Preek zondagmorgen 19 juni 2016

Preek zondagmorgen 19 juni 2016
Uitzendingsdienst Miranda van den Berg
Psalm 86: 8-12; 139: 1-6; Jeremia 29:11-14

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Waarom neemt iemand een jaar onbetaald verlof op
om naar een heel ander deel op de wereld te gaan
met een heel andere cultuur
niet om vakantie te vieren
maar om daar die tijd door te brengen op een kindertehuis?
Dat is roeping.
Roeping is: iets gaan doen, wat je voor je gevoel moet doen,
omdat de Heere dat van je vraagt.
Je kunt er niet om heen, je moet het wel doen
vooral ook omdat het met de ontdekking te maken heeft
dat Christus van je vraagt om deze taak op je te nemen.
Vanmorgen staan we stil bij de roeping die Miranda heeft gekregen,
de roeping om een jaar lang te werken in een kindertehuis.

‘Maar,’ zei ze, ‘maak het niet te bijzonder.
Noem het geen zending, ofzo.
Want wat ik ga doen dat doe ik heel graag
en er zijn anderen die hier blijven die ook iets bijzonders doen.’
De taak waarvoor je geroepen wordt,
kan voor de mensen om je heen als heel bijzonder ervaren worden:
voor iemand die het liefst in Oldebroek blijft
en er niet over denkt om naar een onbekende bestemming te gaan
is het heel wat om naar een heel ander land te gaan
met ander weer en andere gewoonten, ver weg van het vertrouwde.

Er zijn meer taken waarvoor je geroepen kunt worden.
Je kunt de roeping hebben als mantelzorger:
omdat je uit een klein gezin komt, of het dichtst bij je ouders woont,
kun jij de taak hebben om voor je ouders te zorgen.
Ook al vraagt het veel van je tijd,
heb je niet zoveel vrije tijd over door die zorg
en moet je soms je werk anders plannen, omdat je klaar moet staan,
je doet het zonder dat je erover nadenkt.
Dit doe je gewoon, dat hoort. Het zijn je ouders.
Zij hebben voor jou gezorgd en nu is het jouw taak voor hen te zorgen.
Als anderen om je heen aangeven, hoe bijzonder het is, wat je doet,
voel je je er wat ongemakkelijk bij. (Niet iedereen beleeft mantelzorg op deze manier!)
Roeping? Is dat niet een te groot woord
voor wat je hoort te doen?
Is dat niet iets voor iemand die voor langere tijd naar Afrika gaat?

Roeping hoeft voor jezelf niet als iets bijzonders te zijn.
Dat kan zijn als iets waarvan jij wéét dat je dat moet doen.
Je kunt een roeping hebben om als juffrouw of meester te zijn
om kinderen hier in de omgeving te helpen in hun ontwikkeling,
een roeping om in de zorg te werken
om zo mensen bij te staan die zorg nodig hebben.
Het kan een roeping zijn om in de kerk bezig te zijn
als predikant, ouderling, clubleider, zondagsschoolleiding.
Kortom: een taak die bij jou, bij u hoort
een taak die de Heere voor u bestemd heeft.

Bij haar belijdenis kreeg Miranda deze tekst mee:
Leer mij, HEERE, uw weg
Ik zal in uw waarheid wandelen
maak mijn hart één om uw naam te vrezen.
Je vertelde dat je eigenlijk niet zoveel kon met deze tekst.
Ik vermoed de reden daarvan is dat je deze tekst niet begrijpt.
Het is juist een hele mooie tekst, die goed past bij je roeping om naar Uganda te gaan.
Leer mij, HEERE, uw weg.
En die tekst past niet alleen goed bij jou, maar is voor ons allemaal van belang.
Leer mij, HEERE, uw weg:
Het is een gebed, waarin we aan de HEERE vragen
of Hij aan ons wil duidelijk maken wat het doel is van ons leven,
welke bestemming de Heere voor ons heeft.
Bij jou is die bestemming, die roeping al gegroeid voor je belijdenis deed
en voordat je je van een roeping bewust was.
Je hoorde de verhalen over Stijntje Boeve, over haar werk in Kenia
en dat deed wat met je.
Er begon in jou een roeping te groeien.

