John Barclay – Paul and the Gift

John Barclay – Paul and the Gift

resizeimagehandler
Vorig jaar publiceerde John Barclay een boek over “Paulus en het schenken”. Daarin ging Barclay na wat de cultuur van het schenken was in de tijd waarin Paulus leefde. Door deze cultuur te reconstrueren, wilde Barclay laten zien wat de strekking was van ‘genade’ in de theologie van Paulus.

Veel Paulus-kenners zijn enthousiast over dit boek. Voor een aantal van hen is dit boek een van de belangrijkste boeken over Paulus van de afgelopen decennia. Zie de recensies en blogs van toonaangevende nieuwtestamentici en theologen als:
– Scot McKnigt (uitgebreide recensie Books&Culture, blog 1 en blog 2)
– Thomas R. Schreiner (recensie Themelios)
– Ben Witherington (uitgebreide blogserie Patheos: 21 blogs,  zie blog 1)
– Kavin Rowe (recensie First Things)
– Douglas J. Moo (artikel over Barclay en The New Perspective on Paul, Themelios)
– Susan Eastman (blog-recensie)
(een gesprek tussen Wesley Hill en John Barclay over dit boek.)

Onlangs gooide David I. Yoon roet in het eten met een recensie in het Journal of Greco-Roman Christianity and Judaim. Daarin schrijft hij dat Barclay in een bekende valkuil valt door woorden en concepten teveel door elkaar te halen. Er kunnen verschillende woorden voor hetzelfde concept worden gebruikt zonder dat deze woorden in betekenis samenvallen. Er kan wel een overlap in betekenis zijn, maar er blijft een verschil. Volgens Yoon laat Barclay ‘geschenk’ en ‘genade’ te veel samenvallen. Daarmee ziet Barclay volgens Yoon over het hoofd dat God meer schenkt dat genade alleen (zoals vrede).

In zijn analyse van ‘schenken’ in de Antieke Oudheid wil Barclay aantonen het ‘pure geschenk’ (schenk zonder reden, schenken zonder iets terug te verwachten) een idee uit de Moderniteit is. Als Paulus schrijft over genade, moet dat passen in het schenk-concept uit de Antieke Oudheid. Yoon is er niet van overtuigd dat het ‘pure geschenk’ alleen van onze tijd is en acht het mogelijk dat het ook in de Antieke Oudheid voortkwam. Daarnaast blijft voor Yoon de vraag staan: past de manier waarop Paulus over genade (als geschenk van God) spreekt binnen het cultuur van de Antieke Oudheid of overstijgt Gods geschenk juist de toenmalige cultuur?

Preek zondag 6 november 2016

Preek zondag 6 november 2016
Filippenzen 1:12-26
Tekst: Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst (vers 21)

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Dat is toch een hele belijdenis als je dat kunt zeggen, net als Paulus:
Het leven is voor mij Christus en het sterven is winst.

Allereerst dat het sterven winst is, dat zal niet iedereen Paulus nazeggen.
Voor veel mensen is het sterven iets om tegenop te zien:
een onbekende toekomst, waarover niemand je kan vertellen hoe dat zal gaan
en wat je meemaakt, wat je te wachten staat.
En daarnaast de strijd om anderen achter te laten
van wie je weet dat ze intens verdrietig zullen zijn als je er niet meer bent.

En toch heeft deze uitspraak van Paulus veel mensen na hem
de moed gegeven om hun leven in de hand van Christus te leggen.
Ook op het moment dat het einde van het leven nadert.
Ook al weet je niet wat de toekomst brengt,
wel weet je dat het na het sterven niet is afgelopen
en dat er Iemand is, die je opwacht: je Heer en Heiland.
Het is niet alleen een onbekende toekomst waar je bang van kunt worden,
maar ook een toekomst, waarvan je weet
dat je het nog beter zult krijgen dan je hier hebt.
Het is winst, schrijft Paulus – het leven hier op aarde weegt niet op
tegen wat er komt, later, nadat mijn leven hier op einde gekomen is.
Paulus kijkt er dan ook al naar uit, naar dat leven dat nog komt.

Nu zou je nog van Paulus kunnen begrijpen
dat hij sterk verlangt naar een ander leven, een leven hierna,
omdat hij voor het leven hier op aarde geen perspectief meer heeft.
Hij zit gevangen omdat er een rechtszaak tegen hem loopt
en het is nog maar de vraag of hij vrijgesproken zal worden.
Er bestaat ook de mogelijkheid dat hij ter dood veroordeeld zal worden.
Als je dan zo weinig hoop meer hebt, dan kunnen we begrijpen
dat iemand vooruit kijkt naar een leven waarin hij bevrijd is van die zorgen.
Als het er voor mij niet beter op wordt, laat het dan maar voor mij voorbij zijn.
Dat zijn niet alleen uitspraken van vandaag de dag.
Ook in de tijd van Paulus was die gedachte aanwezig,
zeker in de wereld waarin de gemeente van Filippi verkeerde:
de dood als verlossing van een zwaar, moeilijk leven hier op aarde.
Je kunt – met het levenseinde – het zware leven hier op aarde eindelijk achter je laten.
Bevrijd.
Maar dat is juist niet wat Paulus hier bedoelt.
Het levenseinde is voor hem geen vlucht van een naar bestaan hier.
Hij wil hier niet wegkomen, omdat hij wil ontsnappen uit een onhoudbare situatie.
Waarom hij uitkijkt naar het leven dat komt, is omdat hij dan Christus mag zien,
omdat hij dan helemaal met Christus verenigd is.
Hier op aarde leeft hij al dicht bij Hem,
maar toch is hij nog van de Heere Jezus gescheiden.
Hij verlangt ernaar, dat die scheiding er niet meer zal zijn
en dan mag zijn waar zijn Heer ook is: in de hemel.

