Vragen over het proces van preken voorbereiden

Vragen over het proces van preken voorbereiden

photo-4

Persoon van de predikant

1) Kunt u iets vertellen over uw drijfveer om een preek voor te bereiden en te houden?

2) Kunt u vertellen wat het preken met u doet met u als persoon?

3) Kunt u vertellen wat het preken maken met uw relatie met God doet? Hoe denkt u zelf over God? Groeit uw relatie of komt die relatie juist onder druk te staan?

3) Wat hoopt u met uw preken te bereiken? Merkt u daar ook iets van?

4) Merkt u iets bij gemeenteleden van een verwachtingspatroon met betrekking tot de predikant en eredienst? Welk beeld hebt uzelf? Gaat dat samen?

5) Het is een tijd van grote veranderingen in kerk en maatschappij? Hoe staat u in deze tijd? Welke veranderingen ziet u? Ziet u deze tijd en de veranderingen als een uitdaging of juist als een bedreiging?

6) Hoe houd u het vol om predikant te zijn en steeds weer opnieuw preken te maken?

7) Op welke manier laat u iets van uzelf zien in de preek of de eredienst?

8) Welke valkuilen ziet u bij uzelf en bij anderen?

sermon-preparation

De predikant als theoloog

1) Kunt u iets vertellen hoe u in een Bijbelgedeelte de boodschap vindt?

2) Er wordt wel gezegd dat elke predikant uiteindelijk maar één preek heeft. Wat is die ene preek van u?

3) Wat doet u als u merkt dat die boodschap op weerstand stuit bij uzelf of bij de gemeente op weerstand zal stuiten? Zijn er thema’s die u mijdt?

4) Helpt uw theoloog-zijn bij het preken maken of had u ook kunnen preken zonder theoloog te zijn? Of: wanneer komt de theoloog om de hoek kijken in het proces van preken maken?

5) Op welke manier houdt u uw theologische ambacht bij? Speelt de verkondiging daarbij een rol? Kunt u iets vertellen van uw leerproces / ontwikkeling als theoloog en als predikant?

6) Welke theologen inspireren u? Kunt u daar iets over vertellen hoe dat doorwerkt in het proces van preken maken?

7) Wat is de betekenis van de preek in deze tijd?

8) Voelt u zichzelf genoeg toegerust om in deze tijd predikant te zijn en te verkondigen? Op welke punten zou u meer willen worden toegerust?

Ambacht van de prediking

1) Kunt u iets vertellen hoe het proces van preken maken er bij u uitziet? Kunt u daarbij ook aangeven op welke manier u dit in uw werkweek inplant en hoeveel tijd deze onderdelen kosten?

2) Hoe komt u tot de keuze van uw Bijbeltekst of bij een themadienst tot uw thema?

3) Welk onderdeel van het preken voorbereiden of houden geeft u het meeste energie? Welk onderdeel kost het meeste energie? Speelt de wetenschap hiervan nog een rol bij uw preekvoorbereidingsproces?

4) Welke preekstijl heeft u: bijv inductief of deductief, homilie of vaste structuur? Welke overwegingen gaan hieraan vooraf?

5) Hoe vindt u woorden, beelden en structuur om uw boodschap te vertolken?

6) Hoe bereidt u de tekst van uw preek voor? Schrijft u de preek uit? Of juist niet? Welke overwegingen spelen daarbij een rol? Heeft u wel eens last van een ‘writers block’?

7) Welk format neemt u mee de kansel op: de uitgewerkte preek, een mindmap, of preekt u uit het hoofd? Kunt u de overwegingen hiervoor geven? En ook wat de voor- en nadelen zijn?

8) Op welke manier reflecteert u op het preken maken en op uw eigen preken? Luistert of leest u wel eens een preek terug? Waar let u dan op?

9) Bij wie gaat u te rade als u hulp nodig hebt bij de ambachtelijke kant van het preken maken?

393878076_6257d0c303

In de context van uw gemeente

1) Kunt u aangeven op welke manier uw gemeente of de context van uw gemeente uw (manier van) preken beïnvloedt?

2) Hoe denkt u over de gemeente die voor u in de kerkbanken zit?

3) Wat doet u om erachter te komen wat er bij uw gemeenteleden leeft? Op welke manier speelt dat mee in de verkondiging? Heeft u bij de preekvoorbereiding wel eens een concrete persoon op het oog? Op welke manier maakt u tijdens de dienst contact met de gemeente?

4) Is er sprake van samenwerking met gemeenteleden vooraf of reflectie met gemeenteleden achteraf?

5) Is er een bepaalde categorie kerkgangers of soorten diensten waar u in het bijzonder affiniteit mee hebt? En een bepaalde categorie waarbij u minder affiniteit mee hebt? Hoe gaat u daar zelf mee om? Is voor beide ruimte in uw gemeente?

6) Op welke manier krijgt u reacties op uw preken? Wat doen complimenten en kritiek met u?

7) Vind u het belangrijk dat de gemeente in theologisch opzicht op dezelfde lijn zit als u? Welke noties vindt u als predikant onmisbaar voor een/uw gemeente? Hoe gaat u daarmee om als u die noties niet tegenkomt?

8) Preekt u wel eens elders? Hoe zijn uw ervaringen daarmee (denk aan preekvoorzieners, reactie in consistorie, gemeente, enz)? Kunt u de preken die u voor uw eigen gemeente voorbereidt ook in andere gemeenten houden?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s