Preek zondagmorgen 8 februari 2015

Preek zondagmorgen 8 februari 2015
Viering Heilig Avondmaal

Markus 8:27-38

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Wie is Jezus voor u, voor jou?
In de afgelopen week hebt u – als voorbereiding op het avondmaal –
nagedacht over deze vraag.
Nadenken over wie de Heere Jezus is, nadenken over onszelf en ons geloof,
dat betekent dat we voor het aangezicht van Christus komen.
Ons leven ligt voor Hem open
in afwachting van wat Hij, onze Heere, over ons leven gaat zeggen.
Wie is Jezus voor ons?
Ook degene van wie de geloofsbelijdenis zegt:
Hij komt om te oordelen de levenden en de doden.
Jezus is ook de rechter die over ons leven oordeelt,
nu en in het laatste oordeel.

Vanmorgen in het avondmaal zien wij Christus als onze rechter op een bijzondere manier.
We zien onze Rechter als het brood wordt gebroken.
Het brood dat wij breken laat zien, dat Hij die komt om te oordelen de levenden en de doden
wordt verbroken.
Hij spreekt het oordeel niet uit – nog niet,
maar zegt: kijk naar het brood dat gebroken wordt.
Zie hoe de Rechter gebroken wordt.
Jezus zegt het tegen Petrus in de omgeving van Caesarea Philippi:
De Mensenzoon zal verworpen worden,
De mensenzoon: dat is de aanduiding voor Jezus als rechter.
Niet Jezus als mens wordt verworpen, maar Jezus de rechter
die komt om te oordelen de levenden en de doden.
Hij wordt verworpen – kijk hoe de rechter verbroken werd,
Door de mensen die geen oordeel over hun leven wilden.
Dat is het kruis op Golgotha: de Zoon des mensen, de Rechter die over alles oordeelt,
is verworpen door de mensen.
Het kruis op Golgotha zegt ons: dat wij uit onszelf God niet wilden.
Het gebroken brood laat zien hoe wij met God omgaan:
een poging om te verbreken, te verwerpen.
Daardoor komen wij aan het avondmaal om onze schuld naar God te belijden:
Heere, dat U in ons leven bent, is niet aan ons te danken.
Wij moeten belijden dat wij tegen U ingaan.

Maar gelukkig is dat niet het enige dat gezegd kan worden over het kruis.
Het kruis op Golgotha laat niet alleen onze schuld naar God toe zien,
maar ook hoe God zelf die schuld op zich neemt.
De Heere Jezus zegt het tegen Petrus:
De Zoon des mensen moet verworpen worden.
Dat is niet alleen wat de mensen doen,
maar het is ook Gods plan, Gods wil dat de rechter aan het kruis komt.
Hij die komt om te oordelen de levenden en de doden – aan een kruis;
het is Gods wil: De zoon des mensen moet verworpen worden.
Want daar waar onze schuld zichtbaar wordt, wordt ook zichtbaar
hoe de Mensenzoon als Hij verworpen wordt, onze schuld op zich neemt.
Daar werd Hij verworpen, opdat God ons als Zijn kinderen zal aannemen.
Daar, aan het kruis, werd Gods Zoon, die aard en hemel schiep,
gebonden aan een kruis, door mensenhanden vastgebonden.
Het is de rechter die zich laat binden, zodat Hij die komt om te oordelen
zelf het oordeel op zich neemt.
Daar werd Hij gebonden, opdat Hij ons zou ontbinden.
Als het brood wordt gebroken, worden we eraan herinnerd
dat Gods Zoon zich liet verbreken,
dat de rechter werd gebonden,
Hij moest het vonnis uitspreken, maar zei:
Ik spreek je vrij, omdat het oordeel door Mij gedragen is.
Daarom komen we naar het avondmaal,
terwijl wij onze schuld belijden en misschien ook wel schromen om te gaan,
juist omdat we beseffen wat onze schuld is.
In het brood dat gebroken wordt, zien we wat God doet
Als Jezus verworpen is.
Hij heeft de straf door de bittere en smadelijke dood voltrokken aan Zijn lieven Zoon Jezus Christus.
Wie is Jezus voor u, voor jou?
Hij heeft mijn schuld gedragen
En ik mag geloven dat door Zijn lijden en sterven
al mijn zonden vergeven zijn.
Als ik het brood gebroken zie worden, weet ik:
ook voor mij is er een plaats bij Jezus.
Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus
Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus
is verbroken tot volkomen verzoening van al onze zonden
.
Daarom komen wij naar het avondmaal.
Niet omdat wij het zo goed hebben gedaan.
In tegendeel: omdat we die vergeving zo nodig hebben
en alleen bij de Heere die vergeving kunnen ontvangen:
Jezus die voor mij stierf.
Wie is Jezus voor mij?
Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijne dood,
die voor mij U hebt gegeven in de bangste zielenood
Opdat ik niet hulploos sterve, maar uw heerlijkheid zou erven.
Duizend, duizend maal o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

Amen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s