Een verlangen naar de hemel is allereerst een verlangen naar Christus,
die voor ons de deur naar de hemel heeft geopend.
Dat er een hemel is, dat het met de dood niet voorbij is, dat is al een troost,
maar de grootste troost is, dat er een Heer is: Jezus Christus,
die Zijn leven heeft gegeven, die bereid was om uit de hemel op aarde af te dalen,
zelfs af te dalen tot in het rijk van de dood, neerdaalde tot in de hel,
waardoor er voor ons een weg is door de dood heen,
een weg waarop we worden gedragen door de goede herder
die ons door de dood heen draagt naar Zijn heerlijkheid,
daar waar Hij is, Zijn thuis.
Dat is ook een thuis voor wie gelooft.
Daarom staat er ook vaak boven een rouwkaart: Thuisgehaald.
In Oldebroek word ik wel eens gevraagd of er in de hemel herkenning zal zijn.
Ik zeg, dat ik geloof dat er in de hemel herkenning zal zijn.
Ik zeg er dan wel bij dat die herkenning niet het allerbelangrijkste zal zijn.
Het belangrijkste is dat er een weerzien is met Christus.
Dat is al een reden genoeg om naar de hemel te verlangen,
omdat het een verlangen naar Christus is.
Ik hoop dat het ook uw verlangen is.
Al is het heel wat om zo’n heel intense belijdenis uit te spreken
en Paulus na te zeggen: als mijn einde gekomen is, is dat voor mij alleen maar winst.
Ik ga er alleen maar op vooruit. Ik krijg het beter.
Omdat ik daar mijn Heer mag zien, naar wie ik op aarde al zo lang heb verlangd.

Het kan best zijn dat u bij uzelf zegt: ja, maar daar ben ik helemaal nog niet mee bezig.
Ik heb nog zoveel hier op aarde.
Ik heb hier nog een hele levensweg te gaan.
Ik sta aan het begin van mijn leven: net begonnen aan een nieuwe opleiding, net een relatie.
Of u staat nog volop in het leven: een baan, een gezin, nog zoveel te doen.
Kan dat niet later komen,
als ik wat ouder ben en niet meer zo goed uit de voeten kan?
Maar ook dan, als je ouder bent, is het nog maar de vraag
of het dan zo makkelijk is om het aardse leven hier te moeten verlaten.
De band met de kinderen – ik zie vaak dat dit een van de moeilijkste dingen is:
het loslaten van degenen die zo na staan.
Voor Paulus is het ook niet iets om uit te stellen voor latere leeftijd, als je niet kunt.
Om als je op een stoel in een verzorgingstehuis komt en overal mee geholpen moet,
dat je dan pas het verlangen opkomt om bij Christus te zijn.
Of als je echt niet anders kunt –
als je terechtkomt in een situatie, waarin het belijden van je geloof je iets gaat kosten.
Als je gevangen komt te zitten en je het risico loopt om het er niet levend af te brengen.
Dat je dan pas, als je martelaar dreigt te worden, aan dat verlangen gaat toegeven.

Nee, het is niet voor later, het is iets voor nu.
Wat het einde zal zijn, dat heeft met het leven nu al te maken.
Waar Paulus mee begint: dat het leven Christus is,
dat is net zo radicaal als het sterven dat winst brengt.
Zoals we kunnen sterven, kunnen we ook leven.
Dat we met Christus verenigd zijn, dat is niet iets pas voor na dit leven.
Dat is al mogelijk – hier in dit leven.
Hier gaat Paulus zelfs zover dat zijn leven Christus is.
Moet u zich voorstellen dat u dat over uzelf zou zeggen: het leven is voor mij Christus.
Zou u dat van uzelf zeggen: het leven is mij Christus.
Ik ben in de jaren dat ik predikant ben, heel wat omschrijvingen van mensen tegen gekomen.
Hij was een liefdevolle en zorgzame vader, zij was een toegewijde moeder.
Ook wel: hij deed het op zijn eigen manier – I did it my way.
Het leven was voor hem werken – die ben ik gelukkig nooit tegengekomen.
Hier zegt Paulus: het leven is mij Christus.
Niet dat hij zichzelf op zo’n niveau plaatst, dat hij naast Christus staat
en aan Christus gelijk is.
Het leven is mij Christus – mijn leven is allereerst van Hem.
Paulus zegt dat als hij gevangen zit vanwege zijn prediking,
vanwege zijn boodschap over Christus en wacht op een vonnis,
waarvan hij op dit moment niet kan vertellen hoe het afloopt.
En toch is Paulus niet onzeker, niet angstig en heeft hij vertrouwen:
Mijn leven is in de hand van Christus,
Hij bepaalt en bestuurt ook mijn leven
en wat er met mij gebeurt – het is goed, want Christus weet wat goed voor mij is.
Hij gaat zelfs nog verder.
Het gaat er niet om of het voor mij goed is,
maar het gaat erom, dat wat er met mij gebeurt tot eer van Christus gebeurt.
Het leven is mij Christus – dat is dat ik met mijn leven Christus eer.
Dat kan net zo goed in vrijheid, als ik weer vrijgelaten wordt,
vrijgesproken van de beschuldigingen die tegen mij zijn ingebracht.

Ik hoorde onlangs dat iemand hiervoor de typering ‘heilige onverschilligheid’ gebruikte.
Het raakt je niet meer, omdat wat je bezighoudt Christus is,dat is wat telt.
Als ik door hoe ik ben maar tot eer van Christus ben,
als door wat er met mij gebeurt de naam van Christus maar wordt genoemd
op een goede manier, waardoor iemand die deze naam nog niet kent,
geraakt wordt, op zoek gaat en meer wil weten over Christus en Hem vindt.
Christus – het gaat om Hem.
Het gaat er Paulus om dat heel zijn leven op Christus is afgestemd.

Mogen we dat ook van elkaar vragen: dat het leven helemaal op Christus is afgestemd?
Dat alles wat er in je leven gebeurt, ondergeschikt wordt aan Christus?
Paulus vertelt allereerst hier iets over zichzelf, hoe dat bij hem werkt.
En juist die persoonlijke belijdenis kan een snaar raken,
kan ervoor zorgen dat we voor onszelf gaan nadenken: hoe zit dat bij ons?
Kan het verlangen in ons boven roepen:
zoals Paulus leeft, wil ik ook
– ik zou niets liever willen dan dan Christus door mij alle eer krijgt.

