Preek zondagmorgen 1 februari 2015

Preek zondagmorgen 1 februari 2015
Voorbereiding Heilig Avondmaal

Markus 8:27-38

Gemeente van onze Heere Jezus Christus,

Onlangs heb ik uitgelegd dat het in de preek gaat om een gesprek van de Heere Jezus met ons,
met u en met mij.
Vandaag is het een heel directe vraag, die Christus stelt aan u, aan jou, aan mij:
‘Wat zeg jij nou over Mij.’
Het gaat er niet om wat de kerk zegt, of de ouderling, of je ouders,
nee, wat is je eigen antwoord: ‘Hoe kijk je nou tegen Mij aan?
Wie ben Ik voor je?’

Ik weet niet hoe dat u vergaat,
maar ik vind het zelf nog niet zo gemakkelijk om op zo’n directe vraag
een antwoord te geven.
Want wat zeg je dan op die vraag: ‘Wie is Christus voor u?’
Ik moest bij deze vraag ook denken aan die keer toen ik zelf die vraag gesteld kreeg.
Tijdens de kennismakingsavond met de vorige gemeenten Ilpendam-Watergang.
Deze avond was iets maar dan 8 jaar geleden.
Op die avond moest ik mijzelf voorstellen en kreeg ik veel vragen te beantwoorden:
wat mijn gedachten over de gemeente waren, hoe ik wilde werken onder jongeren en ouderen.
Opeens werd die vraag gesteld door een jong en betrokken gemeentelid:
‘Wie is Jezus voor u, kunt u daar iets over vertellen?’
Het duurde een tijd voor ik een antwoord had geformuleerd op deze vraag
en dat viel me ergens ook weer tegen van mijzelf,
want als bijna-predikant zou ik toch wel kunnen vertellen wie Jezus voor mij is?
Wat het antwoord was, weet ik niet meer.
Ik zal verteld hebben dat Jezus mijn redder, mijn verlosser is.
Waarom was het voor mij zo moeilijk
om daar direct en zo klip en klaar en vrijuit een antwoord op te kunnen geven?
Ik denk aan de ene kant, omdat er in mij geregeld ook een twijfel rondgaat,
dat voor mij het geloof kan ondermijnen en de vreugde van het geloven kan wegnemen.
Dat is het ene.
Maar er is ook een andere kant.
Het is best moeilijk om onder woorden te brengen wie Jezus is
omdat het te groots is wat Hij heeft gedaan voor mij.
Hij heeft Zijn leven gegeven op Golgotha
en daarmee Gods oordeel gedragen,
maar hoe leg je dat in enkele zinnen uit?
Hoe leg ik uit dat wat er op Golgotha gebeurde mij aanging, over mij gaat?
In de afgelopen week dacht ik er door dit gedeelte weer over deze vraag na:
Wie is Jezus voor mij?
Als u van mij een antwoord zou willen op die vraag,
dan moet u volgende week eens komen in de dienst van avondmaal.
Daar, in die dienst, als het brood gebroken wordt,
als ik als predikant dat brood mag breken, om aan u te laten zien
hoe Christus verbroken werd,
als ik het brood mag uitreiken aan gemeenteleden
– het liefst zou ik dat aan iedereen afzonderlijk dat brood geven –
en als in de stilte de schaal rondgaat.
Dan kan ik aanwijzen wie Christus is.
Of nu, als u door mijn woorden heen, de stem van Christus hoort
en als u hoort dat Hij aan u die vraag stelt:
‘Hoe denk je over Mij?’
Dat is voor mij de Heere Jezus, die ons niet met rust laat
Voordat wij antwoord hebben gegeven op Zijn vraag
en dan niet een antwoord alleen met woorden,
maar ook een antwoord met ons hart.
tot we zeggen: ‘Heere, ik ben van U.’

