Preek zondagmorgen 10 juli 2016

Preek zondagmorgen 10 juli 2016
Openbaring 3:7-13 De brief aan de gemeente van Filadelfia,

Toen de Heere Jezus naar de hemel ging,
heeft Hij niet het contact met zijn kerk op aarde verbroken.
Hij liet geen stilte achter.
Vanuit de hemel communiceert Hij nog steeds met Zijn kerk
en Hij zal dat doen tot aan de Wederkomst, als Hij zelf terugkeert.
Hij verschijnt, Hij spreekt, Hij geeft een opdracht om te schrijven.
De opdracht om te schrijven is om in de gemeente Zijn stem te laten klinken.
Zo is ook de preek bedoeld: om de stem van onze Heer te laten klinken,
zodat Zijn stem door u gehoord wordt.

Spreken is een teken dat Christus leeft.
Ik ben de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid.
We dienen een levende Heer, die van zich laat horen.
Hij zwijgt niet.
Spreken is ook een teken van betrokkenheid.
Hij laat van Zich horen, omdat de gemeente Hem aangaat
om ons te laten weten: Ik ben van jullie situatie op de hoogte.
Ik weet wat jullie doormaken. Ik weet wat jullie voor Mij doen.
Spreken vraagt ook om een reactie: luister je wel?
Neem je het wel ter harte, wat Ik tegen je zeg?

Door het op te laten schrijven kan deze boodschap door heel de gemeente worden gehoord.
Schrijf aan de gemeente.
De boodschap en de stem van Christus, ze zijn niet voor een enkeling bedoeld,
voor alleen de top van de kerk, maar heel de gemeente moet  Zijn stem horen.
Zo zijn we vanmorgen bij elkaar, op de plek waar de stem van Christus klinkt.
Daar zijn we vanmorgen verzameld
om naar Hem te horen: Heer, wat hebt U ons te zeggen?
Doordat de boodschap opgeschreven werd, kunnen wij ook nu de boodschap ontvangen
en kunnen ook wij de stem van onze levende Heer horen.

De brief wordt niet rechtstreeks geschreven aan de gemeente,
maar wordt gestuurd aan de engel van de gemeente.
Waarom wordt de leider van de gemeente aangeschreven als engel?
Dat is niet omdat een leider van de gemeente boven de gemeente uitsteekt
omdat hij dichter bij de Heer staat dan een ander gemeentelid.
Engel is hier niet als eretitel bedoeld, niet heiliger dan de overigen.
Engel geeft hier de taak van een leider aan,
als we al van een leider binnen de gemeente kunnen spreken.
Engelen zijn dienstbaar.
Ze worden erop uitgestuurd om Gods boodschap op aarde te brengen.
Om de stem van God door te geven, de communiceren: dit zegt de HEERE.
Dat is de taak van de predikant: om de stem van Christus in het midden te laten klinken.
Om te laten merken dat de woorden uit de Bijbel levende woorden zijn
levende woorden van onze levende Heer.
Woorden die gehoord willen worden, woorden die ons hart zoeken, die je raken.
Als een predikant te vergelijken is met een engel, is het zijn taak
om die grote, heilige woorden van onze Heere te vertalen, kleiner te maken,
meer alledaags, laten zien wat die woorden voor uw dagelijks leven te maken hebben,
zonder af te doen aan de heiligheid, de grootsheid, de ernst van die woorden.
Schrijf aan de engel van de gemeente
En zijn taak binnen de gemeente is dat deze woorden klinken,
tijdens de eredienst als heel de gemeente bij elkaar is
en door iedereen wordt gehoord
en dat die woorden ook mee naar huis gaan, in het hart
en dat ze vandaar uit met heel uw leven verweven raken,
dat u niet meer zonder kunt.
Een gemeente mag van haar predikant verwachten
dat hij zijn best doet om de gemeente te begrijpen,
welke taal ze spreekt, op welke manier ze denkt,
hoe ze het best te bereiken is voor deze woorden.

