Preek themadienst School en kerk

Preek themadienst School en kerk
Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Johannes 14:6)

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Intro
Tijdens een kinderfeestje van Kees gaan ze een speurtocht doen.
In het bos krijgen ze uitleg.
De vader van Kees vertelt:
‘Je moet goed luisteren naar wat ik zeg,
want er is maar één weg.’
Maar Kees luistert niet.
Hij denkt al aan de prijs, want hij weet wat die prijs is.
Hij denkt er al aan hoe geweldig het is als hij die prijs wint.
Tijdens de uitleg van zijn vader is hij met heel andere dingen bezig.
Zou er geen andere route zijn door het bos,
waarbij ze een stuk afsnijden?
Als zijn vader klaar is met de uitleg, heeft Kees zijn plan al klaar.
Hij roept de andere jongens van zijn groep bij elkaar.
‘Kom, volgens mij is er een kortere route,
waarbij we een heel stuk afsnijden.’
De andere jongens gaan mee, want Kees zal het wel weten.
Zijn vader heeft immers de route uitgezet.
Misschien heeft Kees wel stiekem gespiekt en heeft hij gelijk.
Ze gaan een heel eind de goede richting in.
Ze zullen wel een heel stuk sneller zijn dan de andere groepen.
Totdat ze in de verte een hek zien.
Ze lopen er naar toe en ze zien op een bord dat ze niet verder mogen:
Gevaarlijk terrein.
Ze moeten weer helemaal terug.
De weg die Kees had uitgekozen leek een handige weg,
maar uiteindelijk was er helemaal geen weg.
De enige weg die er is, is de weg die de vader van Kees had gewezen.
Maar ja, hoe vind je die weg als je niet hebt opgelet?

Eén weg
Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Met deze uitspraak van de Heere Jezus zijn jullie deze week op school bezig geweest.
Ik ben de Weg, zegt de Heere Jezus.
Daarmee bedoelt Hij: Ik ben de enige weg. Er is geen andere weg.
Als je niet via Mij komt, dan kom je er niet.
Dan kom je niet aan. Geen: bestemming bereikt!
Welke bestemming?
Waar zou je uitkomen als je de weg van Jezus volgt?
Ik denk dat jullie dat allemaal wel begrijpen
bij welke bestemming de Heere Jezus ons brengt:
bij God in de hemel – in het huis van Mijn Vader, zo zegt Hij het.
Daar gaat de weg naar toe.
Om de weg naar God toe en de weg naar de hemel te vinden, moet je bij Jezus zijn.
Ik ben de weg daarnaartoe, zegt Hij.

De weg door de Schelfzee
De enige weg.
En toch zijn er heel veel mensen, die niet voor deze weg kiezen.
Zij denken, net als Kees op zijn kinderfeestje, dat er een makkelijkere route is.
Niet die omweg via de Heere Jezus,
maar een weg die je zelf kiest.
Over de weg hebben jullie een Bijbelverhaal gehoord.
Welk verhaal was dat ook al weer?

(U moet straks in het Open huis gaan kijken naar de werkjes.
Ik was donderdag bij groep 0/1 en daar heeft een aantal kinderen
dit verhaal nagemaakt met knippen en plakken)

Waarom het verhaal over Mozes en het volk door die zee?
Omdat de Heere God een weg baant, waar eerst geen weg was.
Mozes – hij luistert naar Gods opdracht: neem in de woestijn de omweg.
Want dan denkt de farao dat je verdwaald bent
en dat je niet aankomt op je bestemming – wat was ook al weer de bestemming voor Mozes?
Waar moest hij met het volk naar toe?

