Preek biddag 2016 – morgendienst

 

Preek biddag 2016 – morgendienst
Dienst samen met C.N.S Looschool
Thema: Rust bij de Vader
Schriftlezing: Markus 1:29-39

Als kind las ik een keer een strip over een jongen,
Kobus heette deze jongen.
In het eerste plaatje zag je dat Kobus om 7 uur wakker schrok.
Daarna had hij alleen maar haast.
Je zag hem snel aankleden, snel wat ontbijten, naar school rennen.
De hele dag door was hij zich aan het haasten en rennen.
Op het laatste plaatje zag je hem op bed liggen
en je zag aan zijn gezicht dat er iets tot hem doordrong:
ik ben de hele dag druk geweest,
maar ik heb niet eens de tijd gehad om God te danken voor deze dag.

Ik denk wat er met die Kobus gebeurde in heel veel gezinnen gebeurt.
Ik zie dat ook bij ons thuis.
Haasten om je aan te kleden, om de tassen voor school klaar te maken,
om te eten,
soms is er geeneens tijd om met elkaar te eten.
Of tijd om met elkaar de Heere God te danken voor deze dag
en te bidden om kracht en wijsheid,
om te bidden of Hij mee wil gaan en wil beschermen en bewaren.

Wat mis je eigenlijk
als je vergeet om te bidden?
Je mist het contact met de Heere God.
Je kunt Hem vertellen dat je dankbaar bent
dat je van Hem weer een nieuwe dag gekregen hebt,
Hem danken dat je weer eten en drinken hebt, en kleren om aan te trekken, gezondheid,
danken dat je naar school kunt gaan.
Als je de tijd neemt om te bidden – en veel tijd kost dat niet eens,
dan sta je er even bij stil dat de Heere God er is,
Dat Hij je niet vergeet en voor je zorgt,
dat Hij meegaat, jou kracht geeft en beschermt.
Als je tijd neemt om te bidden, herinner je jezelf eraan
dat je niet alleen bent, maar dat God er ook is.

We hebben gelezen dat Jezus tijd neemt om te bidden.
Ook al is Hij heel druk geweest met het genezen van zieke mensen
en kan Hij de volgende dag direct weer beginnen met genezen,
Hij neemt de tijd om te bidden:
Hij zoekt rust bij de Vader.
En Hij doet dat door heel vroeg op te staan, terwijl het nog donker is.
Om te begrijpen waarom de Heere Jezus dat doet,
moeten we kijken naar de dag ervoor.
We hebben daar iets over gelezen.
De Heere Jezus die in het huis van Petrus komt
en daar ontdekt dat de schoonmoeder van Petrus ziek is
en haar geneest.
Dat vraagt wel wat uitleg,
Want als in onze tijd iemand koorts heeft, dan blijf je thuis om uit te zieken
en als je er niet overheen komt, ga je naar de dokter
en krijg je een medicijn.
In de tijd van de Heere Jezus werd koorts gezien als een kwade geest
en men dacht dat die kwade geest je dan besprong en de baas over je werd.
Als iemand koorts had,
dan moest je maar een beetje uit de buurt blijven,
want stel je voor dat die demon ook jou besprong
en jou in de macht kreeg.

Als Jezus uit de synagoge komt
en met Petrus en de anderen meeloopt naar hun huis,
hoort hij hen bezorgd praten over de schoonmoeder van Petrus.
Misschien hebben ze de Heere Jezus wel willen waarschuwen:
Denk erom: er is een kwade geest bij ons in huis.
Weet je zeker dat je meekomt? Durft u dat wel?
Of misschien hadden ze juist moed gekregen,
want in de synagoge had Jezus ook iemand genezen die een kwade geest had.
Hij was sterker.

Een kwade geest, daar hebben we tegenwoordig niet zo snel meer over.
Als het in de Bijbel gaat om een kwade geest,
Dan wordt daarmee bedoeld dat er iets in je is
Dat jou iets verkeerds wil laten denken of doen,
waardoor je niet meer aan God durft te denken.
Vandaag de dag zou zo’n kwade geest zijn
dat je bij jezelf denkt:
‘Ik kan helemaal niets.’
‘Het was beter als ik er maar niet was, dan had niemand last van mij.’
‘Iedereen vindt mij stom.’
‘Alleen als ik mij heel gek ga gedragen, als een clown, als anderen om mij lachen
dan heb ik de aandacht.’
Je kunt ook denken aan een vloek in je hoofd.
Je wilt dat niet denken en toch gebeurt het.
Dat zijn gedachten die je misschien helemaal niet wilt,
maar ze zijn sterker dan jezelf
En je kunt er niets aan doen,
ze besluipen je opeens en worden jou de baas.
En ze willen je dan ook doen geloven
dat je voor God niets waard bent
en dat Hij niets met je kan.
Die verkeerde gedachten willen jou doen geloven
dat je niet bij God kunt komen, kunt horen
omdat het verkeerd is wat je denkt.
Dat is een kwade geest.

