De achtergrond van de kerkdienst

De achtergrond van de kerkdienst:

de weg die in de liturgie wordt afgelegd

Wereld

 Zegen

 ↑

 Collecte – nood van de wereld:

· Romeinen 15:26-27Immers, omdat de heidenen deel hebben gekregen aan wat de heiligen in Jeruzalem in geestelijk opzicht geschonken hebben, zijn ze ertoe verplicht hen bij te staan in materiële zaken.

· 2 Korinthe 1:1-7 zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

Voorbeden

Ontmoeting met God / schuilen bij de HERE

(Schriftlezing  – Verkondiging – Heilig Avondmaal)

· 2 Korinthe 5:14-21 Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.

 · Jesaja 6 In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel

· Ex 29:42-46 Ik zal te midden van de Israëlieten wonen, en ik zal hun God zijn. 46 En zij zullen inzien dat ik, de HEER, hun God ben, die hen uit Egypte bevrijd heeft om in hun midden te wonen. Ik ben de HEER, hun God.

Schuldbelijdenis

· Ex 19 Ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen

Votum en groet

· Psalm 124:8 Onze hulp is de naam van de HEER,die hemel en aarde gemaakt heeft.

· Psalm 146:6 hij die trouw is tot in eeuwigheid · Psalm 138:8 laat het werk van uw handen niet los

Drempel:

overgang wereld → huis van God

Doop

Romeinen 6

Efeze 2 

 Wereld

2 thoughts on “De achtergrond van de kerkdienst

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s