De weg van de farao
Wie in dat verhaal lijkt op Kees, die zijn eigen route volgt?
De farao – hij luistert niet naar God.
Waarom zou hij.
Hij is machtig en is de baas over een groot rijk.
Zijn goden zijn toch veel machtiger dan dat kleine volkje van slaven.
Ik kom er op mijn eigen manier wel.
Ik heb Jezus niet nodig. Ik heb God aan mijn kant.
Er er zijn heel veel mensen, die de weg van farao kiezen.
Hij krijgt een heel leger mee, de beste soldaten:
de best getrainde commando’s en mariniers, met de beste wapens die er zijn.
En toch … de weg van farao loopt dood.
Voor hem en zijn soldaten is er geen weg door de zee. Zij verdrinken.
De weg van de farao lijkt een hele geweldige weg:
Niemand die zoveel macht heeft en zoveel voor elkaar krijgt
en toch … geen weg naar God, geen weg met God.
De farao komt niet verder en sterft.
God is machtiger dan de farao  – en welke andere macht ook.

De weg van het kruis
Toch lijkt dat er niet op.
Want de weg van de Heere Jezus heeft nog een andere bestemming.
Niet alleen bij God in de hemel, niet alleen een weg naar de hemel.
Voordat de Heere Jezus naar de hemel gaat, gebeurt er nog iets anders.
De weg van de Heere Jezus gaat naar Jeruzalem.
En wat gaat daar gebeuren?
Jezus sterft aan het kruis.
Eigenlijk gebeurt er met Hem hetzelfde als met de farao.
De weg van de Heere Jezus lijkt ook op een weg die dood loopt, net als bij de Schelfzee.
Toen gingen de golven weer terug en was het pad weg.
Voor de Heere Jezus was er aan het kruis geen pad meer om verder te gaan.
Net als de farao stierf, stierf ook Jezus.
Hoe kan dan Jezus zeggen: Ik ben de weg?
Omdat toen Hij stierf er een weg kwam, door de dood.
Net als bij het volk Israël.
Zij dachten: we kunnen geen kant meer op.
Naast ons zijn bergen. Daar kunnen we niet tegenop klimmen.
Voor ons is de zee. Daar kunnen we niet doorheen. Dan verdrinken wij.
Achter ons komt de farao aan.
Hij komt ons weer gevangen nemen en we worden weer slaven in Egypte.
En toch kwam er een weg, een weg die ze niet hadden verwacht,
een weg door de zee, waarin ze anders zouden verdrinken.
Zo zegt Jezus: Ik ben de weg, naar God en naar het Vaderhuis in de hemel.
Er is geen andere weg.
Maar deze weg gaat wel door de dood heen, waarbij Jezus sterft.
Het lijkt eerst op een mislukking.
Dat leek ook zo, toen Israël uit Egypte weg ging.
Ze kwamen er niet, ze leken te verdwalen in de woestijn.
God kiest meestal niet de makkelijkste weg, niet de weg van Kees.
Maar Hij zorgt er wel voor, dat er een weg is.
Al denken wij soms: Er is geen weg. We kunnen niet verder.

Soms lijkt het erop, dat de Heere Jezus er niet bij is.
Als je je alleen voelt, of verdrietig, als de dingen niet lukken.
De discipelen kenden dat: De Heere Jezus zei tegen hen: Ik ga weg, bij jullie vandaan.
Dat doe ik niet om jullie in de steek te laten.
Zo zal dat wel voelen.
Maar ik ga bij jullie weg, om iets voor jullie te doen.
Zorgen dat er in de hemel en zorgen dat er bij God een plaats voor jou is.
Zodat je bij God kunt blijven.
Nu al, terwijl je op aarde leeft en straks als je gestorven bent,
zodat je dan in de hemel mag komen.
Ik ga heen om ook voor jullie een plekje klaar te maken.
Ik dacht eerst dat de Heere Jezus bedoelde:
Ik ga naar de hemel en daar bij God maak ik een plek voor jullie klaar.
Ik denk dat de Heere Jezus ook dacht aan Golgotha.
Daar op Golgotha maakte Hij een plek voor ons klaar.
Omdat Hij voor ons stierf.
Daarom is Hij de enige weg.

Kun je je niet vergissen in de Heere Jezus?
Hoe weten we dat Hij de enige weg is:
omdat Jezus zegt: Ik ben de weg en de waarheid.
We zouden ook kunnen zeggen – de enige, ware weg.
Je hoeft niet bang te zijn dat de Heere Jezus je voor de gek houdt,
zoals Ananias en Saffira deden.
Zij wilden de waarheid niet vertellen.
Weet je nog?