Het gaat Paulus ook om meer – allereerst dat alle eer naar Christus gaat,
maar dan had hij dat ook zo kunnen schrijven:
voor mij komt Christus op de eerste plaats,
maar hij schrijft net iets anders, een bijzondere zin: het leven is mij Christus.
Het gaat hier om een intense band.
Zoals Paulus vaak geschreven heeft dat je in Christus moet zijn.
In Christus  – zoals we kunnen zeggen dat je in Harderwijk (Oldebroek) bent,
hier in de kerk, een plek waar je bent.
Hier wordt het nog intenser – dat je haast samenvalt met Christus,
niet dat je gelijkwaardig bent, van hetzelfde niveau, maar dat je bestaan deelt in Christus,
dat je daar bent, waar Christus is.
Het leven is voor mij Christus,
dat wil zeggen dat je verbonden met Christus bent,
die uit de hemel naar deze aarde kwam, die aan het kruis stierf, in een graf gelegd werd,
die opstond en naar de hemel ging.

Verbonden met Christus,die uit de hemel naar de aarde kwam
en bereid was om een slaaf te worden, om anderen te dienen.
Paulus schrijft daar verderop in de brief over, dat dit voorbeeld ook voor ons betekenis heeft:
dat we Christus navolgen in nederigheid naar anderen toe.
Hier geeft Paulus een voorbeeld: het gaat er niet om dat ik gelijk heb.
Ook door die ander, die een heel andere boodschap heeft dan ik
kan de naam van Christus worden verkondigd.
Verrassend mild is Paulus hier.
We kennen Paulus op andere plaatsen als een heel felle man,
die strijdt voor de eer van Christus,
maar hier is er die heilige onverschilligheid.
Christus weet wel wat Hij er van moet maken – van mijn boodschap en die van anderen.
Als Christus de boodschap van anderen kan gebruiken om Zijn koninkrijk uit te breiden,
laat dat dan maar zo zijn.
Paulus gaat zelfs zo ver dat hij het niet alleen accepteert,
maar hij kan zich er ook over verheugden – zozeer staat Christus op de eerste plaats.
Zijn leven is hier Christus, die nederig werd, bereid was om te dienen.
Hier is Paulus bereid om te dienen – allereerst Christus, maar ook medemensen.

Dat je leven Christus is, die gekruisigd is,
dat hebben veel christenen over heel de wereld ervaren.
Ik kwam in een commentaar een kort briefje tegen
van een voorganger uit Cambodja, die toen de vervolging in 1975 daar begon, schreef:
Het leven is mij Christus en het sterven is mij winst. Bid dat ik dit vol mag houden.
Paulus wist daar zelf ook van, Paulus die worstelde met zijn eigen lichaam
een doorn in het vlees noemde hij het
en bad of God dat van hem afnam, maar hij moest dat dragen.
Delen in Christus die gekruisigd is, dat kan als je je ziekte moet dragen.
‘Als ik al zoveel pijn heb, hoeveel moet de Heere Jezus aan het kruis niet geleden hebben?’
Ook op een andere manier kun je delen in het kruis:
als je voor de kerk ergens bezig bent en het lukt maar niet.
Het gaat alleen maar verder achteruit,
het wordt afgebroken waar je bij bent,
de mooie tijd van de kerk is alleen maar een herinnering uit het verleden.
Ook dan deel je in het kruis van Christus, in de afbraak van het lichaam van Christus.  
En dat is de weg die God vaak gaat:
niet een weg van triomf, maar van lijden, van beperking, juist niet van succes,
maar eerder van tegenslag.
Je deelt in het kruis van Christus – Christus die toen voor ons stierf, voor onze zonden.
Maar ook een weg liet zien die God vaak gaat.
Een kartrekker binnen de kerk, voor wie niet zo makkelijk een vervanger te vinden is,
overlijdt en de kerkenraad zit met de handen in het haar: hoe vullen we die taak op.
Een vader die nog veel voor zijn gezin kan betekenen, maar jong overlijdt.
Een moeder die tijdenlang opgenomen moet worden in Ermelo,
terwijl de kinderen nog jong zijn en hun moeder nog zo nodig hebben.
Het leven is mij Christus die gekruisigd is.
En het kan zelfs verder gaan, dat we delen in zijn afdaling naar de hel.
Hoeveel gelovigen zijn er niet wanhopig geweest en wisten geen uitkomst te vinden.

Maar Christus is ook opgewekt – als eerste onder velen, een eersteling.
Paulus gebruikt dat woord niet voor niets,
om aan te geven dat we Christus zullen volgen uit het graf.
Sommigen maken dat hier al een beetje mee,
als je na een  ingrijpende ziekte weer gezond mag worden
en verder mag leven.
Voor de meesten is het toekomstmuziek,
maar wel een toekomst die zal komen.
In dat geloof nemen we afscheid van de mensen voor wie het leven hier op aarde
tot een einde gekomen is,
We nemen tot afscheid om hen te laten gaan, in Christus’ handen
die hen door de dood heen draagt naar Zijn heerlijkheid.
Ik wil Christus kennen en de kracht van Zijn opstanding, schrijft Paulus.
De kracht van Christus die jou, u, mij meeneemt, uit het graf, het leven weer in.
Het leven van Gods heerlijkheid, waar we bij de Heere Jezus zullen zijn
en dan zullen we ook delen in het leven van Christus die in de hemel is.
Daar komt die heilige onverschilligheid vandaan: van het geloof,
dat die verbondenheid met Christus eens een nieuw leven inhoudt,
maar een verbondenheid die er nu al is.
Je leven die Christus is: vaak de gekruisigde,
maar gelukkig ook in dienst van Hem, een leven tot Zijn eer.
Dat merk je niet altijd.
We willen vaak iets uitstralen van Christus.
Meestal de kracht van de opstanding.
Je wilt iets krachtigs uitstralen, in de hoop dat anderen daardoor Christus ontdekken.
Ik merk dat bijvoorbeeld ook wel eens in de discussie over gebedsgenezing.
Ik merk dat ook in het verlangen om sterk te zijn in verdriet.
Om een goede ouder te zijn, die alles in het geloof zo mooi en goed voordoet.
Daarin kunnen we ook een voorbeeld zijn,
maar net zo goed in het lijden, in het delen in Zijn kruis kunnen we tot voorbeeld zijn.
Als we niet meer weten hoe we verder moeten
en ons alleen nog maar kunnen vastklampen aan Hem.
Als die heilige onverschilligheid voor ons te hoog gegrepen is
en we alleen maar kunnen worstelen, kunnen hopen en bidden
dat ons geloof er niet aan onderdoor gaat.
Ons leven is Christus – Hij bepaalt, Hij die zelf door de diepte ging
en die ons – verrassend genoeg – kan gebruiken in Zijn dienst.
Zelfs als ons einde gekomen is en het is een naar einde,
als we afgebroken worden, zelfs dan kan ons leven Christus zijn.
In alle omstandigheden van ons leven
laat Hij ons delen in Zijn leven
en dat is onze redding, omdat we nu al in dit leven van Hem mogen zijn
en straks als ons einde komt, niet vallen in een diep gat, een eindeloos niets,
maar in de handen van Hem, die ons leven gegeven heeft
en zelf voor ons gestorven is,
die een leven heeft bereid in Zijn heerlijkheid.
Mijn leven is van Hem. Als mijn einde komt, als ik moet sterven, is dat winst,
maar als ik hier op aarde nog leef,
is dat goed, omdat de Heere hier voor mij een taak heeft
Een taak waarin ik iets voor Hem mag betekenen,
een taak waarin ik tot eer van Hem ben.
Mijn leven is Christus en sterven is winst.
Amen

