Preek zondagmorgen 10 januari 2016

Preek zondagmorgen 10 januari 2016
Bevestiging ambtsdragers
Lukas 10:1-20

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Vanmorgen worden broeders bevestigd of herbevestigd als ambtsdragers. Mannen die in enige tijd geleden gevraagd zijn
en verschillende afwegingen gemaakt hebben
of ze het wel konden of moesten doen
en toch de stem van de Heere gehoord hebben,
de Heere die hen geroepen heeft om hier in de gemeente van Oldebroek werkzaam te zijn.
We nemen afscheid van 6 broeders die meerdere perioden gediend hebben als ambtsdrager.

God maakt gebruik van mensen
en eigenlijk is dat best bijzonder
dat de grote en heilige God mensen gebruikt om Zijn gemeente te dienen,
om voor Zijn kinderen van betekenis te zijn.
De mannen die bevestigd worden zijn net als u.
Goed, ze hebben niet allemaal uw karakter
en er zullen bij zijn die meer bijbelkennis hebben dan u
en voor wie een gesprek vanuit de Bijbel gemakkelijker af gaat.
Maar toch, ze lijken veel op u:
Ze hebben ook hun momenten van twijfel,
hun momenten waarop ze het gedoe in de kerk zat zijn,
tijden waarop het leven met de Heere op een laag pitje kan staan
en het bidden zo moeilijk gaat.
Ze zijn ook niet gekozen als supergelovigen, die alles beter doen dan wij.
Ze zijn juist gekozen, omdat ze uw geloof kunnen versterken
omdat ze uw worstelingen herkennen
en er zelf er ook tegen aanlopen dat je als gelovige kunnen verslappen.
Ze zullen worden (her)bevestigd om uw als gelovige alert te laten zijn,
u aanspreken, zodat uw geloof een levend geloof blijft, een vast vertrouwen.
Ze zullen met jou in gesprek gaan,
zodat je gestimuleerd wordt om verder om de weg van Christus te gaan.

Hun taak is net als de 72 mensen die door de Heere Jezus op pad gestuurd werden.
Zij gingen voor de Heere Jezus uit
om ervoor te zorgen dat de Heere Jezus welkom is,
zodat de steden en de dorpen waar de Heere Jezus doorheen zal gaan trekken
voorbereid zullen zijn op Zijn komst.
Zo worden deze 16 ook door de Heere Jezus uitgezonden.
Ze komen om in jouw hart en in uw huis ruimte te maken voor de Heere Jezus.
Dat is hun voornaamste taak.
Ze komen niet voor zichzelf, maar als mensen mogen zijn hun Heer vertegenwoordigen.
Jezus zendt de 72 voor Zijn aangezicht uit.
Dat wil zeggen, dat Hij persoonlijk zal volgen.
Als een van de ambtsdragers op bezoek komt,
mag u geloven dat zij de Heere Jezus meebrengen.
Niet omdat zij het veel beter doen in het geloof dan u,
maar omdat de Heere Jezus hen naar u stuurt.
Of de andere ambtsdragers dat ervaren weet ik niet, ik hoop van wel,
maar ik heb geregeld tijdens gesprekken de indruk
dat degene bij wie ik op bezoek ben
niet alleen maar met mij in gesprek is,
maar eigenlijk ook met de Heere Jezus.
Omdat er een ambtsdrager is, of dat nu een predikant of een ouderling is,
die de Heere Jezus vertegenwoordigt

is het meer dan een gesprek tussen mensen,
maar is de Heer die stuurt zelf aanwezig tijdens het gesprek.
En dat geldt niet alleen voor ambtsdragers,
maar dat kan ook gelden voor de bezoekbroeders en bezoekzusters,
voor degene die namens de kerk een bloemetje komt geven
of een verjaardagskaart langs komt brengen.