Christus gaat hier in voor.
Deze 7 gemeenten ontvangen ieder een eigen brief.
Ook al liggen deze gemeenten vlak bij elkaar,
de plaatsen zijn anders en ook de omstandigheden om kerk te zijn verschillen.
Zoals Wezep en Oldebroek en Oosterwolde en Elburg dicht bij elkaar liggen
en toch anders zijn en ook als kerk daarom soms anders zijn,
zo zijn die 7 gemeenten niet allemaal dezelfde gemeenten.
Ze hebben hun eigenheid,
een eigenheid die mede gevormd wordt door de plaats waar ze wonen.
De plaats waar je woont heeft invloed, de plaats waar de kerk staat maakt uit
voor de boodschap die vertelt wordt.
Niet dat de inhoud anders is, maar soms is het nodig om het anders te vertellen,
zodat de boodschap aankomt, het hart raakt.
Christus kent de omstandigheden waarin de kerk zich in een plaats verkeert.
Hij is op de hoogte van onze situatie hier in Oldebroek en ‘t Loo
en Hij ziet hoe wij omgaan met de verantwoordelijkheid die Hij ons gegeven heeft
om hier in Oldebroek en ‘t Loo Zijn gemeenschap te zijn.
Een kerk heeft altijd iets dubbels: iets van de plaats zelf, iets van Oldebroek, van ‘t Loo,
maar ook van Christus en daarom apart gezet.
Bij elkaar gebracht, omdat je bij Christus hoort: de heiligen die er in Oldebroek, ‘t Loo zijn.
Soms is het juist onze taak als kerk om onderdeel van onze gemeenschap te zijn,
met als doel de mensen hier die nog niet van Christus te zijn voor Hem te winnen.
Soms is het nodig om afstand te nemen van je omgeving
omdat je van Christus bent en je niet in alles kunt meedoen
en je niet luistert naar de stemmen om je heen, van je familie of je buren.
De gemeente van Filadelfia had daarmee te maken,
met buren die over Christus hoorden, maar alleen maar negatief waren
en het hoofd omdraaiden, omdat ze niet wilden weten van die van Christus zijn.
Hoe je Jezus nu als God aanbidden?
Ze werden er om uitgelachen, met de nek aangekeken.
Dat kan bij het christenzijn horen, dat je tot diep in je ziel geraakt wordt,
omdat je bij de Heere hoort: ‘Jij ook altijd met je geloof.’

Dan komt de boodschap van Christus:
Je bent niet zomaar gemeente. Je bent door mij uitgekozen.
Bij elkaar gebracht. Gekozen, bij elkaar gebracht – dat is wat het woord gemeente betekent.
Een kostbare verzameling.
Misschien in uw eigen ogen een vreemde verzameling:
Een verzameling die u zelf niet zou hebben uitgekozen.
Deze verzameling mensen heeft Christus uitgekozen, om Hem trouw te zijn, Hem te dienen,
in Hem te geloven, deze Heer te belijden.
We staan er niet alleen voor: we hebben deze gemeenschap om ons heen.
Soms is het vervelend om samen met anderen te zijn: geloof in Christus maakt op zichzelf iemand geen interessante gesprekspartner of stimulerend gezelschap (Eugene Peterson).
Maar toch is het niet mogelijk om Christus los te hebben van de kerk.
De enige weg van Christus naar de hemel en de strijd tegen de zonde loopt via de kerk.
Daar in Filadelfia, met al de tegenstand,
wellicht dat familieverbanden verbroken waren,
is er toch een gemeenschap die zichzelf niet bij elkaar heeft gebracht,
maar door Christus bij elkaar is gebracht,
een gemeente die het niet makkelijk heeft, maar wel probeert vol te houden, in de trouw.
Deze gemeente, met die druk en tegenstand, die de best moet doen om overeind te houden
krijgt een boodschap van de Heer,
waarin Hij eerst verteld wie Hij is: de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel van David heeft.
Ik ben de Heilige – de naam waarmee God zich ook liet horen aan Israël:
Ik ben de Heilige van Israël. Wees heilig, want Ik ben heilig.
Heilig – die naam geeft aan, dat er maar één God is,
en dat de God die wij dienen, de enige, de echte God is,
die deze wereld geschapen heeft en een claim heeft op deze wereld.
Deze wereld is mijn wereld en iedereen op deze wereld hoort Mij te eren, te dienen.
Voor de gemeenteleden die een heidense achtergrond hebben,
horen in de naam een appèl om dat oude leven niet meer op te zoeken,
niet meer die andere goden, waar de familie nog wel wat mee heeft,
die goden bleken niet te bestaan. Doods. Afgoden = nepgoden.
In de stad Filadelfia waren verschillende tempels die allemaal aan een godheid waren gewijd
Dat is nog wel wat anders dan hier in Oldebroek, met de verschillende kerken.
Het geloof lag op straat, maar dan wel dat andere geloof – in die doodse goden, die niet bestaan, waar ze mee opgegroeid waren en waar de familie nog in gebleven is.
Door de familie werden ze gezien als verraders, die de wereld in gevaar brachten,
omdat ze niet meer meededen in de dienst aan die goden.
Ik ben de Heilige – er is maar één God,
zo klinkt de levende stem van Christus – om moed te geven.
Je bent niet dwaas, niet achterlijk. Je hebt er goed aan gedaan om je aan Mij te geven.