Preek dankdag 2016

Preek dankdag 2016
Filippenzen 4:4-20
Tekst: Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij kracht geeft.

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Vorige week was ik op een studiedag over preken aanwezig.
We zongen tijdens deze studiedag enkele verzen uit Psalm 107 in de Nieuwe Berijming.
Die psalm begint zo:

Gods goedheid houdt ons staande,
zolang de wereld staat.

Terwijl we dat zongen, het was een kerk met een mooie akoestiek
en het klonk ook mooi,
moest ik denken aan wat iemand mij pas vertelde
dat het opstaan veel kracht kostte.
‘Ik was liever in bed blijven liggen, maar dat is niet goed voor mij.
Dan gaat het alleen maar slechter.’
Van zulke opmerkingen leer ik veel:
namelijk dat het uit bed komen, het opstaan, het beginnen aan de dag
voor sommigen heel wat moeite kost.
Ik moest daar weer aan denken
toen we zongen over de goedheid van God die ons staande houdt.
Van Hem krijgen we de kracht om aan de dag te beginnen.
De kracht die God geeft, is soms heel alledaags, bijna gewoon
en je weet pas dat het niet gewoon is
als je het meegemaakt hebt dat je niet aan de dag wilt beginnen
en liever in je bed zou willen liggen
omdat je van tevoren al weet dat de dag je veel energie gaat kosten,
omdat alles wat je moet doen zoveel energie kost.
Tijdens het zingen wist ik ook waar ik het met dankdag over wilde hebben:
over de goedheid van God die ons staande houdt.
Dat leek mij belangrijk om te benoemen:
de kracht die we hebben voor alles wat we doen,
hebben we niet uit onszelf, maar wordt ons gegeven door God.
En dat ook vanuit dankbaarheid:
U bent het, Heere, die ons de kracht geeft,
die ons staande houdt bij alles wat op ons afkomt en ons kracht en soms ook moeite kost.

Alleen dan nog een Bijbeltekst.
Het is geen Psalm 107 geworden, maar uiteindelijk kwam ik uit bij deze tekst:
Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij kracht geeft.
Wat ik kan, dat is niet mijn eigen kracht,
maar heb ik te danken aan mijn Heer en Heiland: Jezus Christus
Die mij hiervoor de kracht geeft.
Alleen ik had mij niet gerealiseerd
dat deze tekst een iets andere betekenis heeft.
Het gaat niet om kracht voor elke dag die je krijgt,
hoewel Paulus dat niet zal bestrijden, dat de kracht die wij hebben,
dat die ons gegeven wordt door Christus.

Waar gaat het Paulus om als hij schrijft dat voor hem alles mogelijk is,
omdat hij daar de kracht van Christus van ontvangt.
Het heeft te maken met een gift,
die Paulus heeft gekregen van de gemeente in Filippi.
Paulus zit namelijk in de gevangenis
en kan niet in zijn eigen levensonderhoud voorzien.
Hij schrijft een brief om te bedanken voor de gift die hij van de gemeente heeft ontvangen.
Hij waardeert die gift
en ziet in die gift een betrokkenheid van de gemeente van Filippi op zichzelf
en ook als een stimulans voor het werk dat hij verricht heeft,
ook al kan hij, nu hij in de gevangenis zit, niet meer zo vrijuit bewegen als eerder.
En toch, zegt Paulus, die gift die jullie geven, is helemaal niet zo belangrijk.
O, zeker, Paulus waardeert het gebaar
en vooral de betrokkenheid die de gemeente laat zien.
Maar, zegt Paulus, ik kan kan ook zonder die gift.
Ik heb namelijk geleerd om te leven in elke omstandigheid.
Tevreden in alle omstandigheden, zo noemt Paulus het.
Prima als ik het goed heb, prima ook als ik financieel gesteund word,
maar ik kan ook zonder.
Ik kan leven met de onzekerheid of ik deze maand wel genoeg salaris ontvang.
Ook als ik geen eten kan kopen en gebrek moet lijden,
als er geen geld is om kleren te kopen – ook dan ben ik tevreden.
Rijkdom en welvaart, armoede of gebrek – dat bepaalt mijn leven niet, zegt Paulus.
Mijn kijk op mijzelf, mijn identiteit wordt niet door mijn salaris bepaald.
Bij de keuzes die ik maak, laat ik mij niet leiden door de vraag of ik daardoor meer verdien.
Dan komt hij bij die uitspraak:
Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij kracht geeft.
Alle dingen zijn mij mogelijk: Ik kan leven onder erbarmelijke omstandigheden,
ik kan ook leven met materiële overvloed.
En dat komt omdat ik een Heer heb: Christus.
Hij geeft mij kracht om staande te blijven als ik niets heb.
Hij geeft mij kracht om in de weelde, de verleiding van de overvloed ook staande te blijven.