Door de Heere Jezus gestuurd worden geeft verwondering:
Kunt u mij gebruiken?
Het is ook iets moois en eervols.
Je mag iets voor de Heere doen
en je mag zoveel van Zijn werk in het leven van andere mensen zien.
Je geloof loopt niet alleen kleerscheuren op,
maar ook een verdieping die je anders niet snel had gekregen,
omdat je betrokken bent in het werk van de Heere in deze gemeente
en daar getuige van mag zijn en mag leren.
De oogst is groot.
Ook in onze eigen gemeente.
Soms kan er best wel kritiek zijn op de gemeente:
Nog steeds zijn er vacatures voor ouderling.
En soms is het zoeken naar clubleiding.
En toch, er is oogst.
In de vorige gemeente heb ik mij geregeld afgevraagd of er wel geloofd werd,
totdat ik een aantal ouderen bij mij thuis had
en we liederen uit de bundel zongen
en ik de overgave zag waarmee ze zongen,
een overgave die ik nooit eerder had gezien.
Dat heeft mij de ogen ervoor geopend, dat je op de goede manier moet kijken voor de oogst.
Ook hier.
Afgelopen week vroeg ik op de belijdeniscatechisatie:
Maar wat betekent Jezus voor jou persoonlijk?
En donderdag vroeg ik of ze zelf ook steeds leefden met de verwachting van de wederkomst.
De antwoorden kwamen niet op mijn vragen,
maar ze kwamen wel, op een andere manier.
Bijvoorbeeld in de liederen die gezongen worden.
Nu we 16 ambtsdragers bevestigen worden we ook opgeroepen om te bidden,
voor hen, maar ook voor nieuwe ambtsdragers.
Doet u dat ook?
En hebt u ook gebeden of uzelf geroepen mag worden
en of jij een rol mag hebben?
Want we kunnen wel bidden of er anderen gestuurd worden,
maar wie weet is de Heere Jezus allang bezig om jou, om u te roepen: Ga voor Mij uit!

 

Makkelijk is dat niet altijd.
Ga heen, ik zend u als lammeren onder de wolven.
Er was een ambtsdrager die mij eens zei, dat hij toen hij gevraagd werd
om ambtsdrager te worden gewaarschuwd werd:
Het zal moeilijk voor je geloof zijn.
Je geloof zal het heel wat te verduren krijgen.
En hij gaf aan dat het ook zo was,
dat hij in de tijd dat hij in de kerkenraad zat,
ook heel wat krassen en deuken in zijn geloof opgelopen had
door wat andere ambtsdragers deden.
Ik zend u als lammeren onder de wolven.
Dat is toch wat als u, broeders, op die manier erop uit gestuurd wordt
om in de gemeente te werken,
onder verscheurende wolven, terwijl u weerloos als een lam bent.
Maar als u dan zo weerloos komt,
is dat wel een nieuwe tijd die de Heere Jezus kwam brengen,
Waarbij de wolf en het lam samen verkeren.
Misschien denkt u bij uzelf niet direct aan een lammetje,
maar toch wordt u als een lam onder wolven gestuurd
om te ontdekken dat het mogelijk is dat een mens tot inkeer komt.
Er is een spreekwoord: De mens is voor de mens een wolf.
In de kerk geloven we dat er een tijd aanbreekt,
dat de wolf en het lam samen kunnen verkeren, in de gemeente, aan het avondmaal,
niet als toekomstmuziek, maar dat het nu gebeurt,
als een voorbode van Gods koninkrijk dat komt.

als een lam onder wolven – dat heeft wel iets kwetsbaars,
je kunt je zo verscheurd voelen onder de kritiek die tijdens een huisbezoek gegeven wordt
op de kerk of op uzelf – kom je nu pas? Ik had je al veel eerder verwacht.
U kunt als lam de wolf niet bekeren, maar het kan wel – door Gods Geest.
In afhankelijkheid van die Geest van Christus gaat u op pad
hier in de gemeente.
Daarom: geen beurs of reiszak mee.
We kunnen dat ons niet zomaar voorstellen,
Want wie gaat er tegenwoordig nog zonder portemonnee op zak,
en tegenwoordig nog veel meer, een telefoon, een tomtom of andere technische snufjes.
We zijn er haast afhankelijk van.
En juist daarom gaan de leerlingen van Jezus zonder geld en bagage op weg.
Ga in afhankelijkheid van de Heer van de oogst.
Hij zal u onderweg alles geven wat u nodig hebt.
Een discipel die erop uit gestuurd wordt en toch zijn reiszak meeneemt
en geld in zijn portemonnee
geeft aan dat hij het toch allemaal zelf moet doen en dat het van hem afhangt,

van zijn kunde, van zijn handigheid om met mensen om te gaan,
om gesprekken te kunnen voeren.
Nee, in afhankelijkheid en kwetsbaarheid,
met niet meer dan gevouwen handen, een Bijbel waarin Gods woorden staan.
Want zo stuurt God u en Hij weet wie Hij stuurt.

