Voorbeeld van een doopgesprek

Voorbeeld van een doopgesprek
ds. M.J. Schuurman

Er zijn verschillende beelden en betekenissen van de doop. Bijvoorbeeld:
Sterven en opstaan – Verbonden zijn met Christus – Bij God horen – Vergeving van zonden – God wil de Vader van mijn kind zijn –  Mijn kind is een geschenk van God – God heeft een verbond met mij en mijn kind gesloten –  Verbondenheid met het voorgeslacht – God is de eerste in het leven van mijn kind – ‘Laat de kinderen tot Mij komen.’ –  Een nieuwe toekomst –  In zonde ontvangen en geboren – Gods genade ontvangen
– Inlijving –  Burger van een hemels koninkrijk – Ingaan door de enge poort – Gods belofte

(1) Welke spreekt je aan? Leg eens uit.
(2) Welke niet? Op welke manier zou je hier betekenis aan kunnen geven?

Handelingen 2

36 Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en messias is aangesteld.’
37 Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten we doen, broeders?’ 38 Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, 39 want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ 40 Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’

(1) Wat betekent de belofte waar Petrus over spreekt voor je kind?
(2) ‘Voor allen die ver weg zijn van de Heer’: herken je dat? Wat betekent de doop in dit opzicht?
(3) Wat is je eigen band met God?
(4) Welke rol speelt je doop daarin?
(5) Is deze band of de betekenis van de doop veranderd door de geboorte van je kind?

Geloofsopvoeding
(1) Welke onderdelen van het christelijk geloof zou je graag willen meegeven aan je kind?
(2) Op welke manier wil je dat doen?
(3) Welk beeld hoop je dat je kind later van God of van de Here Jezus heeft?
(4) Heb je al nagedacht over de manier waarop je je kind wil grootbrengen in en met het geloof? Welke ondersteuning heb je daarbij eventueel nodig?
(5) Op welke manier geef je de doop van je kind een rol in de geloofsopvoeding?

Dienst
(1) Welke bijbeltekst zou je aan je kind willen meegeven? Waarom?
(2) Wat is voor jezelf een belangrijke tekst als het gaat om je relatie met God, je doop of de geboorte van je kind?
(3) Welke liederen wil je graag laten zingen?