Moet u zich eens voorstellen:
Paulus krijgt een gift van de gemeente en ik denk dat het om een behoorlijk bedrag gaat
en dan zegt Paulus: geld doet me niet zoveel.
Ik vind het fijn dat jullie die gift geven, want daardoor weet ik dat jullie aan mij denken.
Maar dat geld – nee, ik heb geleerd om tevreden te zijn in alle omstandigheden.
Hij heeft dat geleerd.
Paulus gebruikt een fascinerend woord, dat komt uit de wereld van de mysteriegodsdiensten
die er in die tijd volop waren.
Die hadden iets geheimzinnigs – je komt aan kennis die anderen niet hebben,
speciale kennis, wat je vroeger had: New Age.
Iets wat een gemiddeld mens niet heeft,
maar omdat je bent ingewijd in dat geheimzinnige weet je meer
over de wereld en over jezelf.
Dat is de wereld waarin zijn gemeenteleden leven,
maar hij drijft daarmee ook de spot: geheimzinnige, esoterische kennis,
ja ja, die kennis heb ik ook.
Paulus zou vandaag de dag misschien wel taal uit de wereld van de coaching gebruiken
waarin je aan jezelf moet werken
of jezelf beter leren kennen zodat je beter functioneert.
Niet om het coachen af te kraken.
Ik denk dat een coach een heel belangrijke taak kan hebben in de begeleiding.
Alleen: wat zo’n coach kan, kun je ook in het geloof leren.
Het gaat hier om een levensgeheim,
een bepaalde kennis, waarbij je ontdekt hoe het leven werkt.
Hoe jezelf in elkaar zit en waarop je op een bepaalde manier reageert op de omstandigheden.
Waarom je bijvoorbeeld tegen iemand opkijkt, die meer heeft dan jij
of tegen iemand opkijkt, die voor jou gevoel meer kan.

Paulus zegt: Ik heb dat van Christus geleerd.
Dat wil niet zeggen dat je armoede of rijkdom hebt meegemaakt.
Paulus wist van beide kanten te spreken: van de overvloed, genoeg geld,
maar ook van de armoede en weten dat je niets te eten zult hebben.
Die ervaring dat je dat hebt meegemaakt is niet het belangrijkste:
het belangrijkste is wat hij van Christus, zijn Leermeester, heeft geleerd:
hoe je alle omstandigheden zo kunt leven,
dat die omstandigheden je leven niet bepalen.
Niet je bankrekening bepaalt wie je bent, niet het geld dat je te besteden hebt,
ook niet je schulden of je tekort aan geld.
Dat heeft allemaal geen invloed op je karakter, op wie je bent, ook niet op je ziel.
Wat je vormt, is Christus.
Hij maakt wie je bent.
Omdat je van Hem bent.
Hij zorgt ervoor dat je als je het goed hebt, staande blijft
en niet in de verleiding komt om bij Hem weg te gaan
omdat je Hem niet nodig hebt.
Hij zorgt ervoor dat als je weinig te besteden hebt, als je niet rondkomt,
dat je daar niet aan onderdoor gaat,
dat je – ondanks alles wat je niet kunt aanschaffen – wel een leven hebt
Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij kracht geeft.

Door Christus is eigenlijk niet goed weergegeven.
Het gaat niet alleen om de kracht die je ontvangt van Christus.
Het gaat om de band die er is met Christus.
Beter is het om te spreken over: in Christus.
Zozeer verbonden dat je niet naast of achter Christus staat,
maar in Christus bent, op dezelfde plek waar Hij ook is.
En wat is die plek dan?
Dat is een plek op aarde én een plek in de hemel.
Op aarde – aan het kruis, in het graf en uit het graf weer opgestaan.
In Christus – dat betekent voor Paulus,
dat je ook deelt in het kruis van de Heere Jezus.
Dat je soms ook tekort komt en armoede moet dragen,
omdat aan het kruis de Heere Jezus alles wat Hij had opgaf.
Arm en naakt hing hij daar, zonder waarde, zonder enige vorm van status of eer.
Dat kan je als christen ook overkomen.
Als je dat overkomt, zegt Paulus, wees dan niet bang.
Dan krijg je van Christus de kracht om dat te dragen.
Wees dan niet wanhopig, maar bedenk dat je deelt in het lijden van Christus.
Paulus geeft een diepe betekenis aan zijn eigen armoede en gebrek.

Ik kom zoiets ook wel in de gemeente tegen, bijvoorbeeld als het om ziekte of pijn gaat.
Dat iemand zegt: Als ik al zoveel pijn heb, hoeveel moest de Heere Jezus niet dragen
die aan het kruis nog veel meer lijden te dragen had dan ik.
Het eigen lijden doet denken aan het lijden van de Heere Jezus.
(Kun je nog dankbaar zijn voor ‘nooddruft’.
Voor armoede – goede en kwade dagen, rijkdom en armoede, ziekte en gezondheid
– komen uit Gods vaderhand.)

Als Paulus denkt aan de band met Christus denkt hij niet alleen terug.
Hij weet dat Christus ook in de hemel is,
zoals we belijden: aan de rechterhand van God, de almachtige Vader
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Je deelt niet alleen in Zijn lijden,
maar je deelt als gelovige ook nu al in Zijn opstanding, in Zijn terugkomst op aarde.
Nog niet helemaal,
We zijn nog niet in de hemel
maar op aarde waar we nog kunnen lijden en gebrek kunnen hebben,
maar er komt een dag dat die tijd van gebrek en lijden voorbij is.
We kijken ook al vooruit.
De verbondenheid met Christus, het zijn met Christus,
is daarom belangrijker geld of rijkdom of bezit – of juist het gebrek daaraan.
Dat kan wel een belangrijk deel van je leven bepalen,
wat je kunt besteden, wat je kunt doen,
maar het kan je nooit helemaal vormen, nooit je identiteit zijn,
want dat is Christus,
die gestorven is aan het kruis en terugkomt op de wolken van de hemel.