De hele dag is Jezus bezig geweest
om zulke kwade geesten het zwijgen op te leggen.
Om te laten zien dat Hij sterker is dan zo’n kwade geest
en dat Hij gekomen is
om bevrijding te brengen,
Waardoor de mensen, die eerst zo’n kwade geest hadden,
opgelucht adem konden halen
en gingen geloven: ik mag ook weer bij God horen.
Hij is weer mijn Vader.
Ik mag weer bidden en aan Hem denken.
Ik mag weer rust vinden bij de Vader.

Ook de koorts van de schoonmoeder van Petrus werd gezien als een kwade geest.
Die schoonmoeder moest maar in een kamertje apart.
Je kunt beter maar niet bij haar komen
en ze hoeft ook niet meer te denken, dat God haar gebeden hoort,
Want de kwade geest is de baas over haar
en die wil niet meer dat ze naar God toe roept.
Als Jezus over de zieke schoonmoeder hoort, zegt Hij:
Ik ga naar haar toe.
Ik laat haar niet in dat aparte kamertje,
Waar ze geen hoop meer heeft.
Jezus maakt contact: Hij gaat op haar af en is niet bang om haar aan te raken.
Hij is niet bang dat die koorts op Hemzelf overspringt.
Hij weet: Ik ben sterker.
Als Hij haar aanraakt, voelt die zieke schoonmoeder: Ik hoor er weer bij.
Bij mijn gezin, maar ook weer bij God.
En ze voelt doordat Jezus haar aanraakt, dat de kracht van Jezus in haar komt.
Als Markus dit voorval vertelt, het zijn maar een paar zinnen,
Geeft hij aan: Wat er met die schoonmoeder gebeurt, is bijzonder.
Het is alsof ze weer uit de dood opstaat.
Niet meer de macht van de koorts; ze is helemaal gezond.
Ze kan voor Jezus en zijn discipelen zorgen.
Ze heeft een nieuw leven, waarbij ze van betekenis mag zijn voor de Heere Jezus.
Ze mag Hem dienen.
Ze heeft nu een nieuwe Heer: niet meer de koorts, maar Jezus als haar Heer.
Wat zal ze dankbaar zijn geweest
En dat dienen is vast ook manier om te laten merken dat ze dankbaar is.

Als het donker is, nacht al,
komen er nog meer mensen.
Mensen voor wie het donker is in hun leven.
Ze zijn er slecht aan toe, zegt de Bijbel.
Ze hebben allemaal zo’n kwade geest in zich
die tegen hen zegt:
‘Je hoort er niet bij.’
‘Denk jij dat God om jou geeft?’
‘Je bent voor God niets waard. Je kunt jezelf beter iets aandoen, want God zorgt toch niet voor je.’
Merk je hoe zo’n kwade geest iemand kapot kan maken?
Ze komen bij Jezus – al die mensen die er slecht aan toe zijn
en voor wie het altijd nacht is.
Ze komen bij Jezus en Hij verdrijft voor hen de nacht die hen gevangen houdt.
Jezus is ook gekomen om de strijd aan te binden tegen al die kwade geesten
die het leven van mensen kapot willen maken.
Bij Jezus is een rust te vinden, genezing.

Als deze dag voorbij is, waarop Jezus heel wat kwade geesten heeft moeten verdrijven,
heeft Hij het nodig om weer nieuwe krachten op te doen.
Hij doet dat niet door te gaan slapen,
misschien heeft hij dat wel even gedaan, want de Heere Jezus blijft was ook echt mens.
Die nieuwe kracht wil Hij vooral bij Zijn Vader halen.
Heel vroeg staat Hij op
en gaat Hij naar buiten: buiten de stad, in de eenzaamheid.
Dat is niet alleen maar voor de concentratie,
want dat had vast ook wel gelukt in een huis waar iedereen slaapt.
Nee, hij gaat naar buiten, in de nacht.
Bidden op de plek waar men in die tijd dacht dat de kwade geesten woonden.
Waar je als mens kwetsbaar bent voor die kwade geesten.
Daar gaat Hij bidden.
Waarmee Hij wil laten zien aan die kwade geesten:
Weet je wie Ik ben? Ik ben de Zoon van God
en Ik ga de strijd met jullie aan en Ik zal jullie verslaan,
Want dat is een van de doelen, waarom Ik op aarde gekomen ben.
Jezus is eerder in de wildernis geweest en toen werd Hij door de satan op de proef gesteld.
Nu gaat Hij opnieuw de wildernis in, om te bidden.
Om contact te zoeken met God.
Vader, dit is toch de missie waarvoor Ik naar de aarde ging?
Vader, geef Mij kracht om deze Missie te volbrengen.
Bewaar Mij tegen verleidingen die zullen komen,
waardoor de kwade geesten voor Mij te sterk zullen zijn
en waardoor Ik hen niet meer kan verdrijven.