Wie is Jezus?
Onze Heer die steeds naar ons toekomt,
met ons bezig is om ons te laten weten:
Ik kwam voor jou, voor u naar deze aarde
en ging de weg naar Golgotha.
Nog steeds komt Hij naar ons toe: in de kerkdienst, in het avondmaal,
in de vragen die mensen ons stellen, in de liederen die we zingen.
God zelf die naar ons toekomt, steeds weer op nieuw.

Wie is Jezus voor jou, voor u?
Naar mijn idee is er een groot verlangen om van elkaar te horen
wie Jezus voor ons is, wat Christus voor jou betekent, wie Hij voor u is.
Is dat niet het verlangen waarmee u vanmorgen naar de kerk gekomen bent,
omdat een antwoord op die vraag je zelf ook weer verder helpt
op je eigen weg in het geloof.
En het is misschien ook wel de reden waarom je meedoet met een Bijbelkring
om van anderen te horen, wie Jezus voor hen is, wat Hij voor hen betekent,
om in de gesprekken over de Bijbel ook iets van Jezus zelf te vernemen,
om zo gesterkt en gevoed te worden in je geloof.
We hebben er met z’n allen behoefte aan
en toch hebben we het niet zo snel over deze vraag
en kunnen we er om heen draaien of dichtslaan als deze vraag gesteld wordt.
En de vraag roept eerder verlegenheid op
Dan dat we er een kans zien om aan iemand anders iets te vertellen
hoe de Heere in ons leven werkt.

Nu is het Christus zelf die het aan u, aan jou vraagt:
‘Wie ben Ik voor je? Hoe sta je tegenover mij?’
Vandaag en in de komende week van voorbereiding komt die vraag naar u toe.
De vraag van Christus: Hoe kijk je tegen Mij aan? Wie ben ik voor je?

Waarom eigenlijk deze vraag?
Wat wil de Heere Jezus bij ons bereiken?
Wil Hij ons onzeker maken: Weet je het wel zeker dat je met Mij leeft?
Want zo’n vraag, zo’n directe vraag, kan je ook onzeker maken,
zodat je bij jezelf kunt nagaan: Wat is het juiste antwoord?
Is de week van voorbereiding daarvoor bedoeld: om je nog eens weer onzeker te maken
over je eigen band met Christus?
Dat is toch vaak zo, toch,
dat er in de week van voorbereiding een bepaalde onzekerheid boven komt?
Waar moet ik aan denken? Wat moet ik doen?

De vraag van de Heere Jezus aan de discipelen en aan u en mij, de vraag
over hoe wij denken over Hem, hoe wij naar Hem kijken
is bedoeld om ons te laten kijken naar wie Hij werkelijk is.
Wie is Jezus echt?
Wanneer hebben wij echt door wie Jezus is?
Volgende week als we zien dat het brood gebroken wordt
en we de woorden horen:
Neem, eet, gedenkt en gelooft
dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus is verbroken
tot volkomen verzoening van al onze zonden
.
Dan weten we wie Jezus is.
Als het brood dat gebroken wordt ons meeneemt naar Golgotha
en als we daardoor heen de stem van Jezus zelf horen:
Daar ben ik voor jou gestorven, daar heb Ik Mij voor u gegeven in de dood.
Alleen dan weten we wie Jezus is,
als we beseffen en geloven dat Jezus voor ons, voor u en mij gestorven is.
Kennis over Jezus is nooit afstandelijk.
Van mensen kunnen we nog zeggen: Ik ken iemand, ik weet veel over iemand
zonder dat je echt een band met iemand heb.
Maar in het geloof kan dat niet.
Je kunt niet zeggen: Ik weet wie Jezus is
zonder dat je hart van Hem is, als je niet elke dag met Hem leeft,
als je niet gelooft dat Jezus daar op Golgotha ook voor uw, voor jouw zonden hing.
Dan ken je Hem niet.
Daarom die vraag – zodat je zegt: Heere, ik wil van U zijn.
Ik geloof dat U ook voor mij gestorven bent.
Mag ik bij U horen?
Daarom moet u in deze week niet bij deze vraag blijven hangen
alsof dit een vraag is waar u, waar jij niet uitkomt.
Je moet uitkomen bij dat kruis, je moet ernaar toe
dat je het brood van de schaal pakt en de wijn uit de beker drinkt,
omdat je niet anders kunt dan aannemen wat de Heere voor je deed.
Als er een goed antwoord zou zijn, is dat het goede antwoord:
Heere Jezus, dat sterven op Golgotha deed u voor mij
en ik mag het brood aannemen en van de wijn drinken.
Niet omdat ik het zo geweldig gedaan heb,
of omdat ik zo goed weet te vertellen wie U bent,
maar omdat ik in dat brood dat gebroken wordt,
zie hoe U voor mij verbroken werd.
Omdat ik bij het drinken van de wijn weer weet
dat uw bloed vergoten werd voor mij.
De vraag van Jezus schept geen afstand,
maar trekt mij naar Hem toe,
zodat ik niet anders kan
dan mij gewonnen geven
dan accepteren, geloven,
aannemen, liefhebben, knielen.
Zo bent U: de gekruisigde – voor mij, voor de gemeente, voor alle zondaars.