Dat is de reden waarom we ook gekozen hebben vandaag
om bij jouw vertrek naar Uganda stil te staan
– ook al word je niet officieel door onze gemeente uitgezonden:
zodat er bij anderen hier in de gemeente ook een roeping kan groeien,
dat er bij jou, bij u ook iets gebeurt
– dat je merkt dat de Heere van je vraagt om een bepaalde taak op te nemen.
Of dat nu ver weg is, in Uganda, Afrika, Vietnam, Peru, of noem maar op,
of dichtbij, hier in onze eigen omgeving, eigen familie of vriendenkring.
Het kan een taak zijn om je baan – tijdelijk – op te zeggen,
of juist een taak zijn om je baan te houden
om zo met je baan van betekenis te zijn, met wat je in je baan doet,
of dat je door je baan voor anderen van betekenis kunt zijn – tot zegen.
Dat kan in de thuiszorg zijn, als je over de vloer komt bij mensen,
dat je even een praatje maakt, misschien wel het enige praatje dat ze die dag hebben.
Of in de winkel, even een gesprekje met een klant,
voor jouzelf heel gewoon, maar van grote betekenis voor die klant,
die zich op dat moment gezien voelt.
Leer mij, HEERE, uw weg – leer mij er open voor te staan,
leer mij de signalen op te vangen, die U naar mij uitzendt.
Geef mij een oog, dat kan waarnemen wat U op mijn pad brengt,
geef mij een oor, dat Uw stem, uw boodschap kan opvangen.
Dat vraagt van je, dat je ook rust in jezelf hebt en om je heen,
zodat de stem van God niet overstemt wordt door allerlei andere geluiden.

Je vraagt het aan de HEERE,
aan de enige God die er is, die hemel en aarde geschapen heeft,
Wij kennen Hem bij Zijn naam en Hij kent ons bij onze naam.
Dat geeft aan roeping iets intiems:
God kent ons en Hij weet wat Hij van ons vraagt
en op welke manier onze roeping goed voor ons is en ons vormt.
Hij weet of wij onze roeping aankunnen
en Hij weet ook wat ons in die roeping allemaal te wachten staat.
Uganda is een heel ander land met een heel ander klimaat.
Op de foto’s die ik zag aan een heel groen land, met bergen ook.
De wegen vaak zandpaden, waarop de mensen op blote voeten lopen.
Met de tijd gaan ze heel anders om.
Worden we al zenuwachtig als bij een afspraak of een vergadering
iemand na het Oldebroeks kwartiertje nog niet is komen opdagen,
in Uganda kan het gebeuren dat iemand pas na 3 uur op komt dagen.
Met kinderen wordt heel anders omgegaan.
Kinderen tellen daar nauwelijks mee.
Als ze niet in het plaatje passen, worden ze te vondeling gelegd.
Miranda vertelde over een kind, dat ondervoed bij het kindertehuis werd gebracht,
want de geest van een voorouder had gezegd dat het kind niet in leven mocht blijven.

Wat ga je doen? Allereerst daar zijn.
Om door er te komen, er te zijn van betekenis te zijn.
Tot zegen van het tehuis, voor de kinderen die er zijn, de sponsors in Nederland:
Voor kinderen die liefde tekort komen, getraumatiseerd zijn.
(Dat is ook wat wij hier kunnen doen: er zijn voor de mensen om ons heen.
Dat is de taak van de kerk overal:
Er zijn, zoals Christus kwam op aarde om er te zijn,
het leven te delen (Hij deed meer, droeg en verzoende het ook!),
Betrokken, niet op een afstand!
Jouw komst in Uganda – je deed er moeite voor om er te komen, het kost je wat –
laat iets zien van de bereidheid van onze HEERE om op aarde te komen.
Het kostte Hem heel wat – eerst Zijn goddelijke glans en glorie, Zijn leven in heerlijkheid in de hemel, Hij legde dat af en eindigde zelfs in de dood.
Om ons terug te brengen.
Jouw komst mag die kinderen laten zien van een God die wilde komen – ook voor hen!
Terugbrengen van het verstrooide volk (Jeremia 29 – Gods plan)