Maar dan, dat groeten onderweg.
Dat is toch een rare opdracht, vindt u niet.
Stel je voor dat je niemand in het dorp mag groeten als je bezig bent als ambtsdrager.
Zo zijn er, die op zondag als ze naar de kerk gaan
andere mensen niet groeten.
Zoals op weg gaan zonder geld of bagage staat voor totale afhankelijkheid,
staat het niet-groeten onderweg voor focus, gerichtheid.
Focus op uw taak om plek te maken voor de Heere Jezus als ouderling,
om als diaken iets van zijn liefde te laten zien,
Als kerkrentmeester financiën, de gebouwen, de mensen in de gaten te houden
zodat de dienst aan God hier op een goede manier verloopt.
Focus.
Je kunt je van die taak laten afleiden:
door allerlei kletspraatjes: Heb je het al gehoord?
Alledaagse praatjes: Gaat Louis van Gaal het redden?
Kunnen we nog schaatsen deze winter?
Stop onderweg op je missie voor Jezus niet voor die onbenullige praatjes.
Niet dat die alledaagse gesprekken altijd fout zijn,
maar er zijn omstandigheden waarop ze het wezenlijke gesprek in de weg zitten
omdat er ruimte gemaakt moet worden voor de Heere Jezus.
Daarbij kunnen gesprekken over gewone onderwerpen soms wel helpen,
over de sport, over het weer,
maar dan zijn ze een opstap om vertrouwen te winnen,
om bij iemand thuis te komen, in zijn of haar wereld.
Want daar gaat het om, dat is het doel waarom de Heere Jezus de 72 erop uit stuurt
en waarom u bevestigd wordt:
Om bij iemand in huis te komen, achter de voordeur,
Waar iemand normaal gesproken helemaal zichzelf kan zijn, zijn of haar eigen wereld,
thuis, om daar te komen
en om daar ruimte te maken voor de Heere Jezus.
Ik kom ook voor hemelse zaken, in naam van Christus, voor Zijn koninkrijk.


Dat vraagt overigens ook om een gerichtheid, niet alleen voor de zaak van het Koninkrijk,
maar ook voor de mens.
Mooi hoe de Heere Jezus zijn leerlingen de opdracht geeft om een huis binnen te treden!
Ik zie het al voor me, hoe u of ikzelf de huizen hier in Oldebroek, op ‘t Loo binnenga,
aan de voordeur, of achterom via de achterdeur:
Vrede! Shalom voor dit huis.
Ook al ken ik u niet, voor u de vrede van God.
Ook al weet ik niet welk verhaal u zult vertellen, wat u bezig houdt
en welke band u met de Heere heeft: allereerst Zijn vrede voor u.
Al worstelt u of bent u langdurig ziek, kunt u niet meer naar de kerk:
Ook voor u Gods vrede, Zijn shalom!
Als die vrede beantwoord wordt, ontvangen wordt, blijf er dan.
Wees dan een goede gast door onderdeel te worden van dat gezin.
Niet om met je eigen mening te komen hoe het zou moeten,
maar om te zien, hoe de vrede van Christus ontvangen wordt
en hoe de Heere zelf bezig is om te werken in dit gezin.

 

Moet u zien hoe de leerlingen terugkomen
en ik gun u ook dat u dat mag meemaken, vol enthousiaste verhalen,
dat u niet afknapt door het ambt, maar juist verrijkt wordt, gesterkt en bemoedigd.

 

Ik zag de satan uit de hemel vallen, zegt de Heere Jezus.
God gebruikt gewone mensen en dat werk heeft wel dat hoge doel:
dat de macht van de satan ingeperkt wordt.
Aan de ene kant gaat u als lam, maar aan de andere kant
heeft uw woord de kracht om de duivel te verslaan bij de mensen waar u komt.
Niet omdat uw woorden zo sterk zijn,
maar omdat u in naam van Christus komt, door Hem gezonden,
zodat Hij persoonlijk kan komen.

Tot slot, wees op Hem gericht en vergeet daarbij jezelf niet.
Je kunt overweldigd raken door wat je meemaakt.
Zelfs de duivel de macht ingeperkt.
Daar zullen heel wat mensen meer over willen horen.
Nee, zegt de Heere Jezus,
zoals je gefocust moet zijn op Gods koninkrijk
en niet moet blijven steken bij allerlei oppervlakkig gepraat,
zo moet je gericht blijven op Hem
en niet op het uitzonderlijke.
Wees eerder met jezelf bezig, bezorgd om je eigen ziel en zaligheid.
Vergeet bij de zorg voor de gemeente, voor Gods koninkrijk niet
dat je eigen geloof ook levend moet blijven, gevoed,
Dat je naam geschreven staat in het boek van het leven.
Zoals je dat anderen voorhoudt, moet je dat ook jezelf voorhouden.
Wat je tegen anderen zegt, geld ook voor jezelf.
Zo gaan jullie, gezonden door de Heer van de kerk, de Heer van de oogst.
Amen


Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s