Gebed n.a.v. Mt. 5:1-12

Here Jezus, Heiland en Leraar,

Onderwijs ook mijn hart, zodat ik Uw wijsheid leer.

Leer mij om U ook in mijn gedachten na te volgen, zodat ik mij niet verhef boven anderen.

Maak mij arm van geest. Niet om het koninkrijk te verdienen, maar om Uw wil te doen.

Laat mij trooster zijn van treurenden door te wijzen op Uw troost.

Laat mij zachtmoedig worden en oog krijgen voor degenen die U in alle eenvoud volgen en liefhebben.

Laat mij hongeren en dorsten naar Uw gerechtigheid.

Laat mij barmhartig zijn en zo iets van Uw barmhartigheid mogen laten zien.

Laat mij rein van hart worden. Zodat ik oog krijg voor Uw werk. Zodat ik mildheid krijg naar anderen toe. Laat mij zo vreedzaam zijn.

Leer mij dat alleen op de weg achter U het het geluk te vinden is.

Amen