Daarom, vanwege de verbondenheid met Christus
die gestorven is, maar ook is opgestaan en terugkomt,
vanwege de verbondenheid met Christus, omdat de gelovige in Christus is,
kan Paulus ook oproepen tot vreugde.
Die oproep komt steeds weer terug in deze brief.
Voor Paulus is die vreugde wezenlijk.
Een christen kan niet zonder die vreugde.
Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw: verblijd u!
Het is een belangrijk punt voor Paulus.
Een christen kan niet zonder de vreugde.
Je kunt veel van je niet-gelovige omgeving overnemen,
je kunt zelfs van hun houding, hun gedrag of hun karakter leren,
maar de vreugde, de blijdschap kun je niet van hen leren.
Die krijg je alleen van de Heilige Geest.

Het merkwaardige, of beter gezegd: het mooie, van deze vreugde
is dat de vreugde toeneemt, de blijdschap sterker ervaren wordt
naarmate de omstandigheden moeilijker worden.
Vreugde heeft iets paradoxaals:
Je zou verwachten dat de vreugde, de blijdschap verdwijnt als je het moeilijk krijgt.
Nee, die vreugde wordt sterker
als je aangeklaagd wordt vanwege je geloof,
neemt toe als de duivel je aanvalt om je van Christus af te brengen.
Vreugde is dan ook geen menselijke emotie,
maar een vrucht van de Geest, die de Geest in je doet groeien
tegen de verdrukking in.
In omstandigheden waarin je niets hebt
en je je wanhopig afvraagt of er nog voor jezelf en je kinderen genoeg is.
In omstandigheden waarin je het zo goed hebt,
dat je er veel van kunt delen.

Vreugde is niet alleen op het hier en nu gericht.
Ja, je leeft wel hier en je leeft volop hier.
Je hoeft je werk niet op te zeggen.
Je mag je werk juist in alle dankbaarheid doen.
Onlangs legde ik aan enkele catechisanten uit
dat je ook in je werk als directiesecretaresse een goed christen kunt zijn.
Niet persé door over je geloof te praten, (dat kan ook)
maar door je best te doen als secretaresse en je talenten te gebruiken
om een goed verslag te maken of een goede brief op te stellen.
Je leeft volop hier en dat is ook onze taak.
Tegelijkertijd met een oog op later, die dag waarop Christus terugkomt.
Wetend dat het leven hier niet alles is
en dat als we bij Christus zijn, in de hemel, we pas helemaal gelukkig zijn
omdat we dan verenigd zijn met onze Heer.
Met dat verlangen, die blijdschap dat Christus spoedig komt,
leven we hier op aarde, doen we ons best voor alles wat we moeten doen,
nemen we onze taken serieus,
danken we voor de kracht die we ontvangen,
maar weten ook: het belangrijkste in het leven is dat we van Christus zijn.
Dat is de norm, de maat.
Als je Christus hebt, kun je dankbaar zijn voor alles wat je hebt, wat je krijgt.
Genoeg om te kunnen leven met overvloed,
genoeg om te kunnen leven met tekort.
Dat is heel wat om te kunnen zeggen.
Maar we zeggen dat niet los van Christus
aan wie we in rijkdom en armoede, in voor- en tegenspoed,
tot de dood komt en zelfs door de dood heen verenigd zijn.
Wat we hebben, herinnert ons aan onze Heer.
Onze rijkdom en welvaart herinnert aan het goede dat God ons geeft
maar laat ook weten dat we het ooit nog beter zullen krijgen
en onze rijkdom en welvaart roept het verlangen op om bij Hem te zijn in Zijn heerlijkheid.
Ons tekort, het gebrek dat ons veel zorgen kan brengen,
brengt ons niet van Christus af
– hoewel: zorg kan een grote vijand van het geloof zijn (Walter Mostert)
maar brengt ons juist naar Hem toe,
die voor ons arm werd en ons een toekomst bereid waarin dat tekort en gebrek er niet meer zal zijn.
Daarom: alles is mij mogelijk, omdat Christus mij de kracht geeft
om hier staande te blijven en om uit te zien naar het leven met Hem
in Zijn heerlijkheid, dat komt.
Amen
Dankend bij Eén

Preek dankdag 2016
Morgendienst – samen met de kinderen van CNS Looschool
Thema: Dankend bij Eén
Schriftlezing (Bijbel in Gewone Taal): Psalm 65 + fragmenten uit Ruth 1 en 2

Gemeente van onze Heere Jezus Christus, beste kinderen van de Looschool,

Zijn jullie dankbaar?
Want je bent vanmorgen in de kerk, omdat het dankdag is.
Je bent hier met de andere kinderen in de klas om de Heere God te danken
voor alles wat God aan ons heeft gegeven.

Als je niet goed weet waar je voor zou moeten danken,
kun je beginnen bij wat er goed gaat bij jou:

Gaat het goed op school?
Snap je de uitleg van de meester of de juffrouw?
Begrijp je de opdrachten die je moet doen?
Haal je mooie cijfers?
Heb je vrienden of vriendinnen in de klas?
Dan mag je de Heere God daarvoor danken,
want Hij laat dan zien dat Hij voor je zorgt:
– dank U wel dat U mij steeds wijsheid geeft, elke dag weer opnieuw.

Gaat het thuis goed? Als je ouders voor je kunnen zorgen en werk hebben,
als ze tijd en aandacht voor je hebben,
als er elke dag eten is en elke dag kleren zijn om aan te trekken,
als je een huis hebt om in te wonen,
dan mag je daarvoor danken:
Heere God, dank U wel dat U dat allemaal aan mij geeft.

Want het lijkt allemaal gewoon dat je naar school kunt gaan,
dat je ouders hebt om voor je te zorgen, dat je eten en kleding hebt,
of een huis om in te wonen.
Het is niet gewoon.
Want er zijn veel kinderen op deze wereld die niet naar school kunnen,
of die één ouder of beide ouders moeten missen.
Misschien geldt dat wel voor jou.
Er zijn gezinnen waarin niet genoeg geld is om eten te kopen
en dat kleren vooral bij andere gezinnen vandaan komen,
omdat er geen geld is om nieuwe kleren te kopen.
Misschien weet je dat maar al te goed, omdat het bij jullie zo toegaat.

Als ik aan jullie vraag, waar jullie dankbaar voor zijn,
dan moet ik natuurlijk zelf ook iets vertellen waar ik dankbaar voor ben
en waar ik de Heere God voor wil danken!