Weet je waar ik aan moest denken?
Ik moest denken aan een coach van een sporter of een sportploeg.
Een goede coach neemt van tevoren een strijdplan door,
een plan om te winnen, om de tegenstander te verslaan.
Halverwege de wedstrijd kom je als voetballer even naar de kant om te vragen:
coach, houden wij ons nog aan ons plan?
En dan zegt je coach: Ja, het gaat goed, hou vol zo, doorzetten.
Of een schaatscoach, zoals op televisie, die zijn duim omhoog steekt:
Je bent op de goede weg, zo ga je de rit winnen!
Dat is de rust die Jezus bij Zijn Vader zoekt,
de zekerheid dat Hij het goed doet, op de overwinning afkoerst.
Rust bij de Vader, is vooral een concentratie,
concentratie op God en op het doel.

Dat zou voor ons ook goed zijn.
Wij hebben dan niet zoveel macht als Jezus,
maar in de rust die we bij de Vader kunnen vinden,
kunnen we ook de kracht van de Heere ontvangen,
De rust en de concentratie,
en de zekerheid dat de Heere Jezus ook nu nog steeds bij ons, bij jou
die kwade geesten willen verdrijven
en je vrij wil maken.

Er is iemand die Jezus in zijn gebed in de stilte komt storen.
Daar heeft Petrus helemaal geen erg in dat hij een stoorzender is.
Hij is juist onder de indruk van Jezus gekomen
en weet dat er veel meer mensen onder de indruk zijn.
Heer, U moet komen, er zijn zoveel mensen die naar U op zoek zijn.
Petrus heeft Jezus gevolgd,
maar niet als discipel,
maar meer als een jager, als iemand die ontdekt heeft
Dat Hij van Jezus een beroemd persoon kan maken.
Petrus heeft die hele nacht wellicht gedroomd over de beroemdheid van Jezus
en bij die Jezus mag hij dan horen.
Je zou kunnen zeggen, dat het ook een soort kwade geest is,
het verlangen om heel beroemd te zijn.
Voor Jezus is dat in ieder geval wel.
Daarom was Hij die nacht alleen, in de eenzaamheid.
Daar doet Hij vaak Zijn beste werk.

Later zal Hij aan het kruis hangen.
Ook eenzaam.
Al zou je dat niet zeggen, want er zijn veel mensen om Hem heen.
Maar al die mensen lachen Hem uit en bespotten Hem:
Jezus, je hebt zoveel mensen bevrijd en gered.
Bevrijd jezelf nu eens. Kun je dat wel? Heb jij wel die macht?

En God? Die is er ook niet.
Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?
Jezus kon al die mensen helpen, die zich door God verlaten voelden,
omdat er een kwade geest in hen was.
Maar daar aan het kruis lijkt het of de kwade geesten alsnog winnen.
Maar nee, gelukkig niet.
Jezus sterft wel.
Maar als Hij weer uit het graf komt, is dat een teken
Dat de kwade machten voorgoed overwonnen zijn
En dat er niets meer ons bij God kan weghouden.
De rust die Jezus bij de Vader vond,
die mag er daarom voor jullie ook zijn.
Dat is het goede nieuws, waar Jezus over wilde vertellen
en het goede nieuws dat er door Hem gekomen is.
Voor dat goede nieuws moest Hij de eenzaamheid in
om rust te zoeken bij de Vader.

En die Kobus? Wat zou hij missen als hij vergeet te bidden?
En jij? Wat mis je als je te druk bent om te bidden?
Dan vergeet je dat die kwade geesten overwonnen zijn.
Als je niet oppast, ga je daar in geloven
en worden ze de baas over jou.
De rust bij de Vader, door te bidden en op God te concentreren, mag je weten en geloven:
Jezus wil ook jouw Heer zijn,
net zoals Hij dat was voor de schoonmoeder van Petrus.
Je mag rust bij de Vader zoeken, door te bidden.
En dan mag je weten, dat de Vader je dat wil geven.
Daar heeft Jezus voor gezorgd, dat je weer bij God mag horen.
Als je van die kwade gedachten in je hebt,
moet je niet gaan denken: ik heb een kwade geest in mij,
maar mag je geloven:
wat ik ook heb – de Heere Jezus is sterker
en ook al kan ik ze niet de baas, die nare gedachten,
de Heere Jezus kan ervoor zorgen dat ze verdwijnen.
Hij kan ze verdrijven.
Toen Hij in die eenzaamheid was, heeft Hij vast ook gebeden voor zijn discipelen.
Vader, bewaar hen.
Jezus is nu niet meer eenzaam, ook niet meer op aarde.
Hij is nu in de hemel.
Hij is wel in gebed.
En Hij bidt voor iedereen op aarde.
Voor degenen die in Hem geloven
en voor degenen die niet in Hem geloven.
Zodat iedereen in Hem gaat geloven
en de rust en het geloof zoekt en vindt in Zijn Vader. Ook jij.
Amen

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s