Uitgebalanceerde prediking

Uitgebalanceerde prediking
Verbeteren van de preken – oefening 2

In 2013 publiceerde Daniel Overdorf het boek One Year to Better Preaching. 52 Exercises to Hone Your Skills. Predikanten kunnen hun preken verbeteren door elke week een oefening uit dit boek te doen. Een oefening kost een predikant ongeveer 1 à 2 uur werk.

Wanneer we elke dag pizza of patat eten gaat dat ten koste van onze gezondheid. Om gezond te leven moeten we gevarieerd en liefst zo gezond mogelijk eten.
Wat geldt voor onze lichamelijke gezondheid geldt ook voor onze geestelijke gezondheid: eenzijdigheid is ongezond. Veel predikanten hebben echter een eenzijdige verkondiging doordat ze slechts uit een beperkt deel van de Bijbel preken. In deze oefening gaat het om een uitgebalanceerde prediking op basis van een uitgebalanceerde keuze van Schriftgedeelten voor de verkondiging.

dieet-tips-voor-een-gezond-hart

Opdracht
1) Ga voor de preken van de afgelopen 3 – 5 jaar na uit welk deel van de Bijbel de Schriftlezingen kwamen. Kijk ook bij de themapreken, zoals jeugddiensten of catechismuspreken, op welke Schriftlezingen je als predikant terugvalt.
2.) Turf de resultaten in de volgende tabel:

* Pentateuch (Genesis – Deuteronomium):
* OT Historische boeken (Jozua – Esther):
* Wijsheid (Job – Hooglied):
* Profeten (Jesaja – Maleachi):
* Evangeliën + Handelingen:
* Brieven van Paulus:
* Algemene Zendbrieven + Openbaring:

3.)Evalueer de resultaten:
* Over welke Bijbelgedeelten heb je het meest gepreekt?
*Welke delen heb je verwaarloosd?
*Komt dit overeen met wat je verwacht had of is het resultaat toch verrassend?
4) Plan voor de komende tijd 2 prekenseries over Bijbelboeken die weinig aanbod gekomen zijn.

Variant
Deze opdracht kan ook toegepast worden op de verschillende onderdelen van de geloofsleer:
1) Ga voor de preken van de afgelopen 3 – 5 jaar welke onderwerpen en thema’s aan de orde kwamen.
2) Turf daarbij de resultaten in de volgende tabel:
* Thema’s uit de geloofsleer. (Deze tabel kan ook weer uitgesplitst worden  door na te gaan welke onderdelen van de geloofsleer in die preken aan de orde gekomen zijn)
* Ethische thema’s
* Thema’s over de praktijk van het christenzijn
* Thema’s over spiritualiteit en geloofsbeleving
* enz.
Een andere variant is om de in de preek gebruikte voorbeelden na te gaan: Welke aspecten van het leven komen hier in naar voren? Hoeveel voorbeelden komen uit de sportwereld? Vanuit je eigen gezin? Hoe vaak (en op welke manier) komen populaire films aan de orde? Hoe vaak komen ‘heiligen’ als Martin Luther King of Bonhoeffer of grootheden uit de kerkgeschiedenis (Calvijn, Luther, ed) voor?

N.a.v. Daniel Overdorf, One Year to Better Preaching. 52 Exercises to Hone Your Skills (Grand Rapids: Kregel, 2013) 21-26

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s