Je kunt dat tegen de Heere God zeggen,
je kunt gaan zingen omdat je dankbaar bent,
zoals je wel eens kunt zingen, omdat je gelukkig bent. Of doen jullie dat niet?
Wie houdt er hier van zingen?

We lazen net met elkaar een Psalm: Psalm 65.
Psalmen zijn niet alleen liederen om te zingen,
maar je kunt ze ook lezen, in de Bijbel.
In de tijd van de Bijbel werden ze waarschijnlijk ook gezongen,
bijvoorbeeld in de tempel, of thuis, of door mensen als ze onderweg waren.

Iedereen moet U prijzen, daar begint de Psalm mee.
Iedereen moet meedoen; niemand mag achterblijven.
Niet alleen de kinderen van de Looschool, maar ook de leerkrachten
en alle mensen die op en om ‘t Loo wonen.
Niet alleen de mensen die gelovig zijn, maar alle mensen moeten U prijzen.
Jullie zijn eraan gewend, dat als je een opdracht krijgt op school
dat je die opdracht ook uitvoert.
Als er tegen jullie gezegd wordt dat je mee moet doen,
dan doe je dat, ook al wil je dat liever niet: je hebt geen andere keus. Je moet.
Maar volwassenen?
Zij kunnen zeggen: wij doen niet mee. Toch wordt hier gezegd: iedereen moet meedoen.

Waarom eigenlijk iedereen?
Je kunt je toch voorstellen dat er mensen zijn in Syrië, die tussen de puinhopen wonen
en nauwelijks kunnen overleven het moeilijk vinden om God te prijzen.
En de vluchtelingen die op de Griekse eilanden of in Italië zijn aangekomen
Kunnen zij wel God prijzen?
En toch: iedereen.
Want danken, dat doe je niet alleen als je het goed hebt. Natuurlijk dan zeker, dan helemaal.
Maar danken kan ook als je het moeilijk hebt.
Ik heb mensen gezien die, toen ze ziek waren, toch dankbaar waren.
Ook als je geen werk hebt, of heel weinig te besteden hebt,
dan ook moet je God prijzen: iedereen moet God prijzen.

Je dank moet je bij God brengen, zegt de Psalm.
Dat tegen Hem zeggen: dank U wel.
Voor Hem zingen.
Iets meebrengen, zoals jullie vanmorgen hebben gedaan voor de voedselbank,
of het geld in de collectezak –
daarmee kun je ook “Dank U wel!” tegen de Heere God zeggen.
En als je iets beloofd hebt aan de Heere, moet je dat ook nakomen.

Door te danken laat je zien: Heere, wij zien dat U voor ons zorgt.
Wij merken elke dag weer dat U ons zegent.
En steeds als U ons zegent, als U voor ons zorgt,
weten we dat U ons ziet en aan ons denkt.
Weten we dat U het beste met ons voor hebt.
Als ik tot U bid, Heere, dan luistert U; dat heb ik gemerkt.

Heb je dat wel eens bedacht: dat alles wat je hebt,
dat je dat uiteindelijk van de Heere God hebt gekregen?
Heb je je dat wel eens gerealiseerd dat God het beste met jou voor heeft?
En dat God je gebeden ook echt wel hoort?

Als je bedenkt wat de Heere God aan je geeft, kun je bij jezelf denken:
Ik ben eigenlijk veel te weinig bezig met God.
Ik vergeet Hem te danken; ik zie helemaal niet wat Hij steeds weer geeft.
Ik vergeet te danken, omdat ik het allemaal gewoon vind wat ik heb.
Ik las vroeger eens een stripje over Kobus:
Om 7 uur ging de wekker en vloog hij uit bed,
haastte zich om te ontbijten, tanden te poetsen, naar school
en na schooltijd steeds weer haast om het volgende te doen.
Het laatste plaatje was dat hij op zijn bed lag, ‘s avonds en schrok,
want hij bedacht zich: Ik heb de hele dag niet aan de Heere God gedacht.
Misschien heb je dat zelf ook wel
en als je dat vaak gebeurt, kun je denken:
Kan ik nog wel bidden? Zal de Heere God wel aan mij denken,
want ik vergeet Hem toch wel heel vaak?
Dan moet je niet bij de Heere wegblijven,
maar juist naar Hem toe gaan
U straft ons niet, ook al doen we verkeerd.
Er is vergeving – daarmee zegt de Heere God:
Het is niet goed wat je doet, het blijft verkeerd om Mij te vergeten,
maar toch, ik zal er niet meer aan denken, Ik vergeef het je,
want Ik wil niet dat je bij Mij wegblijft, maar dat je juist naar Mij toekomt.
Ook dat is iets om voor te danken:
Dat je naar de Heere God mag toekomen en ook dat Hij ons vergeeft.

Gelukkig ben je, als God je heeft uitgekozen,
als je merkt dat God je zegent, als je merkt dat God aan je denkt,
als je de Heere daar ook voor dankt
en Zijn liefde voor jou beantwoordt met liefde voor Hem.
Gelukkig ben je, als je mag weten dat God ook jou liefheeft.
Want dan mag je bij Hem komen.
Zo zijn we vanmorgen ook bij elkaar: Dankend bij Eén (thema!)
Samen bij elkaar – bijeen; samen bij God, de Ene.