Aangrijpend is om het om daar te zijn,
bij die ruim 600 kinderen, die allemaal liefde tekort komen,
velen met een trauma, omdat ze verstoten zijn of te vondeling gelegd.
Mooi om daar iets te betekenen, maar ook aangrijpend als je al die verhalen weet.
Kun je het aan om in die andere cultuur te leven voor een jaar?
Kun je het aan om met die aangrijpende ervaringen te leven
en ook je eigen machteloosheid?
Werken in de zending of in de ontwikkelingshulp is niet zonder risico voor degene die gaat.
Je werk kan bijvoorbeeld minder nodig zijn dan van tevoren bedacht.
Denk aan Rik en Dineke, die na enige tijd terug moesten,
omdat er voor hen geen taak te vervullen was in Egypte.
Daarover hoef jij je geen zorgen te maken: daar in dat kindertehuis is altijd genoeg te doen.
Aan de PR, die jij wil opzetten, in de zorg voor de kinderen.
Kun jij het dragen?
Dat vraagt van ons, gemeente, dat we met ons gebed om haar heen staan.
Voor haar, voor het tehuis, voor de kinderen bidden en betrokken blijven.
Dat vraagt ook van ons, dat we niet alleen gericht zijn op succesverhalen,
want zending en ontwikkeling is lang niet altijd succes,
maar heel vaak ook vol frustratie over de corruptie, over de laksheid van de mensen,
frustratie over jezelf, omdat je tegen jezelf oploopt.
(Jeremia was een profeet die steeds merkte hoe moeilijk het is om een geroepene te zijn!)

Het vraagt allereerst om gebed: wat is uw weg, Heere? Wat wilt U?
En dat we dat gebed ook volhouden als we geen resultaat zien.
Wat het kan bijvoorbeeld Gods wil zijn, dat ons geloof wordt getest
om ons te leren vol te houden,
om ons te laten zien, dat zendingswerk vooral Zijn werk is
en dat Hij dat ook zal doen, op Zijn manier.

Leer mij, HEERE, uw weg – is ook het afleren van onze eigen weg.
Als de HEERE iemand roept voor een taak,
wil dat nog niet zeggen dat we direct klaar staan om die taak op ons te nemen.
Het kan zijn dat er jaren overheen gaat,
voordat we duidelijk hebben, wat de HEERE van ons vraagt.
Soms kan er jaren overheen gaan voordat we ons gewonnen geven en gaan.
Leer mij, HEERE, uw weg.
Weg – daar zit ook iets van gaan in.
Een weg is niet om stil, passief naar te kijken,
met je ogen de weg langs te kijken, totdat je bij de horizon niet meer kunt zien
hoe die weg verder gaat.
Dit gebed is tegelijk ook een gebed om kracht om die weg te gaan.
Een gebed om de Heilige Geest, om leiding.
Laat mij, HEERE, zien hoe U voor mij de weg hebt uitgestippeld.
Help mij bij het maken van de keuzes die ik ga maken.
Geef dat ik altijd de goede keuze maak, die U van mij vraagt.
En als ik het niet meer zie zitten, geef mij dan moed, kracht om door te gaan.
Geef dat er dan mensen zijn, die mij verder helpen,
Dat Uzelf er dan bent.
HEERE – God van het verbond; Heer van mijn leven.

Aan dit gebed zit een voornemen vast: Ik zal in Uw waarheid wandelen.
Wat is dat dan: In de waarheid van de Heere wandelen?
Dat is voor niet gelijk duidelijk.
Betekent dat dat ik een bepaalde visie op God, de kerk onderschrijf en mij daar aan houdt?
Nee, dat woord waarheid is niet een kennis die we alleen met ons hoofd kunnen kennen.
Waarheid – dat is hier een woord dat is over de HEERE zegt, over Zijn karakter:
Dat de HEERE ons kent.
Dat laat de roeping bijvoorbeeld zien: dat Hij weet of wij die roeping aankunnen.
Dat de HEERE de weg wijst en erbij is, zoals Zijn naam dat aangeeft.
Waarheid – geeft aan: God is te vertrouwen. Hij doet wat Hij zegt.
Ik zal in uw waarheid wandelen, houdt in:
Ik ga die weg in vertrouwen op U.
Ik weet dat U die weg voor mij bestemd heeft.
Dat heeft U mij laten weten.
En hoe die weg ook is, ik weet dat ik die weg moet gaan.
Ook al is dat een weg die veel van mij vraagt.
Ik weet ook, dat ik die weg niet alleen ga, maar dat U meegaat.
In dat vertrouwen ga ik
en als het tegen zit, laat ik mij niet ontmoedigen.
Als ik met mijn roeping overhoop lig, dat ik dan niet opgeef, maar toch doorga,
omdat ik weet: dit is mijn weg. Deze weg moet ik gaan.
Als ik twijfel of U er bent, dan ga ik in gebed, zoek ik steun bij U,
bij anderen die mij weer moed kunnen geven en bij U terugbrengen.
Zo wordt jij gezonden, Miranda, naar Uganda
en zo gaan wij hier in Nederland met onze roeping om,
met de weg die de Heere ons wijst.

