Focus en function

Dit Bijbelgedeelte bevat deze boodschap(pen):

Voor mijn leven (met de HERE) heeft dat de volgende consequenties:

Stem ik met deze boodschap in of leeft er (als ik eerlijk ben diep in mij) weerstand tegen deze boodschap?

Wat moet er gezegd worden of met mij gebeuren wil ik toch gehoor geven aan deze boodschap?

De boodschap in de preek:
a)      Voor de gemeenteleden die naar deze preek luisteren heb ik de volgende boodschap:
b)      Ik wil dat die boodschap bij hen bereikt:
c)      Tijdens het schrijven van de preek denk ik in het bijzonder aan deze gemeenteleden:
d)      Om te zorgen dat de gemeente ook daadwerkelijk iets kan met deze boodschap moet  ik dit doen: