Preek zondagmiddag 31 januari 2016

Preek zondagmiddag 31 januari 2016

Lukas 12:1-12

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Dat zijn heftige woorden, die we net met elkaar gezongen hebben:

Delf vrouw en kind’ren ’t graf,
neem goed en bloed ons af.

Er zijn mensen die deze woorden niet kunnen zingen,
misschien u wel.
Hebben ze geen gelijk, die bij deze woorden hun mond dicht houden?
Want hoe kunnen wij dit nu zingen:
dat ons alles afgenomen kan worden,
ook degenen met wie we hartstochtelijk verbonden zijn.
Als deze woorden overkomen als grootspraak
– Neem ons alles af; buigen zullen we toch niet! –
kan ik me voorstellen dat er mensen zwijgen.
Dit heeft iets van het uitdagen van de boze.

Het 3e couplet, minder bekend, maakt het niet gemakkelijker:

En grimd’ ook d’ open hel ons aan
met al haar duizendtallen,
toch zal geen vrees ons nederslaan,
toch doen wij ’t krijgslied schallen.

Als kind kon ik deze stoere tekst uit volle borst meezingen,
maar nu ben ik altijd dankbaar dat het van mij, van ons niet wordt gevraagd.
Ik weet niet wat er van mijn getuigenis over zou blijven
als aan mij de keuze voorgehouden worden:
kies voor Jezus of kies voor je vrouw en kinderen.
Een keuze die christenen elders, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, wel moeten maken.
Hoe zou u dat dan doen?
We kunnen ons het niet indenken,
maar stel dat u voor deze keuze gesteld zou worden,
zou u dan nog naar de kerk gaan?
Zou u Jezus dan nog als Heer belijden?
Of gelooft u omdat er nu niet zoveel van u wordt gevraagd
en het dienen van de Heere voor u, voor jou niet zoveel consequenties heeft?

Daar waarschuwt de Heere Jezus juist voor:
voor een geloof dat niet bereid is om de gevolgen van de weg van Jezus te dragen,
voor een geloof dat niet bereid is om – achter Jezus aan – het kruis op zich te nemen.
Voor een geloof dat, als er volledige inzet gevraagd wordt, het erbij laat zitten
en zegt: voor mij hoeft het niet meer.
Vorige week was de kritiek op de Heere Jezus, onder andere van Johannes de Doper
dat het wel erg makkelijk gaat.
Dat geloven bij Hem geen consequenties heeft.
Hier kunnen we duidelijk zien, dat Johannes nog niet alles wist over Jezus,
want hier roept Jezus op, om alles te geven: totale inzet.
Ook als het je leven kost.
Dan moet je niet terugdeinzen.

Dat is wat Hij juist de farizeeën verwijt.
Voor het oog lijkt het erop dat zij bereid zijn om een groot offer te brengen voor hun geloof.
Hun dagelijks leven was door geloof gestempeld.
Ze stonden zichzelf minder toe dan de andere Joden.
Op de sabbat bleven ze dicht bij huis,
de afstand tot de synagoge- dat kon nog wel, maar verder niet.
Ze hadden een heel systeem van geboden en regels
en als ze die in praktijk brachten, konden ze zo heilig mogelijk leven.
De Heere Jezus is niet tegen die regels als zodanig.
Het is bij Hem geen vrijheid-blijheid.
Zeker als die regels u helpen om God te dienen,
om heilig te dienen moet u die regels ook handhaven.
Waar de Heere Jezus voor waarschuwt is een geheel aan regels,
die het bij de mensen goed doen,
Waardoor je aan de mensen kunt laten zien,
wat je er allemaal voor over hebt voor je geloof,
wat het je allemaal wel niet mag kosten.
Terwijl het je eigenlijk weinig kost.
Je hebt nog de regie over je eigen leven.
Je kunt zelf bepalen wat je inzet is.

Huichelarij noemt de Heere Jezus dat.
Huichelarij is een woord uit de wereld van de toneel.
Dat had Hij ook kunnen zeggen over de farizeeën:
Jullie zijn toneelspelers.
Wat je laat zien, dat ben je niet zelf.
Wat de mensen van je zien, dat is niet echt.
Dat is een masker.
Een hypocriet is iemand die aan masker draagt vanwege zijn rol.
Zo zijn de farizeeën in de tijd van Jezus.
Het is gevaarlijk om dat huichelen alleen maar bij de farizeeën te laten,
alsof alleen zij dat gevaar liepen om te huichelen.
Om jezelf niet echt te laten zien, je hart verborgen te houden.
Nee, de Heere Jezus waarschuwt Zijn leerlingen er heel nadrukkelijk voor.
Ook Zijn eigen leerlingen kunnen het gevaar lopen om toneelspeler te worden.
Het is zelfs een zuurdeeg:
Deze huichelarij kan overal in gaan zitten, je helemaal doortrekken:
je gedachten, je doen en laten, je gebeden, je kerkgang.
Je gaat naar anderen kijken:
Zien ze welk offer ik breng voor de goede zaak, wat ik allemaal doe?
Als ik mij houd aan de regels, mag ik op anderen neerkijken.
Als ik op zondag naar de kerk ga, ook naar de tweede dienst,
ook als het mooi weer is, doe ik al genoeg
en hoef ik niets te doen aan al die armoede die er in de wereld is.
Als ik genoeg aan de zending en evangelisatie geef,
hoef ik niet zelf met mijn eigen kinderen en kleinkinderen, met mijn buren en vrienden
iets te delen van wat er in mijn hart leeft,
van dat verlangen dat in mijn hart leeft, dat iedereen Christus zal vinden.
Een zuurdeeg van huichelarij.
Dat gaat overal in zitten
en het kan onze beste daden die we voor Gods koninkrijk willen doen besmetten.

