Vergeef mij mijn stomme gebeden en leer mij bidden als Paulus en Calvijn

Vergeef mij mijn stomme gebeden
en leer mij bidden als Paulus en Calvijn

Een van de mooiste publicaties van het Calvijnjaar 2009 was voor mij het gebedenboekje van Rudolf Bohren: Beten mit Paulus und Calvin.

In dat boekje, een van Bohrens laatste publicaties, ging hij in de leer bij Paulus en Calvijn om zich te oefenen in bidden. Want gebed moet geoefend worden. Bohren oefent zich aan de hand van Paulus’ tweede aan Timotheüs én aan de hand van Calvijns commentaar op deze brief. Want Bohren had gelezen dat de reformator Calvijn van alle Bijbelboeken het meest van deze brief hield.

Zonder oefening zijn het stomme gebeden in dubbel opzicht: dumme Gebete. Woorden worden niet meer gevonden, waardoor het bidden veranderd in zwijgen en het zwijgen mondt uit in het achterwege blijven van het gebed. Stom zijn deze gebeden ook, omdat ze waardeloos zijn. En de waardeloze gebeden zijn aan mijzelf te wijten.
Daarom is het eerste gebed ook een gebed om vergeving en vernieuwing. Hij luistert allereerst naar de vermaning van Paulus over het gebed: Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen (1 Timotheüs 2:1).

Zuallererst

Herr,
vergib mir meine dummen Gebete.
Dumm war mein Beten,
weil’s bei mir blieb –
jenseits deiner Gebete.

Lehre mich anders beten:
Der Apostel und der Reformator
haben durch Beten ihre Welt verändert
Lehre mich beten wie sie.

In het commentaar op dit vers roept Calvijn op om Gods verbazingwekkende goedheid, die Hij dag aan dag toont, te prijzen. Deze goedheid is niet alleen voor gelovigen, maar ook voor ongelovigen: dag aan dag laat God Zijn zon opgaan over goede en slechte mensen. Zo, zegt Calvijn, moeten wij in onze liefde en gebeden niet alleen ons richten op de gelovigen en de mensen die ons liggen, maar ook op degenen die onwaardig zijn. In navolging van Gods goedheid.

Leer mij anders bidden. Leer mij bidden als Paulus en Calvijn. Bohren schaamt er zich niet voor om bij hen in de leer te gaan.
Bohren schaamt er zich ook niet voor om bij zijn eigen leerling in de leer te gaan, als het om bidden gaat. Van zijn Japanse leerling Tsuneaki Kato leerde hij om voor zijn bidden van Calvijn te leren. Bij een bezoek aan Japan zij Kato: ‘Ik heb steeds op mijn ouderlingen gefoeterd vanwege hun gebeden. Wij hebben toen bij Calvijn bidden geleerd.’ En de gebeden die Bohren schreef en publiceerde, zijn bedoeld om zijn lezers te oefenen in bidden.

Geloven vereist een sportieve spiritualiteit, meent Bohren: een oefenen zoals sporters steeds oefenen. Het tweede gebed heet daarom ook: Spirituele gymnastiek. Waarbij het anders dan bij sporters niet om een prestatie gaat, maar om aanname, rechtvaardiging en vernieuwing door God:

Spirituele gymnastiek

Oefen jezelf in een vroom leven (1 Tim. 4:7)

Graag zou ik vroom willen zijn
alleen de vroomheid
die ik bij mijzelf en anderen waarneem
behaagt mij niet.

Heilige God. Ik heb reden om aan te nemen
dat zij U helemaal behaagt.

Laat ons niet traag en lauw blijven
bij het bidden
maar worden wat wij nog niet zijn.

Laat mij bidden als – Bohren schrijft niet: als Paulus en Calvijn. Hij schrijft: als de apostel en de reformator. Het gaat niet om hun naam, maar op de manier waarop zij in Gods dienst stonden en door God werden gebruikt. Leer mij bidden als hen – betekent niet: laat mij het niveau bereiken van Paulus en Calvijn. Maar veeleer: maak mij helemaal eigendom van U, mijn getrouwe Zaligmaker. Zoals het Paulus en Calvijn niet te doen was om hun naam, maar om Gods eer.
Het gaat ook (of juist!) in mijn bidden er om, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt (antw. 1 HC).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s