Ik ben de Waarachtige – betrouwbaar, echt.
Op Mij bouw je niet tevergeefs. Echt, je hebt je niet vergist,
wat je vrienden en je familie ook beweren.
Op Mij kun je je leven bouwen en met Mij kun je sterven.
Het is geen vergissing om in Mij te geloven, je houdt jezelf niet voor de gek.
Als je familie nou naar je toekomt en zegt dat je God niet op de juiste manier dient,
laat je je dan niet van slag brengen.
Want Ik leef en Ik heb deze boodschap voor jou, voor de gemeente waartoe je behoort:
Ik ben de Heilige en Ik vraag je ook heilig te leven, alles te geven.
Ik ben betrouwbaar, de Waarachtige.
Ik vraag je het met Mij te wagen
en afstand te doen van al die andere goden die er zijn.
We kunnen ons niet voorstellen wat het inhoudt om te moeten kiezen
tussen verschillende goden,
dat we voor onszelf moeten zien uit te maken, wie de ware God is.
Op veel plaatsen op deze wereld hebben christenen daar wel mee te maken.
Dan kun je zeggen: wat maakt al die goden nou uit.
Er zijn verschillende wegen die naar Rome leiden.
Er zijn verschillende manieren om in de hemel te komen:
de ene via Jezus, de ander via Mohammed, de ander via de weg van Boeddha.

Nee, zegt de enige Heer die er is, de enige, ware God,
de Schepper van hemel en aarde.
Er is maar één weg, die weg die loopt via Mij.
Ik bepaal wie er komt.
Het zijn niet mensen die kunnen bepalen of iemand in de hemel komt.
Mensen gaan er niet over of iemand er juist niet komt.
Alleen Ik, zegt Christus, gaat daar over.
Dat is hier in tegen de gemeente van Filadelfia als bemoediging bedoeld:
Ik heb de sleutel van David – Ik heb de bevoegdheid om iemand tot de Koning toe te laten.
Ik heb de bevoegdheid om jou, om u toe te laten tot het Koninkrijk van God.
Als Ik de deur voor je open, dan hoef je niet bang te zijn
dat iemand die deur voor je kan sluiten.
Ook al zijn er genoeg op deze aarde die denken te weten
wie er wel en wie er niet in de hemel komen en die dat ook nog eens zeggen.
Ze gaan er niet over. Alleen Ik.
En als Ik de deur sluit, kunnen zij die deur niet open maken.
Mogelijk dat hier op de achtergrond speelt,
dat de gemeenteleden die door Christus bij de gemeente zijn gevoegd
de gevolgen hiervan ondervinden, omdat ze uit de familie zijn gezet, uit de synagoge.
Dan zegt de HEER: ze kunnen de band op aarde verbreken,
maar de band die er tussen ons is, kunnen ze niet verbreken. Daar ga Ik alleen over.
Die deur staat voor jullie open, zegt de HEER tegen de gemeente van Filadelfia.