Wat is daar nu erg aan?
Waarom die scherpe waarschuwing aan de discipelen –  en daarmee ook aan ons?
(1) Je maakt de verkeerde berekening en (2) je verloochent God
en dat heeft met elkaar te maken.

Allereerst: je maakt de verkeerde berekening:
Je kijkt alleen maar naar het leven hier op aarde.
En dat is een berekening op korte termijn.
Voor het oog lijkt het een slimme zet, die je veel oplevert.
Als je jezelf strikte regels oplegt, kan dat bewondering van anderen opleveren.
Je wordt gezien.
Je wordt ingeschat als een principieel persoon.
En als ze er toch geringschattend over doen, kun je het jezelf voorhouden
dat je het niet zomaar hebt gedaan, maar voor God.
Waar de Heere Jezus hier op doelt,
is dat die strikte levenswandel een manier is om aan het kruis dragen te ontkomen.
Je leeft strikt.
Je hebt duidelijke opvattingen over wat zondag wel mag en niet mag.
Duidelijke opvattingen over welke woorden je wel mag zeggen en welke niet.
Nogmaals: niets mis met een strikte levenswandel.
Ik denk dat de Heere Jezus ook met pijn in zijn hart de farizeeën
als verkeerd voorbeeld moet aanhalen,
want in hun intens verlangen om God te dienen met heel hun bestaan,
met hart en ziel, met hun lichaam en gedachten, staan ze heel dicht bij Jezus.

Maar ze zijn niet bereid om het offer te brengen –  het grote gebaar.
Ze zijn niet bereid om getuige te zijn,
niet bereid om hun leven te geven als het er op aankomt.
Als blijkt dat het gevolgen heeft voor je gezin, voor de sfeer thuis,
als het gevolgen heeft voor vriendschappen, als het gevolgen heeft voor je werk,
dan doe ik het maar niet.
Dan bouw ik een schijnleven op, waardoor de mensen niet zien
wat er werkelijk in mij leeft, waar mijn hart voor brandt.
Ik probeer te peilen welke kritiek de Heere Jezus op de farizeeën heeft
en dan niet zozeer om te kijken wat die groep verkeerd deed,
maar op welke manier die waarschuwing voor ons geldt.
Ik denk dat de Heere Jezus het de farizeeën ook kwalijk neemt,
dat zij kunnen leven in een zondige samenleving.
Eigenlijk is dat een heel tegenstrijdige kritiek,
want de farizeeën proberen heilig te leven
en konden daarom overhoop liggen met de Romeinse overheid.
Maar ze waren er meester in om te schikken.
Als ze maar een bepaalde ruimte kregen voor hun eigen geloof,
als ze niet teveel in de weg werd gelegd konden ze het aardig uithouden.
De Heere Jezus houdt voor dat dit een verkeerde berekening is.
Een berekening op korte termijn: je behoudt je leven,
maar je ziel lijdt schade – zoals Hij dat ergens anders kan aangeven.

De basis van huichelen, zo begrijp ik de Heere Jezus, is angst:
angst voor de mensen. – vrees voor mensen,
die je heel wat aan kunnen doen.
Je van alles kunnen afnemen als ze macht hebben:
Je baan, je gezondheid, je man of vrouw, je kinderen.
Angst voor mensen, vrees dat ze veel van je zullen vragen, omdat je gelooft.
Je vrouw en je kinderen, je huis, je baan, je goede naam, je leven.
Omdat te beschermen, verberg je je, zodat ze je niet doorhebben.
Er wordt moed gevraagd.
Moed om te belijden dat Jezus jouw Heer is en ook Koning over deze wereld,
om te belijden dat niet degenen die het hier voor het zeggen hebben
de macht hebben, maar de Koning in de hemel.

Moed om tegen de stroom in te gaan.
Je gaat niet in alles mee, omdat er een grens is bereikt
voor wat je met jouw geweten nog aankan.
Jaren terug haalde een Amerikaanse afdeling van het Leger des heils het nieuws
omdat ze een groot bedrag weigerden,
omdat dit geld door middel van de loterij verkregen werd.
De reden: als we strijden tegen verslaving, kunnen we geen geld aannemen
waarbij mensen verleid worden om verslaafd te raken aan gokken.
Geen huichelarij.
Wat er in je hart leeft, komt ook naar buiten in je daden.
Je bent in je daden geen ander dan je van binnen bent.

