Gespreksvragen over de beleving van het Heilig Avondmaal

Gespreksvragen over de beleving van het Heilig Avondmaal

Hierbij gespreksvragen om op kerkenraad te bespreken. De eerste ronde gaat over de persoonlijke beleving. De tweede ronde gaat over de beleving als ambtsdrager. Desgewenst kan men bij de tweede ronde van groep wisselen.

Ronde 1: persoonlijk
Vraag 1: Binnen de gemeente is het niet altijd vanzelfsprekend om na de belijdenis aan het heilig avondmaal te gaan. Hoe is deze weg bij u gegaan? Wat is er voor nodig geweest om wel deel te kunnen nemen aan het avondmaal?

Vraag 2: Hoe bereid u zich voor op het heilig avondmaal? Bent u daar bewust mee bezig? Zo ja, op welke manier (stille tijd, zingen, lezen, bidden, enz)? Zo niet, wat weerhoud u om ermee bezig te zijn?

Vraag 3: Met welk onderdeel van de zelfbeproeving bent u het meeste bezig:
– het overdenken van de zonden
– de belofte van vergeving door het sterven van Christus
– de opdracht om in oprechte dankbaarheid voor Gods aangezicht te leven
– de onderlinge band met elkaar

Vraag 4: Als het tijdens belijdeniscatechisatie over het avondmaal gaat, is de vraag vaak: Wat ervaar je dan? Wat zou je moeten voelen of bedenken? Wat zou uw antwoord zijn? Wat betekent de deelname aan het avondmaal voor u, voor uw geloofsleven?

Vraag 5: Hoe werkt het avondmaal door in uw persoonlijke leven? Hoe werkt dat door in de onderlinge verhoudingen? Ervaart u een versterking van de onderlinge band als gemeente?
————————————————————————————————————————
Ronde 2: als ambtsdrager
Vraag 1: Op welke manier bent u door uw ambt bij het avondmaal betrokken? Hoe ervaart u dit? Maakt het nog uit of u dat als ouderling, ouderling-kerkrentmeester of als diaken doet?

Vraag 2: Is uw voorbereiding van het avondmaal anders voor uzelf sinds u ambtsdrager bent? En voor uw verantwoordelijkheid voor de gemeente? Maakt het daarbij uit of u dienst hebt?

Vraag 3: Bent u wel eens betrokken geweest bij het censura morum? Hoe heeft u dat ingevuld? Welke betekenis heeft het censura morum voor u? En voor de gemeente?

Vraag 4: Is de beleving tijdens het avondmaal een andere dan toen u geen ambtsdrager was?  Welke betekenis heeft de gemeente tijdens deelname voor u nu u ambtsdrager bent?

Vraag 5: Blikt u als ambtsdrager nog terug op het avondmaal? Zo ja, op welke manier?

Vraag 6: Op welke manier leeft het avondmaal binnen de gemeente? Merkt u dat de gemeente wordt opgebouwd?
– Voor de ouderlingen: stelt u het avondmaal aan de orde tijdens het huisbezoek? Op welke manier? Wat is de reactie van de gemeenteleden die u bezoekt?
– Voor de diakenen en ouderling-kerkrentmeesters: ervaart u een verband met uw werkzaamheden als diaken of kerkrentmeester met het avondmaal?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s