De gemeenteleden in Filadelfia hadden het er niet gemakkelijk mee.
Ik ken uw werken, zegt de Heer. Ik weet wat je overkomt.
Ik zie wat je doet om toch te blijven geloven, trouw te blijven
om je niet van het spoor af te brengen.
Alle inspanningen die je doet om trouw te blijven,
wat je er voor jezelf aan doet, wat je binnen de gemeente doet, het wordt gezien.
Al denk je zelf dat het niets is, omdat de gemeente zo klein is,
in die grote wereld bij al die mensen die er niets aan doen,
al is de gemeente van geringe omvang, al lijkt het allemaal op niets uit te lopen
en lacht iedereen om dat kleine groepje dat bij elkaar gekomen is,
het is de gemeente van Christus, die dood was en levend geworden is,
die gekomen is en die zal komen – denk nooit te klein van een gemeente.
Al bestaat een gemeente maar uit enkele mensen,
wanneer dat kleine groepje het Woord van Christus bewaard,
dat koestert, daaruit leeft! – Ik ken uw werken, Ik weet wat je eraan doet en dat telt!
Blijf voor Mijn Naam staan, blijf in Mij geloven.

Want je zult bijzondere dingen meemaken:
– Je zult meemaken, dat degenen die je nu buiten de deur hebben gezet,
zullen komen in eerbied voor jullie keuze, voor de Heer die jullie dienen
en ze zullen het beamen: wat we zien is Christus liefde voor jullie.
Jullie zijn door Hem geliefd. Wij missen die liefde, jullie hebben die liefde.
– Je zult meemaken dat er een moeilijke tijd komt,
niet alleen voor jullie, maar voor heel de wereld,
maar je zult merken dat Ik jullie staande houdt, dat Mijn kracht in jullie is
en dat je geloof niet ophoudt.
Die moeilijke tijd die komt er niet zomaar,
maar die komt er omdat Ik alle macht in hemel en op aarde heb.
Dat komt uit Mijn hand, om te kijken wie er bij Mij wil horen,
wie Mij in die moeilijke tijd opzoekt en in Mij gelooft.
Als je het moeilijk hebt en je je afvraagt of je het volhoudt,
denk er dan aan dat Ik bijna kom. Het duurt niet lang meer voordat Ik kom, zegt Christus.
Ik kom er al aan. Houd je daaraan vast!
Als je gelooft, dan heb je nu al zoveel.
Wat je in de hemel krijgt, wat je van Mij krijgt, dat kan je niet meer ontgaan.

Wie overwint … dat is een bijzondere zin,
want de overwinning is niet uit ons, die krijgen wij niet voor elkaar.
Het is ook niet onze overwinning.
Het is Christus’ overwinning. Als u bij Christus blijft, als jij blijft geloven
ondanks alle moeilijkheden die er zijn – geloven is niet makkelijk –
dan mag je delen in de overwinning.
Zo’n halve eeuw werd de stad Filadelfia door een aardbeving verwoest.
Ook de vele tempels die er waren,
ondanks de zuilen die er waren, de zuilen die stonden voor de stabiliteit
waar het huis van die goden op rustten: orde, trouw, houvast.
Ook die tempels werden – ondanks de zuilen – verwoest.
Als je overwint, Ik maak je tot een zuil in de tempel in de hemel, Gods heiligdom,
een heiligdom dat nier verwoest kan worden.
Je zult dan nooit meer onderuitgaan.
Geen enkele schok kan je meer onderuit krijgen. Je staat stevig, op een ereplaats
Niet door mensen opgebouwd, maar door de HEER zelf.
Die nieuwe stad komt uit de hemel, door God gemaakt
en komt op aarde, omdat God onder mensen wil wonen,
Zijn schepselen, die Hem kwijt waren, maar weer terug gewonnen.
Iedereen mag zien dat je bij de HEERE hoort,
omdat Zijn naam op je staat.
Je wordt erbij gerekend – je hebt je op aarde al zo gedragen dat je bij Hem hoorde,

De overwinning  is gegeven, we mogen daarop vertrouwen, in de kracht van onze HEER.
Alleen als we die overwinning verkwanselen, verliezen we.
Daarom een aansporing tot slot –
Als Christus Zijn gemeente aanspreekt en aanspoort,
is dat omdat Hij Zijn gemeente binnen die poort, waar Hij de sleutel van heeft, wil houden:
daar waar het leven in Hem te vinden is,
een open poort, waardoor we kunnen binnen gaan,
een poort die alleen Hij sluit – achter ons kan sluiten om ons tegen gevaar te beschermen
een poort die Hij opent – ook voor u, voor jou, om in geloof daardoor heen te gaan.
Amen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s