Schipperen heeft dus een gevaar in zich,
dat je het getuigenis met je mond en met je daden erbij laat zitten.
En dat is de tweede reden, waarom Jezus waarschuwt voor deze vorm van huichelarij.
Je verloochent God.
Je hebt niet door dat je vrees voor mensen sterker is dan de vreze des Heeren.
Je hebt ontzag voor mensen, terwijl je alleen maar ontzag voor God moet hebben.
Want niemand kan tegen God op.
Die angst voor mensen is begrijpelijk: dat zie je, dat maak je mee,
daar heb je mee te maken.
En God is onzichtbaar, meer op een afstand.
Je hebt niet door, wat het leven met God meebrengt.
Op aarde kan het een weg van het kruis zijn,
waarbij je veel moet inleveren, een weg van pijn en vernedering.
Er zijn inderdaad christenen op deze wereld,
die hun vrouw, die hun kinderen zijn kwijtgeraakt,
die zelf jarenlang opgesloten zaten, die zelfs het leven er bij moesten laten.

Een interview met Maryam (27), moeder van een kind van 2:

Waarom denk je dat God toestond dat dit met je man gebeurde?
“God koos mijn man uit om een boodschap te geven aan iedereen die God verlaten heeft om bij Hem terug te komen. We zijn blij en dankbaar dat Jezus naar de aarde kwam om gekruisigd te worden voor onze zonden. Op dezelfde manier zijn we verblijd dat deze mannen hun leven hebben prijsgegeven voor Jezus.”

Wat hebben deze gebeurtenissen betekend voor je persoonlijke geloof?
“Het heeft mijn geloof sterker gemaakt. Het heeft mij bemoedigd om voor niets en niemand bang te zijn. En het heeft me sterker gemaakt in de wetenschap dat God altijd bij ons is.”

Ik denk dat het voor veel mensen moeilijk zal zijn om dit te begrijpen. Ze verwachten tranen en verdriet. Waarom overheerst dat niet?
“Dat komt omdat God een God van troost, ontferming en liefde is. We moeten niet om hen huilen, maar om onszelf. Zij zijn bij Christus, waar het veel beter is.”

Wat wil je zeggen tegen christenen in het westen?
“We zijn niet boos op de strijders van IS. We bidden dat God hun harten en ogen zal openen om Zijn glorie te zien.”
(Bron: SDOK)

Wees daar niet bang voor. Een ongelooflijke opdracht! Hoe zouden wij die kracht kunnen opbrengen?

Je moet er in gesterkt worden.
Daarom de Heilige Geest: Hij zal je sterken.
De Heilige Geest
Jezus spreekt zijn leerlingen aan als vrienden
en dat doet Hij niet voor niets.
Vriend – dat betekent dat je onder de bescherming van de ander staat.
Mijn vrienden, zegt Jezus, jullie staan onder Mijn persoonlijke bescherming.
God vergeet je niet: zoals Hij geen musje vergeet, zo zal Hij jou niet uit het oog verliezen.
Ze kunnen wel je lichaam doden.
Maar niet je ziel, niet wie je diep van binnen bent: mijn kind.
God is een toevlucht voor de Zijnen
Dat kunnen ze niet van je afpakken.
Daarom: Het brengt u geen gewin.

Dat lied – Een vaste burcht – moeten we niet zingen als grootspraak,
Waarbij we onze tegenstander uitdagen.
Maar als een lied dat ons helpt
om de moed te vinden bij Christus,
een lied dat ons helpt in te zien, dat als Christus aan onze kant staat,
we er uiteindelijk beter van afkomen
ook als wij de weg van het kruis gaan, als ons lichaam wordt gedood.

Moed om te belijden.
De kracht van de Heilige Geest geeft je een innerlijke vrijheid.
De vreze voor God bevrijdt je van de angst voor anderen.
Als er thuis niet meer over gesproken kan worden, omdat het anders ruzie oplevert.
Je gaat dan ook niet de discussie meer aan,
maar je hebt moed om op een andere manier het geloof aan de orde te stellen,
waarbij er in je hart gekeken kan worden
en geproefd kan worden wat je diepste verlangen is,
waar je voor leeft, wie je werkelijk wil dienen: Christus.
Dat levert je veel meer op dan wat je op deze wereld kunt bereiken.
Je hoeft dan niet bang te zijn dat je geen woorden weet te vinden.
De Heilige Geest geeft u de juiste woorden.

Als God iets van ons vraagt, geeft Hij ook de kracht om die opdracht te vervullen.
Als Hij wil dat wij getuige zijn, getuige worden,
Geeft Hij ons de Heilige Geest
Amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s