Misschien zegt u: Ik heb dat al zo vaak gedaan en zo vaak geprobeerd,
het is om moedeloos van te worden.
Ik raak Hem steeds weer kwijt,
het lukt me niet om Hem vast te houden, om bij Hem te blijven.
Ik ga nog te veel op in het leven hier,
zo in zo’n periode van voorbereiding ben ik er weer mee bezig,
maar anders dan dwaal ik zo weer af.
Kan ik het nog wel maken om opnieuw naar Hem toe te gaan?
Hij ziet me al aankomen.
Ik kan het niet, naar Hem toegaan, ik heb het weer helemaal verprutst.
Juist dan geldt die vraag van Christus:
‘Wie ben Ik voor je? Hoe kijk je tegen Mij aan?’
Zie je het kruis op een hoge heuvel staan, een heuvel waar je eerst helemaal op moet klimmen
met je schuld op je rug en als je daar helemaal gekomen bent,
dan kun je je schuld afleggen.
Zie je Golgotha als een hoge berg waar je zelf moeilijk op kunt, het kruis zo onbereikbaar hoog?
Dan staat u bijna in de schoenen van Petrus.
Petrus ziet in de Heere Jezus de messias, de Christus.
En dan denkt Hij aan Degene die het voortouw neemt
en op een onbereikbare positie staat, hoog boven iedereen uitstekend,
de leider die moet worden gevolgd op weg naar de overwinning.
Nee, zegt Jezus, Ik zal moeten lijden en sterven aan een kruis,
als een crimineel, een terrorist.
Ik zal verworpen worden.
Misschien hebt u, heb jij Jezus ook wel verworpen in je leven,
in de vorige keer van avondmaal vieren,
ga je Hem juist als het avondmaal is uit de weg,
omdat je geen antwoord hebt op de vraag van Jezus.
Maar Jezus torent niet hoog en onbereikbaar boven iedereen uit.
Eerder op een kleine heuvel
om aan te geven dat de aarde Hem niet moet hebben, verworpen,
maar ook de hemel Hem niet kan opnemen.
Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, zal het aan het kruis klinken.
Dat is Jezus.
Verworpen door de mensen, verlaten door God.
De strijd van Jezus als messias, als Christus is geen strijd van leven op dood,
geen strijd van alles of niets, niet de dood of de gladiolen,
maar een strijd die op niets uitloopt,
omdat niemand aan Zijn zijde wilde staan,
niemand met Hem mee wilde gaan,
alleen, verlaten en verworpen, afgeschreven en afgedankt.

Mijn Jezus, ik houd van U
, zullen we zingen.
Maar dat werd er niet gezongen rond het kruis,
maar pas erna, toen Hij opstond uit de dood.
Omdat Hij verworpen werd, door ons
en omdat Hij verlaten werd, door God,
stierf aan het kruis,
is er de weg voor ons open.

Neem, eet, gedenkt en gelooft
dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus is verbroken
tot volkomen verzoening van al onze zonden
.
Amen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s