Uitweg uit de leugen (Psalm 120)

Uitweg uit de leugen

Te lang al woont mijn ziel                    
bij mensen die vrede haten.
 (Psalm 120:6)

Kunnen we ergens te lang wonen? Een merkwaardige gedachte aan het  begin van een feest. Deze Psalm zongen de Israëlieten elk keer als de Israëlieten naar de tempel gingen. Ze begonnen het feest met het zingen over de ballingschap, waarin ze verkeren. Ach, dat ik moet wonen in Treurnis, temidden van de Jammerlingen.

De reis naar de tempel is voor hen niet alleen een op adem komen, maar ook een ontsnappen aan de spot en de leugen.
De leugen voelt als een gevangenis. Het grijpt hen naar de keel.  Ze gaan er aan onder door.
 Niet alle tranen zijn geheiligde tranen en niet elke wond is het gevolg van spotternij. Psalm 120 is een psalm voor slachtoffers van leugen en spot.
Die ervaring is niet alleen van lang geleden. Ook nu nog kunnen mensen het idee hebben dat ze door anderen worden veroordeeld en benadeeld.  Mensen kunnen lijden onder leugen en spot. Binnen familie of op het werk. Wie het mikpunt is van de spot verliest zijn vertrouwen in de medemens. En ook in God ?
Ook gelovigen kunnen wel eens met spot en hoongelach te maken krijgen. Dat kan je vreugde van het leven met God haast afnemen.  De gelovige is hier vreemdeling. Soms zelfs door je te verheugen in God.
Israël als volk van God kende die ervaring ook, maar kende ook een uitweg : de Here. Daarom gaan zij op naar Gods huis. En omdat God daar woont is Jeruzalem de stad van vrede. Ze zullen het in de volgende psalm zingen :

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp? 
 Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm 121 verwoordt niet een indrukwekkende natuurervaring, maar ontferming van de Here die indruk maakt. Want de Here haat vrede niet. Hij veroordeelt niet bij voorbaat.
Psalm 120 verwoordt het verlangen naar God. Om bij God te mogen zijn. Om even van die nare opmerkingen verlost te zijn. Om op waarde geschat te worden. Even niet genegeerd of tweederangs behandeld. De Here antwoordt ! Door te antwoorden tilt Hij ons erboven uit.

De consequentie is dat iedereen die het huis van de Here betreedt zich ook niet moet in laten met het veroordelen en bespotten van anderen. We moeten niet vergeten, dat Gods Zoon ook onze spot heeft gedragen.

Psalm 120 verwoordt geen zelfbeklag, maar echte nood : echte pijn en verdriet. Wanneer wij in de nood tot de Here roepen, zal Hij antwoorden. De Here ontfermt Zich over wie Zijn hulp ook echt nodig hebben.  Daardoor is de gang naar Gods huis ook een echt feest. De echte vrede, de vrede van God wordt in Hem alleen gevonden. We komen thuis bij onze God.

Ds. M.J. Schuurman

Advertenties