De schat in de akker (Mattheüs 13:44)

Alles verkopen – met vreugde
44 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. (Mattheüs 13:44)Voor een arme landarbeider is dit de ultieme droom: een schat vinden. Wanneer hij zoiets zou vinden, zou hij nooit meer hard hoeven te werken voor een boer. Zou hij nooit meer in de hitte hoeven te ploeteren. Zou hij zijn vrouw en kinderen kunnen onderhouden. In de Antieke Oudheid zijn vele verhalen bekend over mensen die een schat vonden.
De tijd waarin Jezus leefde, was een onrustige tijd. Zowel in economisch als in politiek opzicht. Nog niet zo heel lang waren de Romeinen de baas. Zij waren gekomen, omdat er reeds een conflict was. Een van de partijen koos ervoor om de Romeinen erbij te betrekken. De Romeinen werden echter niet door iedereen geaccepteerd. Dertig jaar na de dood barstte er een grote opstand uit. Ook eerder al waren er steeds opstootjes.
Oorlog doet een economie geen goed. In de tijd van Jezus leefde 30% van de mensen onder de armoedegrens.

De ultieme droom

Geraffineerd
Als deze man de schat vindt, verbergt hij de schat weer en verkoopt hij alles wat hij heeft om de schat in handen te krijgen. Een riskante investering, want als de schat weg was, had hij niets meer en werden zijn vrouw, zijn kinderen en hijzelf als slaaf verkocht.
Wat verkoopt deze man allemaal? Alles wat hij van zijn ouders heeft geërfd. Alles wat hem vertrouwd was. Alle spullen uit de keuken, de voorraden, de meubels, kledingstukken. Hij zet alles op één kaart. Volgens Klaus Berger is deze mens ‘een geraffineerde man’,  ‘zonder remmingen bedacht op zijn eigen voordeel’.

Koninkrijk van God
Dit voorbeeld gebruikt Jezus om iets uit te leggen over het Koninkrijk van God. Hij velt geen moreel oordeel over deze man. Het enige dat Hij aangeeft, is de bereidheid van deze man om alles op één kaart te zetten. Om zo het eeuwige leven bij God te vinden.
Berger wijst op een woord, dat bij het navertellen vaak vergeten wordt: met vreugde verkoopt deze man al zijn spullen. Het vinden van het koninkrijk van God gaat gepaard met vreugde. Vreugde is voor Jezus en voor de Vroege Christenen een belangrijk begrip (vgl. Eduard Lohse, Die Freude des Glaubens. Die Freude im Neuen Testament, 2007). Volgens Berger heeft de vreugde ook een keerzijde: de pijn van het afscheid. Bij het navolgen van Jezus hoort ook het afscheid nemen van alles wat je had.
* Op welke manier is het koninkrijk van God (voor ons) verborgen?
* Hoe kunnen wij het koninkrijk van God vinden? Of stuit je er zomaar op?
* Is de vreugde om alles op te geven herkenbaar?

Vragen om over door te denken

ds. M.J. Schuurman

Geraadpleegde literatuur
Klaus Berger, Was ist biblische Spiritualität? (2003). Idem, Jesus (2004). Commentaren op het evangelie van Mattheüs van: Joachim Gnilka (1986), Craig C. Keener (1999), Ben Witherington (2008).
Tevens het fragment van wat een commentaar moeten worden: Jürgen Roloff, Jesu Glechnisse im Matthäusevangelium. BThSt 73 (Neukirchen-Vluyn, 2005) – Roloff was bezig met een commentaar. Toen hij overleed was dit fragment klaar.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s