Gelukkig ben je als God je heeft uitgekozen.
Zouden Elimelech en Naomi dat ook zeggen:
wij zijn door God uitgekozen en daarom zijn we zo gelukkig?
Het lijkt er niet op, dat ze door God zijn uitgekozen,
want er is juist een grote zorg voor hen: er is geen eten meer.
En dat op de plek waar je normaal zou verwachten dat er volop koren en graan is.
Ze wonen op ongeveer de beste plek om boer te zijn, om een akker te hebben.
Maar toch gaat het niet goed; de oogst mislukt
en het eten raakt op.
Elimelech en Naomi zullen heel wat keren bezorgd hebben gekeken naar hun kinderen.
Zal er voor hen genoeg te eten zijn?
Ze kunnen hen al steeds minder geven.
Dan is het moment aangebroken, dat het eten toch echt opraakt.
‘We kunnen hier niet blijven, Naomi, we moeten hier weg,
naar een plek waar wel eten is.’
Zouden ze dat tegen elkaar hebben gezegd, dat het erop lijkt dat God hen vergeten is?
Elimelech heeft nog wel een mooie naam: Mijn God is koning.
Onze God bestuurt alles:
Hij zorgt voor de regen en de groei van het graan.
Hij zorgt voor het vee en dat er steeds weer kalfjes komen en lammeren.
Alles wat we hebben aan eten en drinken, aan werk, aan gezondheid, aan geluk,
komt bij Hem vandaan.
Zo hebben de ouders van deze man ook gedacht, toen ze hem die naam gaven:
Wat er ook gebeurt, al zal het soms niet makkelijk zijn om te geloven,
we geloven het toch: dat God over alles regeert en alles bestuurt.
Ze zullen vast hebben gebeden: Elimelech en Naomi met hun kinderen.
Als God alles bestuurt, dan kan Hij toch regen geven en een goede oogst.
Dan kan Hij er toch voor zorgen dat er toch eten is?
Maar het lijkt wel of God hun gebeden niet hoort.
Alsof de hemel dicht zit voor hun gebeden.
Het lijkt wel alsof God ons vergeten is, terwijl Hij beloofd had….

Dan gaan ze weg, ze worden vluchteling.
Ook vandaag zijn heel wat mensen vluchteling:
Ze kunnen niet thuis blijven wonen, omdat er geen eten is, of geen werk,
omdat het er niet veilig is, omdat er gevochten wordt, er oorlog is.
Daar mogen we ook dankbaar voor zijn,
dat we hier wel vrede hebben, dat we geen gevaar lopen,
want het is niet makkelijk om vluchteling te zijn.
De meesten gaan niet voor het eigen plezier weg, maar omdat ze geen andere keus hebben,
zoals Naomi en Elimelech geen andere keus hebben:
Of zijzelf samen met hun kinderen zullen sterven omdat er geen eten is,
of ze gaan op reis om te kijken of er ergens anders wel eten is.
Gelukkig wie bij U horen, die U hebt uitgekozen.
Dan horen wij zeker niet bij God.
Waarom overkomt mij dit? Is dat omdat God mij wil straffen?

Soms hoor ik dat mensen vandaag ook nog wel zeggen als ze heel veel erge dingen meemaken.
Ze kunnen dan niet geloven, dat God ook kan vergeven en ons niet straft,
ook al doen we verkeerd.

In Moab gaat het wordt het nog erger.
Het is geen makkelijke tijd om daar vluchteling te zijn, een vreemde te blijven.
Bovendien sterft Elimelech en blijft Naomi alleen achter.
Soms hoor je ook aangrijpende verhalen over vluchtelingen:
dan verlaat je je eigen huis en je eigen land en maak je verschrikkelijke dingen mee,
maar kom je niet,omdat de boot waar je inzit omslaat en iedereen verdrinkt.

Ook haar zonen Machlon en  Chiljon overlijden.
Alleen blijft ze achter, samen met de twee meisjes met wie haar zoons zijn getrouwd.
Dan als ze alleen is achtergebleven, komt er een bericht uit Bethlehem,
waar ze vandaan komt:
God heeft weer aan Bethlehem gedacht.
Er is weer eten en drinken in Bethlehem.
Zou dat een steek gegeven hebben: God denkt niet aan mij in Moab,
maar Hij denkt wel aan Bethlehem.
Dan moet ik maar terug gaan, zodat God ook weer aan mij kan denken?
Ze gaat terug, naar Moab, samen met Ruth.

Als ze terug is, merkt ze dat de Heere toch ook aan haar denkt,
aan Naomi, die het zo moeilijk heeft als ze zonder man en kinderen terugkomt.
Als Ruth op zoek gaat naar eten, komt ze met eten terug.
Meer dan ze had gedacht.
Dan begint Naomi erover na te denken.
Eerst als een voorzichtige vraag: Is God mij dan toch niet vergeten?
Geldt het ook voor mij, dat wie door de Heere uitgekozen zijn, gelukkig mogen worden?
Toch gelukkig, ondanks al het verdriet?
Als Ruth terugkomt, zegt ze het: dit is een aanwijzing van God.
Dit gebeurt niet toevallig – toeval bestaat niet.

Iedereen moet U prijzen, zo begint Psalm 65.
Ook Naomi – na een hele moeilijke tijd – komt ze zover
en ziet ze het: God zorgt ook voor mij.
Hij is mij niet vergeten. Ook ik mag bij Hem horen.

Vandaag zijn we samen bijeen, samen bij elkaar om God te danken.
Ook voor jullie geldt, net als voor Naomi:
in alles wat je van de Heere krijgt, mag je merken dat Hij voor je zorgt.
En waarom zorgt Hij voor je?
Omdat Hij je schepper is en Hij heeft dat beloofd, aan jou en aan Zichzelf,
dat Hij voor je zal zorgen.
En door Zijn zorg, wil Hij je laten weten: ook jij mag bij mij horen.
Samen bij Eén – dankend bij Eén.
Amen.

Preekrooster tot aan de Kerst

Preekrooster tot aan de Kerst
Voor de komende tijd heb ik een rooster van Bijbelgedeelten opgesteld, die in de kerkdiensten aan de orde komt. Dan kan wie zich op de dienst zich wil voorbereiden dat ook eventueel doen door het Bijbelgedeelte te lezen.

2 november
morgendienst: Psalm 65 + Ruth 1&2
avonddienst: Filippenzen 4:4-20

6 november
middagdienst: Filippenzen 1:12-26

13 november
morgendienst: Filippenzen 3:12-21
middagdienst: Mattheüs 25:1-10 (aangepaste dienst)

20 november
morgendienst: Markus 10:13-16 (doopdienst)

27 november
morgendienst: 1 Johannes 4:7-21 (voorbereiding H.A.)

4 december
morgendienst: 1 Johannes 4:7-21 (viering H.A.)
middagdienst :1 Johannes 4:7-21 (dankzegging H.A.)

18 december
morgendienst: Filippenzen 2:6-11

25 december
morgendienst: Lukas 2

26 december
morgendienst: Mattheüs 2