En als je de weg van de Heere Jezus volgt,
kom je ook bij God uit.
Daarom zegt Hij ook: Ik ben het leven.
Net zoals Lazarus uit het graf kwam.
Zo zal de Heere Jezus ook aan ons weer het leven geven.

De weg die wij moeten gaan
Daar hebben wij in groep 4 over nagedacht.
Hoe kom je in de hemel terecht?
Is daar een weg naar toe, die je bijvoorbeeld met een raket kan gaan?
En hoe kom je vanuit het graf in de hemel?
Je bent toch in de kist en begraven. Hoe kom je er dan uit?
Dat kan, omdat de Heere Jezus zegt: Ik ben het leven.
Ik geef aan jou het leven, ook als je gestorven bent.
Ik ben de weg – ook na de dood is er een weg.
Ja, je wordt begraven en tegelijkertijd kun je ook in de hemel zijn bij God.
En later zal de Heere Jezus terugkomen
en zullen alle graven open gaan.
Ook als er een steen bovenop is.
Als de Heere het zegt gebeurt het – en anders zijn er engelen om de steen op te tillen.
Jezus zegt: Ik ben de weg, ook het leven ben ik – de weg naar het leven en het leven zelf.

Jezus is de weg – dat betekent dat wij ook over die weg moeten gaan,
de weg die de Heere Jezus is.
Wat betekent dat?
Dat we in Hem geloven.
Dat we geloven dat Jezus ons bij God brengt,
Dat we geloven dat Hij voor ons gestorven is.
Dat we geloven, dat als Hij terugkomt, ons ophaalt een meeneemt
– om bij Hem te zijn. Voor altijd, voor eeuwig.

Als de Heere Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven
denkt Hij niet alleen aan de toekomst.
Aan later, als we gestorven zijn, of als Hij terugkomt.
Dan denkt Hij ook aan nu.

En bedoelt de Heere Jezus dat wij Zijn weg moeten gaan.
Jij, ik, wij allemaal.
Hier in de kerk en de andere kerken die ook meedoen met school en kerk.
Dat betekent allereerst dat we de Heere Jezus er overal bij betrekken.
Ook in de keuzes die je maakt.
De leerlingen van groep 8 zijn in de afgelopen weken naar een volgende school wezen kijken: naar het LFC, Oosterlicht, Van Kinsbergen, of een andere school.
Ik begreep van de juf dat zij jullie ook heeft willen leren,
dat je bij de keuzes die je maakt ook de Heere Jezus betrekt.
Bij alles wat je doet.
Als je op een weg staat en je keuze moet maken:
Wordt het LFC of toch Oosterlicht.
Laat je dat bepalen door het resultaat van de cito of tegenwoordig het advies van de juf?
Laat je dat bepalen door waar je het prettigst voelt.
Of heeft de Heere daar ook een stem in?
De weg gaan van Jezus – is een weg van gehoorzaam zijn.
Niet ik bepaal, maar Hij.
Je mag best keuzes maken en dat moet ook.
Maar leg ze wel eerst voor.

Soms kan de Heere een weg met je gaan
die jij niet direct begrijpt.
Zoals Hij ging naar het kruis
en zoals het volk Israël daar stond voor de zee.
Waar moet ik heen? Ik kan eigenlijk niet vooruit, niet opzij, niet naar achteren.
Dan wijst de Heere jou de weg.
En als er geen weg is en ook geen weg komt,
dan zegt Hij: Ik neem je mee.
Door dat moeilijke stukje van je leven.
En ook als het einde van je leven gekomen is – we hopen dat je er nog lang mag zijn hier!
Dan zegt Hij tegen je:
Ik neem je mee, zodat je bent waar Ik ben.
Dat zegt Hij ook nu – tegen je, nu je gezond bent en nog hopelijk een hele mooie toekomst:
Ik neem je ook nu mee, zodat je nu bent, waar Ik ben,
op Mijn weg, de weg naar God.
Amen


Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s