.

Wij weten dat Hij in ons blijft en ons gegeven is.
Maar we weten ook wat ons te doen staat in de komende tijd.
Avondmaalsviering is geen afsluiting,
maar een vernieuwing, een nieuwe start,
maar weer opnieuw proberen trouw te zijn en het geloof in praktijk te brengen,
te leven met de Heere Jezus.

Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons
doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.

Heere, wij danken U
voor het avondmaal
voor de komst van de Heere Jezus naar deze aarde
voor het werk van de Geest in ons.
En wij bidden
dat wij in U mogen blijven en U in ons
en dat de Geest in ons bezig blijft.
tot op de dag,
waarop de U weer terugkomt en wij met allen,
die bij dU behoren, voor altijd bij U zullen zijn in Uw koninkrijk.
Amen


Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s