Maar dat gaat niet vanzelfsprekend.
Wij kunnen niet zonder de steun van God zelf, van Zijn Heilige Geest.
Verenig mijn hart – maak mijn hart tot één geheel:
helemaal gericht op U, gefocust op de weg die U ons wijst,
Zodat wij niet een andere weg inslaan, die op dat moment aantrekkelijker lijkt

waardoor we afdwalen van de weg die U ons wijst.
Hart staat hier voor heel ons leven:
Ons gevoel: alle ervaringen die wij hebben, wat wij meemaken, wat wij beleven, voelen.
Ons verstand: waarover wij nadenken, wat wij opmerken en zien, wat wij horen,
de signalen die God ons geeft.
Onze wil: de keuzes die wij maken, ons levensdoel dat we volgen, de weg die wij gaan.
Heel ons leven heeft één doel: Gods weg – ons leven tot één geheel gemaakt.
Het tegenovergestelde is een verscheurd hart,
waarin we steeds heen en weer geslingerd worden:
Moet ik wel gehoor geven aan die roeping? Moet ik het niet doen?
Er is zoveel reden om het niet te doen, maar dan…
Welke weg moet ik kiezen: als ik nu naar Afrika ga, raak ik mijn baan misschien wel kwijt.
Of als ik hier in Oldebroek een taak heb:
wat zullen de mensen om mij heen wel niet van mij denken?
Kan ik het wel? En waar doe ik het voor?
Een verscheurd hart kan ook zijn door onze onwil,
net als Jona, die niet wilde.
Een verscheurd hart, omdat wij de stem van God niet willen opvolgen,
omdat er een andere macht sterker is in ons – Gods tegenstander.

Mijn God, gewapend tot de tanden
voeren twee mannen in mij strijd:
één wil dat ik te rechter tijd
voor U in liefde zal ontbranden,
de ander wil uw recht aanranden
en drijft mij tot opstandigheid.

De één, vol geest en vol genade,
daalde uit de hemel tot mij neer.
Wanneer ik hem maar volg, o Heer,
acht ik alle andre dingen schade.
De ander, afgezant van ‘t kwade,
wil aardse lust en aardse eer.

Ik zoek de vrede en oorlog maak ik,
roep vrede, en pleeg snood verraad.
Het goede willen geeft geen baat.
Naar werken van de vrede haak ik,
maar ‘t goede dat ik wil verzaak ik
en doe het kwade dat mij haat.

Kom mijn verscheurde hart genezen,
o Heer, door Uw genade groot;
ik ben het zelf die weerstand bood.
Herstel de eenheid van mijn wezen
en laat U dienen en U vrezen
wie eens slaaf was van de dood.

Maak mij één – genees mijn verdeeldheid, Red mij van het heen en weer geslingerd worden,
Bevrijd mij van mijn neiging steeds weer een andere weg te kiezen,
Houd mij tegen op de verkeerde weg, maar laat mij Uw weg kiezen.
Maak mijn hart één: met één Heer – Jezus Christus,
Die kwam om mij te redden en mij een hart te geven dat één kan zijn
in het dienen van Christus, onze Heer.
Ik ga niet alleen, maar in Uw kracht. Op U bouw ik
en daarom ben ik sterk en kan ik gaan.
Ook al merk ik mijn eigen zwakheid en mijn eigen beperking,
mijn eigen falen, mijn eigen zonde, Ik bouw op U,
U zult het werk voltooien, want U bent het zelf begonnen.
Amen

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s