Diepe bewogenheid

Diepe bewogenheid

En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd!
(Markus 1:41)

Het is een ontroerend gebaar van de Heere Jezus: Hij steekt Zijn hand uit om de melaatse aan te raken. Het is een ontroerend gebaar, want dit gebaar laat zien dat onze Heere diep geraakt is door deze man. Het gebaar, het aanraken van de Heere Jezus laat het evangelie zien. Allereerst de bewogenheid van de Heere Jezus. De Heere Jezus is geraakt door wat deze man heeft. Hij wijst Hem niet af. Hij deinst niet achteruit, maar raakt Hem aan. Een gebaar van liefde en ontferming, van toenadering, van  contact zoeken. Door de melaatse man aan te raken laat Hij zien, dat Hij het écht wil: deze man reinigen van zijn ziekte.
Deze man mocht niet aangeraakt worden. Een melaatse is onrein. Dat houdt in dat wie een melaatse aanraakt, niet meer naar God mocht toegaan. Maar Christus laat zich daardoor niet tegenhouden. ‘Hij heeft onze ziekten gedragen’,  heeft Jesaja reeds aangekondigd. Door de man, die melaats is en door zijn melaatsheid onrein is, laat de Heere Jezus zien dat het Hem ernst is dat Hij onze ziekten gedragen heeft. Hij wil het zelf.
Een melaatse was niet alleen onrein, omdat men in die tijd dacht dat melaatsheid een besmettelijke ziekte was. Een melaatse was onrein, omdat de Heere aangegeven had dat elke melaatse onrein verklaard moest worden. Onreinheid was een vonnis van God, waarbij degene die ziek was niet meer bij het volk van God mocht horen. Een melaatse moet leven buiten de gemeenschap, verstoten.
Dat geeft een diepere achtergrond aan het gebaar van de Heere Jezus. Hij neemt niet alleen de  ziekte van deze man op. Hij heft ook de onreinheid van deze man op. Hij neemt het vonnis van deze man op zich. Ik wil het, zegt Hij tegen de man die naar Hem toekwam.
Dat laat zien dat in het hart van Jezus, als Hij deze man aanraakt, diepe bewogenheid is voor de man met zijn melaatsheid. De man wordt gereinigd door onze Heere. Jezus zegt daarbij: Ik wil het, word gereinigd. Het gebaar laat het evangelie aan ons zien. Jezus raakt deze man aan en neemt de man weer op in Gods gemeenschap. Het vonnis is voorbij. Dat neemt Jezus op Zich en draagt het mee tot Golgotha, waar ook dit vonnis weggedragen wordt.
Waarom deelt Markus ons deze ontmoeting mee? Om aan te geven dat ook wij elke ziekte als een oordeel van God moeten zien? Nee, om te laten zien wie de Heere Jezus is. Om te laten zien dat door de Heere Jezus iemand, die nu van God verwijderd is, weer opgenomen kan worden in Gods gemeenschap.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s